XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY

A verseny időpontja: 2019. április 26-28.
Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039554
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Telefon/fax: 06-22-500-989
E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
Honlap: www.hermannzenesuli.hu

A verseny célja: Az alapfokú kamarazeneoktatás pedagógiai és előadói eredményének bemutatása. A társas muzsikálási igény fejlesztése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: iskolai, területi válogatók, országos döntő.
Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A résztvevők életkora: 1997. április 28-án és után született tanulók.

Nevezési feltételek:

  • A versenyre csak azok a tanulók nevezhetők, akik hangszerükön legalább három évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (az egy vagy kettő hangszeres előképző osztály elvégzése egy évfolyamnak számítható be).
  • A bizonyítványok másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.
  • Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoport tagjaként nevezhető.
  • A kamaracsoportok létszám: 2-8 fő.
  • A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zeneművészeti tanulmányokat folytat(ott).
  • Azok a kamaracsoportok, akik az elmúlt három tanévben (2016/2017. tanévtől kezdve) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett versenyeken indultak, csak akkor nevezhetők, ha az intézmény a tanulót a korábbi versenytől eltérő műsorral, eltérő hangszeren, más kategóriában, illetve a kamaracsoportot a korábbi versenytől eltérő összeállításban nevezi.
  • A korábbi versenyzésről, valamint a korábbi szakközépiskolai, illetve felsőfokú tanulmányokról a nevezési lapon nyilatkozni kell!
  • Azonos hangszeres duók nem nevezhetők.

A verseny kategóriái:
A) Duó
B) Trió, kvartett
C) Kvintett, szextett, szeptett, oktet

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga:
Szabadon választott mű, vagy művek. Több mű bemutatása esetén legfeljebb három, különböző stílusú és különböző karakterű mű szerepelhet a műsorban, melyek között legyen magyar szerző műve is! (Az évfordulókra való tekintettel a versenybizottság ajánlja Sugár Rezső, vagy Szőny Erzsébet műveit.)
A válogató és a döntő teljes versenyanyagának megegyezőnek kell lennie.

A verseny követelményei:
A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a versenyből történő kizárást vonja maga után.
A tiszta műsoridő maximum 10 perc.
A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A műsoron belül szükség szerint egy versenyző több hangszeren is játszhat.
A verseny megkezdése előtt a versenyműsorok jogtiszta kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor be kell mutatni. Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak művet előadni, akkor ehhez a szerző engedélyét is be kell szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni. Ez alól kivételt képeznek az elektronikus könyvtárakban elérhető eredeti szerzői kéziratok.

A döntőt rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:
zongora, csembaló (2 manuálos), (415/440 Hz), spinét, sípos orgona (2 manuálos-pedálos), cimbalom, Adams marimba 1 db, Adams vibrafon 1 db, 1 pár timpani

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, értékelőlapon, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét előzetesen meghatározott szempontok alapján (hangzás – intonáció – összjáték – tempó – stílus – műsorválasztás – megjelenés).
Egy-egy versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

A verseny díjai: A versenybizottság a verseny minden kategóriájában I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

Nevezés az országos döntőre:
A döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.hermannzenesuli.hu letölthető 2019. március 04-től, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni elektronikus formában.
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 19. kedd

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2019. március 2-tól 2019. március 13-ig.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u.9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L.krt.79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039505
3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.
Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040046
2013 Pomáz Templom tér 3. Honlap: www.twmi.hu
Területe: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád, Pest megye.

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 036734
9700 Szombathely, Paragvári út 77.
Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu
Területe: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém megye

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendező: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039785
1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.
Területe: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. február 14-éig.

A területi válogatókat szervező intézmények hangszerkínálata miatt az Oktatási Hivatal engedélyével a versenyzők átjelentkezhetnek más megye területi válogatójára.

A nevezés módja a területi válogatóra:
A nevezési lap a válogatót rendező iskola/szervezet honlapjáról letölthető, amit kitöltve a rendező iskola címére kell eljuttatni elektronikus formában 2019. február 14-ig.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Amennyiben a nevezési létszám nem éri el a 10 csoportot, abban az esetben az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon:
A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

Értékelési szempontok: hangzás – intonáció – összjáték – tempó – stílus – műsorválasztás – megjelenés.

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntőbe várhatóan 60 csoport juthat be.