Héjja Bella Emerencia

népi ének tanár

A Dél-Alföldön születettem, ott kezdtem zenei tanulmányaimat is. Az ének-zene tagozatos általános iskola mellett zongoráztam és ütős hangszereken tanultam a helyi zeneiskolában. Középfokú tanulmányaimat Vácott végeztem a zeneművészeti szakközépiskolában (ma már szakgimnázium), népi ének és tárogató szakon. A klasszikus zene szeretete végigkísérte a középiskolás éveket is, így az érettségi után jelentkeztem a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára zeneismeret szakára, majd a Zeneakadémián párhuzamosan elkezdtem tanulmányaim, népi ének szakon. Zeneismeret tanárként 2012-ben, népi ének tanárként pedig rá egy évre szereztem meg oklevelemet. Nagyon sok tanár segített énekes fejlődésemben, úgy mint Vakler Anna, Bárdosi Ildikó, Budai Ilona, Czidráné Bodza Klára, Fábián Éva, Maczkó Mária, Molnár Elvira, Nyitrai Marianna, Palócz Réka, Papp Ágnes, Szvorák Katalin és Agócs Gergely. Tárogatóból pedig Blaskó Csaba, Gera Attila és Csávás Attila egyengették utam.
2012 óta tanítok a kecskeméti Kodály iskolában, mint ének-zene, népzene, népi ének és tárogató tanár, továbbá óraadó vagyok a váci zeneművészeti szakgimnáziumban és Budapesten a Táncművészeti Főiskolán. A tanítás mellett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának PhD hallgatója vagyok.
A Székesfehérvári Hermann László iskolával az egyetemi évek alatt léptem kapcsolatba a hospitálások és tanítási gyakorlatok alkalmával. Első pillanattól magával ragadott az ott tanító tanárok nyitottsága, segítőkészsége és szakmai felkészültsége. A gyerekek készségesek voltak, mint „kis tanár”, sok szeretetet kaptam tőlük. Nagy megtiszteltetésként ért, amikor 2016-ban megkerestek azzal a kéréssel, hogy tanítsak népi éneket és népzene elméleti tárgyakat az intézményben.
Aktívan zenélek különféle zenei formációkkal, mint énekes, tárogatós, gyakran veszek részt táncegyüttesek kíséretében. Sosem gondoltam, hogy tanár leszek, de azt hiszem nagyon szép dolog volt az élettől, hogy így történt!

  • Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – zeneismeret tanár
  • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – népi ének

Tanári pálya:

  • Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – 2016-
  • Magyar Táncművészeti Egyetem – óraadó
  • Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola – óraadó
  • Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola – 2012-