Jelentkezés művészeti alapvizsgára

Iskolánk a kialakult járványügyi helyzet ellenére megszervezi az alapvizsgát a 2019/2020-as tanévben, hogy a diákok továbbhaladási esélyei ne sérüljenek.

Jelentkezési határidő: 2020. április 30., csütörtök

Vizsgák időpontja: 2020. május 25. – június 12.

Alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki művészeti alapvizsgát tett (Nkt. 6. § (7)). A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei intézményünk helyi tantervében került meghatározásra.

Főtárgyból művészeti alapvizsgára jelentkezhet az a növendék, aki eredményesen elvégezte alapfokú évfolyamait és annak követelményeiből beszámolt.

Elméleti tantárgyból, művészeti alapvizsga letétele szakmailag abban az esetben javasolt, ha a növendék jelentkezését az adott elméleti tantárgyat tanító pedagógus támogatja.
Szolfézs tantárgyból művészeti alapvizsgát az a tanuló tehet, akinek érvényes tanév végi vizsgája (érdemjegye) van befejezett negyedik évfolyam követelményéből.
Zeneirodalom tantárgyból művészeti alapvizsgát tehet az a tanuló, akinek kettő befejezett tanév követelményéből érvényes osztályzata van.

JELENTKEZÉS ALAPVIZSGÁRA
FŐTÁRGYBÓL

JELENTKEZÉS ALAPVIZSGÁRA
ELMÉLETI TÁRGYBÓL