Parse error: syntax error, unexpected '[' in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/8600a599-2f9b-4c1a-a561-f9c748b7e825/hermannzenesuli.hu/web/wp-content/mu-plugins/lettori.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/8600a599-2f9b-4c1a-a561-f9c748b7e825/hermannzenesuli.hu/web/wp-content/mu-plugins/levengood.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Szakközépiskolai felvételi

Return to Középiskolai felvételi 2014/2015

Szakközépiskolai felvételi

Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.  Tel./fax: 06/22/500-989

E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu    Iskola OM azonosítója: 039554

www.hermannzenesuli.hu

 

A székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola közel 20 éve működik a történelmi belváros szívében, a Zeneiskola épületében. Ez idő alatt sok ifjú muzsikus végezte el iskolánkat, hogy tanulmányait különböző egyetemeken folytassa bel-, illetve külföldön. Az oktatás magas színvonalát az intézmény kimagasló továbbtanulási mutatói is jelzik – a nálunk végzettek többsége sikeresen felvételizett a szakirányú felsőoktatási intézményekbe. Iskolánkban országosan elismert, kitűnő művésztanárok oktatnak, akik külön feladatuknak érzik az ifjú tehetségek felkutatását, ezért egyéni konzultációs lehetőséget is biztosítanak az érdeklődő tanulók számára. Legnagyobb örömünkre szolgál, hogy több olyan kollégát is üdvözölhetünk a tanári karban, akik kisgyermekként nálunk kezdték tanulmányaikat, s diplomás tanárként visszatérve nagy lelkesedéssel kapcsolódnak be a következő generáció nevelésébe.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Induló képzési formák:

A székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti  Szakközépiskola és AMI a 2014/2015-ös tanévre felvételt hirdet az alábbi tanszakokra:

Klasszikus zenész:  (OKJ 54 212 05 ), tagozatkód : 10

Billentyűs:                  zongora, orgona,

Vonós:                         hegedű, gordonka, brácsa

Fafúvós:                      fuvola, klarinét, furulya, szaxofon

Rézfúvós:                    trombita, tuba, harsona, kürt

Harmonika, ütőhangszerek

Magánénekes:  (OKJ 54 212 05 ), tagozatkód : 11

Magánének

Népi énekes: (OKJ 54 212 06 ), tagozatkód : 12

Népdalének

Népzenész: (OKJ 54 212 06 ), tagozatkód : 14

népi vonós – hegedű, brácsa, bőgő, cselló,

cimbalom

citera,   tekerő,

népi fúvós – klarinét, tárogató, furulya, duda.

Szakközépiskolai tanáraink >>>

 

Jelentkezni  az  általános  felvételi  eljárás  keretében lehet:

 A jelentkezést azoknak a 8. osztályos általános iskolai tanulóknak ajánljuk, akik valamelyik zene- vagy művészeti iskola legalább 5. évfolyamának megfelelő jártasággal rendelkeznek, kedvet éreznek a zenei előadó-művészeti / tanári pályához. Az iskola elsősorban humán szakirányú felsőfokú képzésre készít fel (pl. zenei, pedagógiai, szociális, kulturális menedzser, hangszerkészítő, és kommunikációs – és műsorvezető ).

Szakmai alkalmassági vizsgát hangszerből és elméletből kell tenniük a tanulóknak szóbeli, írásbeli illetve gyakorlati formában.

A felvételiző teljesítménye alkalmas/nem alkalmas szakvéleményben kerül értékelésre.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk.

 

Beszámításra kerül:

Magyar nyelv és irodalom átlaga
Matematika
Történelem
Egy idegen nyelv (több tanult nyelv esetén a jobbik jegy)
Ének – zene (ének-zene tagozatosok számára 1,5 – szörös szorzóval)

Az azonos pontszámmal rendelkezők esetén a sorrendet kialakításának előnyt élvez:

  1. HHH, HH
  2. Székesfehérvár és vonzás körzetében élő
  3. az alkalmassági vizsgán elért főtárgyi eredmény,
  4. a sajátos helyzet  (Sajátos helyzetnek minősül: A) Hátrányos helyzet (HH), B) Halmozattan hátrányos helyzet (HHH), C) Testvére iskolánk tanulója,D) Szülő(k), nagyszülő(k) zenei pályán van(nak)

csoportszervezési indokok .

Az alkalmassági vizsga: A szóbeli vizsgák időszakában kerül megszervezésre, az intézmény épületében.

Szakmai alkalmassági vizsgát hangszerből és elméletből kell tenniük a tanulóknak szóbeli, írásbeli illetve gyakorlati formában.

A felvételiző teljesítménye alkalmas/nem alkalmas szakvéleményben kerül értékelésre.

 

Az alkalmassági vizsga követelményei:

Elmélet: Írásbeli: Egy kétszólamú bécsi klasszikus periódus hallás utáni lejegyzése; hangközök T8-ig, hármashangzatok  és   fordításaik hallás utáni felismerése, megadott alsó hangra felépítése.

Szóbeli: Könnyebb barokk, vagy bécsi klasszikus idézet lapról olvasása; egyszerű formatani fogalmak (zárlat, periódus…) felismerése.

Főtárgy (hangszer/ének):

Legkevesebb három eltérő karakterű mű előadása különböző zenetörténeti korszakokból a választott hangszer/ének irodalmából, (átirat is megengedett). (Zongorakíséretet szükség esetén biztosítunk)

Ütő tanszak:

Kisdob:

Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel I./10,12,13. II./ 2,8.

Dallamhangszer:

Skálák 7#7b-ig dúrban, 4#4b-ig mollban

Előadási darab (zongorakíséretes vagy szóló)

Magánének és népiének tanszakokra jelentkezőknek gégeszakorvosi vélemény szükséges

A Zeneművészeti Szakközépiskolában 5 évfolyamos, központi kerettantervre épülő, humán szakterületű, párhuzamos művészeti képzés folyik. Iskolánkban integráltan oktatunk olyan SNI tanulókat, akik a megismerő funkciók fejlődésének organikus okokra visszavezethető/nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.

A 12. évfolyam végén közismereti érettségi vizsgát tesznek tanulóink. A 13. évfolyamon a tanárok felkészítik a tanulókat az OKJ szerinti zenész szakképesítés megszerzésére. Az iskolában a hangszeres órák oktatása egyéni, a zenei elméleti órák kiscsoportos formában, a közismereti tárgyak kis létszámú osztályokban, délelőtti és délutáni oktatás formájában történnek. Az osztály legalább 15 fő felvétele esetén indulhat.

Az osztály legalább 14 fő felvétele esetén indulhat.

Választható idegen  nyelvek:  német,  angol.

Kollégiumi  elhelyezés  vidéki  tanulóink  számára  biztosított.

Tanáraink  a  tanév  folyamán,  a  felvételiig  két  alkalommal  tartanak  konzultációt, egy alkalommal szakmai napot, melyre  szeretettel  várjuk  az  idén  felvételizni  szándékozó,  valamint  az  alacsonyabb  évfolyamos  növendékeket  is.

1. konzultáció  időpontja: 2014. december 8. (hétfő), december 9. (kedd) 10 óra

Jelentkezési határidő: 2014. december 4. /csütörtök/

2. konzultáció  időpontja: 2015. január 27. (kedd), január 28.(szerda) 10 óra

Jelentkezési  határidő: 2015. január 22. /csütörtök/

Konzultációs lehetőség előzetes időpont-egyeztetéssel bármikor lehetséges!

Szakmai nap: 2014. november 8. /szombat/ 10 óra

melyre minden a muzsikus pálya iránt érdeklődő felső tagozatos diákot szeretettel várunk!

ALKALMASSÁGI VIZSGA IDŐPONTJA:

2015. február  18. szerda, délelőtt 9 óra

A  pótfelvételi keretén belüli alkalmassági vizsga  időpontja:

2015. március 2. hétfő, délelőtt 9 óra

Szeretettel  várjuk  minden  leendő  szakközépiskolai  tanulónkat!

Székesfehérvár,  2014. október 22.

Tisztelettel:

                                                                                                                                               Fekete Ferenc

                                                                                                                                                   igazgató

Információk iskolánk művésztanárairól és egyéb kérdésekről az iskola honlapján találhatók:

www.hermannzenesuli.hu