Return to Rólunk

Iskolánkról

Mottónk:

 

,,A gyermek nem készül az életre, hanem saját életét éli.”

 

A Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola az 1913-ban alapított immár 90 éves,  Hermann László Zeneiskola jogutódja.
Az iskola 1990-ben költözött jelenlegi épületébe.
A speciális, zenei oktatás igényeinek megfelelő épület a képzés minőségi követelményeit szolgálja

Az intézmény 1992-ben vette fel Hermann László hegedűművész – zeneszerző – zenetanár nevét, aki az iskola első igazgatója volt. Mi az, amiben a nagyhírű szakember példaképül szolgál tanítványainknak? Tehetsége csak alapja volt egyéniségének, szigorú etikai elvek szerint élt és hallatlan szorgalommal, precízen dolgozott. Kiváló pedagógusként tudta és példát mutatva hirdette  -, hogy a szellemi kiválóság mellett tiszta lelkiismeret, munkaszeretet is kell a lélek harmóniájához.

Azon kevés művészeti iskola vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú művészeti képzés. Az alapfokú képzésben célunk az érzelmi, esztétikai nevelés eszközeivel a gyerekek személyiségformálása, a növendékek zenei ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása. Középfokú művészeti oktatásunk nemcsak az egyéni művészképzést szolgálja, hanem a majdani művészeti életre felkészítve ugyanolyan súllyal biztosítja az együttesekben történő zenélést is.

Iskolánkban a fejlesztőmunka folyamatos. Ennek megvalósításához egységes tantestület állt össze, akik hittel, felelősséggel tanítják, nevelik tanulóinkat. A gyermekközpontú, magas színvonalú oktatás és az országos versenyeken elért helyezéseink eredményeként is iskolánk elismert lett az egész országban.

Együtteseink, az évtizedes hagyományok alapján, az országos, sőt a nemzetközi zenei élet elismert résztvevői.

Művészeti szakközépiskolaként a párhuzamos képzés alapján közismereti- és zenei képzésünk egymással mellérendelt viszonyban – ugyanakkor szerves egységben működik. Közismereti oktatásunk nemcsak az érettségire készít fel, hanem a növendékek esetleges kényszerű pályamódosításai esetén biztosítja, hogy az ilyen tanulók felsőfokú intézményekbe sikerrel felvételizhessenek.

Az intézmény oktatási szerkezete a fentiek alapján a következő:

Zeneiskola: alapfokú zeneművészeti képzés; képzési idő: 12 év

Zeneművészeti Szakközépiskola: a párhuzamos képzés alapján;
közismereti képzési idő: 4 év (9-12 évfolyam)
középfokú művészeti képzésképzési idő: 5 év (9-13 évfolyam)


Növendékeink délelőtti és délutáni iskolai elfoglaltsága szervezett és tudatosan tervezett; mely egységes oktatási folyamatként szolgálja felkészültségüket. Szolgálja és ugyanakkor védi, hiszen a viszonylag kis létszámú iskolában minden tanár minden gyereket ismer; tanítványaink védett közösségben élnek.

 

 Iskolánk képekben