Iskolánról

A Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola az 1913-ban alapított immár több, mint 100 éves, Hermann László Zeneiskola jogutódja.

41

Azon kevés művészeti iskola vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú művészeti képzés. Az alapfokú képzésben célunk az érzelmi, esztétikai nevelés eszközeivel a gyerekek személyiségformálása, a növendékek zenei ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása. Középfokú művészeti oktatásunk nemcsak az egyéni művészképzést szolgálja, hanem a majdani művészeti életre felkészítve ugyanolyan súllyal biztosítja az együttesekben történő zenélést is.

Magas szintű szakmai munka

Iskolánkban a fejlesztőmunka folyamatos. Ennek megvalósításához egységes tantestület állt össze, akik hittel, felelősséggel tanítják, nevelik tanulóinkat. A gyermekközpontú, magas színvonalú oktatás és az országos versenyeken elért helyezéseink eredményeként is iskolánk elismert lett az egész országban.
Növendékeink délelőtti és délutáni iskolai elfoglaltsága szervezett és tudatosan tervezett; mely egységes oktatási folyamatként szolgálja felkészültségüket. Szolgálja és ugyanakkor védi, hiszen a viszonylag kis létszámú iskolában minden tanár minden gyereket ismer; tanítványaink védett közösségben élnek.

Misszió

Művészeti szakgimnáziumként a párhuzamos képzés alapján közismereti- és zenei képzésünk egymással mellérendelt viszonyban – ugyanakkor szerves egységben működik. Közismereti oktatásunk nemcsak az érettségire készít fel, hanem a növendékek esetleges pályamódosítása esetén biztosítja, hogy a tanulók felsőfokú intézményekbe sikerrel felvételizhessenek.

  • Billentyűs tanszak (főtárgy)
  • Billentyűs tanszak (kötzong, korrep)
  • Fúvós tanszak (fa-, réz-)
  • Népi tanszak
  • Vonós tanszak
  • Zeneismeret tanszak (szolfézs, zenetörténet)
  • Közismereti tanszak
  • Vegyes tanszak
GYIK

Magas színvonalú szakmai és közismereti oktatást nyújtunk diákjainknak.

Óvodás kortól várjuk a gyerekeket Zeneovi foglalkozásokra és a Zenede Bábszínház előadásaira. Az Előkészítő évfolyamokra általános iskola 1 évfolyamától kortól várjuk a gyerekeket.

Diákjainkat elsősorban zenei pályára készítjük föl, de hála közismereti kollégáink lelkiismeretes munkájának, pályamódosító diákjaink is megállják helyüket az egyetemeken.

Képek iskolánk mindennapjaiból
Díjak, elismerések