Iskolánk története

dr. Szabó Balázs zenetörténész, iskolánk tanára – kutatása nyomán

A székesfehérvári zeneoktatás története egyidős a Királyok Városa történetével: már a Szent István király által alapított székesegyház iskolájában magas színvonalon tanították az éneklés művészetét és a zeneelméletet. Ez az évszázadokat átívelő hagyomány a 16. század közepétől az oszmán birodalom fennhatósága alatt kényszerűen megszakadt – a 18. században, a török uralom alól felszabadult városban az először a jezsuita, majd a pálos, végül a ciszterci rend kezelésében lévő nagyhírű gimnázium vette fel újra az elejtett fonalat. Zeneiskola alapítására azonban csak a 20. század elején került sor.

Az intézmény létrehozásában kulcsszerepet játszott a Székesfehérvári Zenekedvelők Egyesülete, mely 1901. november 17-én alakult meg Havranek József polgármester elnökletével, az alapszabályban rögzített ambiciózus célokkal: „a nemesebb irányú zene és ének művelése, zene- és dalestélyek rendezése, idővel pedig zeneiskola felállítása.”

Az Egyesület szimfonikus zenekara 1907–1913 között fény­korát élte az 1897 októbere óta családjával Székesfehérvárott élő kiváló katonakarmester, Fricsay Richárd (a világhírű dirigens, Fricsay Ferenc édesapja) irányításával, aki 1904-ben vette át az együttes művészeti vezetését. A helyőrségi zenekar muzsikusaival megerősített szimfonikusok mérete és színvonala vidéki viszonylatban szinte páratlan volt – 1913-ban azonban Fricsay Richárdot és katonazenekarát Nagyváradra helyezték át, így az egyesületi együttes fúvósok nélkül maradt. Pótlásukat biztosítandó ekkor merült fel zeneiskola megalapításának gondolata.

Idővonal

Az intézmény pedagógiai munkájában nagy szerepet játszanak a rendszeresen megszervezett mesterkurzusok, melyek országos hírű muzsikusok vezetésével mind az alap-, mind a középfok növendékei számára lehetőséget adnak az intenzív műhelymunkára, továbbfejlődésre. A Zeneiskola növendékei és tanárai gyakori fellépéseikkel gazdagítják Székesfehérvár mindennapjait, így például az immár hagyományos Zenei világnapi utcazenével, a Varkocs-szobornál történő megemlékezéssel és a népzenei tanszak mindig nagy érdeklődéssel várt Luca-napi hangversenyével. Az Országos „Alba Regia”Kamarazenei Versenyen túl a különböző városi, megyei, területi és országos versenyeken számtalan sikert elért szólisták, kamarazenei és népzenei csoportok eredményeinek felsorolása oldalakat töltene meg. De nem hagyható említés nélkül az évről évre ismétlődő Megyei Diáknapok sem, melyeken az intézmény növendékei rendszeresen arany, ezüst és bronz minősítések sokaságát szerzik meg. Jóllehet itt hivatalosan középiskolájuk színeiben indulnak a diákok, a klasszikus zene kategóriájában elért sikereket a Zeneiskola joggal érzi magáénak is.

A Bakony Népzenei Együttes, a Hermann László Kamarazenekar és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar az országhatárokon túl is nevet szerzett az intézménynek. Nemzetközi vonatkozásban emlékezetes maradt az 1995-ben, majd 2007-ben megrendezett IV. illetve IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál, melynek városi rendezvényeit az iskola koordinálta. 2009-ben az intézmény Musica Bella Vonószenekara és a Zeneművészeti Szakközépiskola kórusa nagy sikerrel szerepelt a Linzben megrendezett X. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon.

A Zeneiskola alapításának 100. évfordulóját ünneplő 2013/2014-es és a Zeneművészeti Szakgimnázium, a „Konzi” 20. születésnapját köszöntő 2014/2015-ös tanév rendezvényei, a hangversenyek és kiállítások – jogos büszkeségre okot adva – munkás évtizedek szép eredményeiről számolhattak be.