Tálos Edit Alapítvány
A zenét élethivatásának tekintő tehetséges fiatalok tanulmányainak elősegítése.

Az Alapítvány már több mint 10 éve segíti a zene iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat, hogy megismerkedhessenek a hangszerekkel és a zenével. Az elmúlt években az Alapítvány támogatta a szakgimnázium diákjainak szakmai fejlődését. A Zeneovis foglalkozásokon keresztül a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI-ban, illetve az óvodákban  sikerült a zene szeretetével megismertetni az óvodásokat.

honlap: http://www.taloseditalapitvany.com

 

Köszönetnyilvánítás

A  Tálos Edit Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 % -ának felajánlásával a Tálos Edit Alapítvány  működését támogatták. A 113.724 ,-Ft összegű felajánlást a kuratórium a Székesfehérvár zenei életének gazdagítására, gondozására, valamint tehetséges tanulók támogatására fordította.

Hálásan köszönjük!