Juhász Hedvig

Gimnáziumi tanulmányaimat a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumban végeztem, amely akkor az ország nagyon kevés kéttannyelvű gimnáziuma közé tartozott. Tanáraink nagy része angol anyanyelvű volt, és a legtöbb tantárgyat angol nyelven tanultuk, így érettségikor felsőfokú nyelvvizsgát szereztem.

Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen szereztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, illetve középiskolai tanár, továbbá művészettudomány szakos bölcsész diplomát.

Az egyetemen tanításmódszertan tanáraim, elsősorban Lugossy Réka tanárnő kurzusain jöttem rá, milyen csodálatos, és mennyire nekem való hivatás a nyelvtanítás.

A diplomáim megszerzése után néhány évig a felnőttoktatásban dolgoztam angol nyelvtanárként a London Style Nyelviskolában, ahol kiemelkedő szakmai munka és gyümölcsöző együttműködés folyt az ott tanító nyelvtanárok között. Nagyon sokat tanultam az ott töltött évek alatt nálam tapasztaltabb kollégáimtól, köztük az iskola igazgatónőjétől, Bácskai Zsuzsától.

Eközben a Zeneiskola akkori igazgatója, Bódi Árpád megkeresésére 2002-ben a Hermannban is elkezdtem tanítani, ahol akkor indult a második olyan zeneművészeti szakközépiskolai tanév, ahol a diákok a közismeretet is már nálunk tanulták.

Nagy boldogsággal töltött el, hogy pedagógusként csatlakozhattam az intézményhez, mivel gyermek- és ifjúkoromban én is zeneiskolás voltam, 11 éven át gitároztam, 7 éven át cimbalmoztam és 6 éven át zenéltem a Bakony Népzenei Együttesben, melyet Bódi Árpi bácsi vezetett.

A nyelvtanítás során alapvetőnek tekintem, hogy a tanórák interaktívak legyenek, fontosnak tartom, hogy barátságos, bátorító légkörben tanuljanak a gyerekek, és igyekszem a modern technika minél több eszközét hasznosítani az órákon.

Minden nap időt szánok arra, hogy szinten tartsam, illetve fejlesszem a nyelvtudásomat, és rendszeresen járok angol tanításmódszertani továbbképzésekre.

Tanulmányok:

2001 Pécsi Tudományegyetem: – angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanári diploma; művészettudomány szakos bölcsész diploma

Szakmai tevékenység:

2001-2004 London Style Nyelviskola

2002-től Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI