TÉRÍTÉSI-ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSI MÓDJA A 2017/18-AS TANÉVBEN

Készpénz befizetés esetén, a térítési- és/vagy tandíj megállapított összegét – az iskola erre kijelölt helyiségében – kérjük rendezni az alábbi munkanapok valamelyikén.

A díj egyösszegű befizetéssel is teljesíthető.

RÉSZLET TELJESÍTÉSE KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ESETÉN:
november 13. (hétfő) 10.00-12.00 és 15.00-18.00
november 14. (kedd) 10.00-12.00 és 15.00-18.00

Befizetési határidő: 2017. november 15.

RÉSZLET TELJESÍTÉSE KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ESETÉN:
március12. (hétfő) 10.00-12.00 és 15.00-18.00
március 13. (kedd) 10.00-12.00 és 15.00-18.00

Befizetési határidő: 2018. március 15.

Postai vagy banki befizetés esetén a befizetőnél fel kell tüntetni a következőket:

 Hermann FA3801,  tanuló neve, 17/18.

A térítési díj összegét a Székesfehérvári Tankerületi Központ Magyar Államkincstáránál vezetett számlaszámára kérjük átutalni.

Számlaszám: 10029008-00336846-00000000

A befizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a szülő a határidőig megküldi a postai vagy banki befizetés teljesítéséről készült igazolást. A dokumentumot a gyermek nevével ellátva, a titkárság postaládájába, vagy annak másolatát a titkárság email címére szíveskedjenek eljuttatni. E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu