Return to Középiskolai felvételi 2014/2015

Zeneiskolai felvételi

Előképző vagy hangszeres első osztályokba jelentkezők képességvizsgáló felvételi (alkalmassági vizsga) követelményei:

 

1.            a tanár által bemutatott rövid, egyszerű ritmust a megadott tempóban visszatapsolni.

2.            néhány hangból álló dallamot (motívumot) hallás után tisztán visszaénekelni.

3.            korának megfelelő szinten egy kis gyermekdalt önállóan elénekelni.

4.            rendelkezzék minimális zenei affinitással.

–  Hangszerválasztáskor: rendelkezzen a jelentkező az adott hangszer megszólaltatásához szükséges alkati adottságokkal.

–  Az alkalmasságról – meghallgatás alapján – szaktanárok döntenek.

–  Új tanuló felvételéről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

–  Esetenként a más iskolákból átjelentkező növendékek osztályba sorolásáról a szaktanárok – meghallgatás után – döntenek.