További innovatív utakon a száz éves Zenepalotában

Ez a projekt hatékonyan tud segíteni az iskolának abban, hogy a több mint 100 fős tantestület közösségét összetartsa, és a tapasztalatok megosztásának eddig működő és az előző Erasmus projektünk alkalmával megerősített rendszerébe új módszereket tudjuk az elsajátított ismeretek segítségével beépíteni. Az új információk a tantestület minden tagjának hasznára válhatnak, és a tanultak gyakorlati alkalmazása tovább emelhetné az intézményünkben folyó színvonalas munkát. Sokat ad a projekt hatékonyságához, hasznosságához, hogy idegen nyelvű környezetben valósul meg. Nyelvi ismereteink fejlesztése, passzív szókincsünk felelevenítése hozzásegít minket ahhoz, hogy a világszínvonalú magyar zeneszerzők örökségét más nemzetek körében is elérhetővé tegyük és terjesszük.

A projekt céljai sokrétűek. A zeneoktatás egyénre szabott jellegéből adódóan nagyon fontos a diákok személyiségjellemzőinek megismerése, stresszforrásainak feltérképezése. Ezek ismeretében lehet leghatékonyabban segíteni a fejlődésüket. Iskolánkban sok kolléga dolgozik hangszeres tanárként, és ők azzal a nehézséggel szembesülnek, hogy hosszú éveken keresztül elszigetelten, egyedül kell az iskolai hétköznapok változatos kihívásaival megküzdeniük, ami hosszabb távon kiégéshez, motiválatlansághoz vezethet. Az előző Erasmus projektünk során is célkitűzésként szereplő stresszkezelés továbbra is a céljaink között szerepel. Fontos lenne megismernünk olyan technikákat, amelyek segíthetnek ezeket a nehézségeket leküzdeni, ami pozitívan hatna a növendékek fejlődésére is. Az izolált munkavégzés hátrányait pedig szeretnénk a holisztikus oktatás eszköztárával ellensúlyozni, amelynek másik felbecsülhetetlen értéke, hogy a tanulóink sokrétűbb,  teljesebb, örömtelibb fejlődését segítheti elő.

A pedagógusok részére már az előző Erasmus projektünk alkalmával szakmai fórumokat hoztunk létre, amelyek között vannak olyanok is, amelyekre a térség többi iskolájában tanító zenetanárokat is meghívtunk. Mivel igen sikeresnek bizonyultak, örömmel folytatjuk velük a munkát. Így a térség munkatársaiból össztartó szakmai közösség kialakulását tudjuk elősegíteni.

Projektünktől a következő eredményeket várjuk: A tanárok szakmai lelkesedése maradjon
meg hosszú távon. Előzzük meg a kiégést, kerüljük el a motiválatlanságot. Ez pozitív hatással lesz a pedagógiai munka színvonalának emelésére. A növendékek személyiségének alaposabb megismerése, amelyhez az előző Erasmus projekt alkalmával hasznos segítséget kaptunk, még hatékonyabban valósul meg. A holisztikus oktatással való ismerkedés hozzásegíti a tanárokat egy kooperatív tantestület kialakításához, diákjainkat pedig egyre inkább személyre szabott oktatási módszerek alkalmazásának segítségével tudjuk tehetségük maximális kiteljesedéséhez hozzásegíteni.

A pályázat időtartama: 2023. május – 2024. július

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Szakmai beszámolók a pályázaton belül megvalósult utazásainkról

 • A mobilitás adatai.

A résztvevő neve: Deák Rita Panna

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Via Sant’Egidio 12 

50122, Firenze (IT)

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy SRL

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers

A mobilitás időtartama: 2023. július 03-08.

 • A mobilitás célja.

Az általam választott kurzus címe: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers, mely kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Erre a képzésre azért esett a választásom, mert dinamikusabb, kreatívabb környezetet szerettem volna kialakítani tanóráimon, ezzel ösztönözve tanítványaimat a tanulásra. Célom volt a növendékeim önbecsülésének fejlesztése és a családtagjaikkal lévő kommunikáció előmozdítása is.

 • A kurzus résztvevői

A kurzusnak workshop jellege volt, az előadások mellett az órák túlnyomó részét tapasztalatcserével töltöttük kis csoportokban. A csoport felosztása napról napra változott, így mindenkivel sikerült minőségi időt együtt töltenünk. A feladatok aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelv fejlesztésére.
A Kurzuson tizenegy résztvevő volt. Három Portugál, egy Spanyol, kettő Bolgár, kettő Finn, ketten Ciprusról és én Magyarországról. A Brazil származású Roberta Begliomini volt az oktatónk, aki mindig hatalmas kedvvel volt jelen az órákon, a jó hangulata ránk is pozitív hatással volt.

 • A mobilitás tapasztalatai. Jó gyakorlatok.

A kurzuson megtanultuk az asszertív kommunikáció fontosságát és annak megfelelő használatát a tanórákon és a szülőkkel való kommunikáció során egyaránt.
Tanultunk az (Affektív és kognitív) empátia fontosságáról és foglalkoztunk az aktív hallgatás képességével, hogy tanulóink az órák során bátran, megszakítások nélkül kifejthessék véleményüket.

 • Kirándulások. Egyéb tapasztalatok.

Kolléganőmmel, Miklós Laurával ellátogattunk az Uffizi Képtárhoz. A Galéria teljes egészében az 1560 és 1580 között épült, Giorgio Vasari által tervezett nagy épület első és második emeletét foglalja el. Világszerte híres ókori szobrok és festmények kiemelkedő gyűjteményeiről (a középkortól a modern korig). A 14. századi és a reneszánsz időszak festménygyűjteményei között szerepel néhány abszolút remekmű: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo és Caravaggio, sok mellett európai (főleg német, holland és flamand) festők értékes alkotásai.

Ezenkívül a Galéria a Medici család ősi szobrainak és mellszobrainak felbecsülhetetlen értékű gyűjteményével büszkélkedhet, amely a folyosókat díszíti, és elveszett görög szobrok ókori római másolataiból áll.          

Közösen meglátogattuk a Pitti Palotát.
Az 1550-ben megvásárolt palotát Cosimo I de’ Medici és felesége, Toledói Eleonor választotta új nagyhercegi rezidenciának, és hamarosan a Mediciek Toszkána feletti hatalmának új szimbóluma lett. Itt kapott helyet a másik két dinasztia udvara is: a Habsburg-Lotaringiai-ház és a Savoyai-házból származó olasz királyok, akik 1865-től lakták. Ennek ellenére a palota ma is viseli a nevét. első tulajdonosa, Luca Pitti firenzei bankár, aki az 1400-as évek közepén kezdte meg építését az Arno folyón túli Boboli-hegy lábánál.
Ma a palota öt múzeumra oszlik: a Nagyhercegek Kincstárára és az Orosz Ikonok Múzeumára a földszinten, a Palatinus Képtárra és a császári és királyi lakásokra az első emeleten, a Modern Galéria. A második emeleten a Művészet, Jelmez és Divatmúzeum.         

Végezetül pedig ellátogattunk a Boboli Kertbe.
A Pitti palota mögött terül el az olasz kertművészet remeke, a domb tetejére felkapaszkodó óriási park, a Boboli kert. Tribolo tervei szerint kezdték el a munkálatokat Eleonora Medici kívánságára a XVI. század közepén. A kert szépítése, bővítése a XVII századig folytatódik, s a művészet és a természet harmonikus együttélésének a nagyszerű példáját mutatja.

Az ókori szobrokkal, szökőkutatakkal díszített kert legmagasabb pontjáról felejthetetlen kilátás nyílik a városra.          

 • Disszeminációs tervek.

A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers kurzuon olyan ismeretekre tettem szert, amelyek elősegítik kollégáimmal és tanítványaim szüleivel történő kommunikációt, a tanulóim aktuális érzelmi világának hatékonyabb és gyorsabb felismerését, emellett hatékonyabban alkalmazom az aktív hallgatás technikáját, mely elősegíti a környezetemmel való személyes kapcsolatok elmélyítését.

Ezeket a technikákat mindenképp szeretném bemutatni a pályázatban tervezett Erasmus napon és a webináron, hiszen könnyen elsajátíthatók és könnyen alkalmazhatók.

 • A mobilitás főbb adatai 

A résztvevő neve: Erdei Máté Ferenc 

A mobilitás célországa: Portugália 

A választott képzés helye: 2775-546 Carcavelos, Praceta de Évora 99.. A képzőintézmény neve: Buinho Associacao 

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Make Your 3D Printer 

A mobilitás időtartama: 2023. július 9.-15. 

 • A mobilitás célja 

Az általam választott kurzus címe: Make Your 3D Printer. A kurzusleírás egy olyan képzést mutatott be nekem, melynek célja minden fundamentális elméleti és gyakorlati tudást átadni a résztvevőknek a 3D nyomtatásról, modellezésről, illetve a kurzuson használt modell (Creality Ender 3 Pro) használatáról, karbantartásáról, hibaelhárításáról. A kurzuson használt nyomtatókat a résztvevők haza is vihetik a küldő intézménynek, a kurzusdíj fedezi a nyomtató árát is, csak a hazajutottatásról kell mindenkinek önállóan gondoskodnia. Már régóta szerettem volna betekintést nyerni a 3D nyomtatók világába, ezért nagyon örültem, amikor ezt a kurzust az Erasmus+ projektben jóváhagyott kurzusok között megtaláltam. Nagyon motivált voltam, és igyekeztem már előzetesen is bővíteni az ismereteimet. Szerettem volna továbbá, hogy a szakgimnáziumi tanulók is – akár az informatika óráik keretein belül, akár külön foglalkozásokon – megismerkedhessenek a 3D nyomtatással, modellezéssel, és ezen keresztül a társadalmi szerepvállalásra, fenntarthatóságra való nevelésre, a “learning-by-doing” (cselekvés által tanulás) koncepciójára is jobban rálássanak. Ezen kívül az is motivált, hogy erősíthetem és aktívan, élőbeszédben alkalmazhatom angol nyelvtudásomat. 

 • A kurzus résztvevői 

Tizenhárom fő vett részt velem együtt az egyhetes kurzuson. Két gimnáziumi tanár Németországból, Frank és Daniel, egy mechantronikus (Jan), és egy informatika-történelem tanár (Zoltán) Szlovákiából, egy villamosmérnők végzettségű tanár (Hrvoje)

Horvátországból, két technika tanár Olaszországból (Saretta és Giuseppina), akik egy FabLab-ot is működtetnek, egy informatika tanár (Gina) Romániából, és egy gépészmérnök (Kathleen) Martinique szigetéről, mely Franciaországhoz tartozik. Magyarországról pedig négyen érkeztünk: Edit és Nikoletta Pécsről érkezett egy német nemzetiségi általános iskolából, Heni egy pudapesti általános iskolábó, és jómagaml. Nagyon vegyes volt tehát a résztvevők háttere és irányultsága (reál-humán), ezt a kurzust vezető mentorunk, Carlos is kiemelte. 

 • A mobilitás tapasztalatai 

A kurzus egy bemutatkozós, “bemelegítő” jellegű nulladik nappal kezdődött vasárnap délután, hogy aztán a hétfőtől szombatig tartó intervallumban jobban lehessen koncentrálni a kurzus célkitűzéseire, aktivitásaira. Erre az alkalomra lehetett készülni prezentációval, vagy csak egy kis bemutatkozó szöveggel, hogy megismerjük egymás történetét, hátterét, érdeklődési köreit, stb. Kaptunk egyedi kitűzőket, melyen a nevünk volt feltűntetve, ezeket Carlos készítette nekünk előzetesen. A bemutatkozások után Carlos is bemutatta a szervező véget, a Buinho-t, annak célkítűzéseit és eddigi eredményeit. A szervezetet azért hozta létre,

mert fontos küldetésnek tartja napjainkban, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon társadalomban és az oktatás minden szintjén a környezettudatosság, a társadalmi szerepvállalás, az inklúzív hozzáállás, a holisztikus szemléletmód. Olyan műhelyeket igyekeznek kialakítani, melyek a lehető legváltozatosabb foglalkozások, aktivitások megszervezésére alkalmasak – kézműveskedés, festés, technika, stb. Elmondása szerint Portugáliában még erősen él a társadalomban a kozervatív felfogás a nemi szerepeket illetően, így ezen a téren is igyekeznek tágítani a szemléletmódot azáltal, hogy olyan programokat is szerveznek, melyeken pl. női előadó, vagy művész tart foglalkozásokat, képzéseket nőknek, ezzel ösztönözve őket önmaguk továbbképzésére, lehetőségeik gyarapítására. Az idős korosztály számára digitális kompetencia fejlesztésére irányuló képzéseket szerveznek, melyekben fiatalok, gyerekek segítenek az időseknek a számítógépkezelést elsajátítani, egyéb eszközök használatát megtanulni. Már nyolc különböző műhelyet üzemeltet a Buinho részben vidéki településeken, részben a fővárosban és más, nagyvárosokban. Több, mint húsz községgel, önkormányzattal vannak szerződéses kapcsolatban, melyek támogatásával rengeteg iskolába jutnak el és szerveznek kreatív, alkotó foglalkozásokat. Két fő ágazatra bomlik a Buinho által szervezett programok típusa: Buinho Gambiarra – ennek profilja a művészetekre, kreativitásra, tervezésre, lézeres gravírozásra, 3D nyomtatott munkákra koncentrál. A Buinho Transicao pedig környezettudatosságra, klímaváltozásra, vízhiánnyal küzdő országokra, régiókra hívja fel a figyelmet, illetve a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás fontosságára. Ebből következően az ide kapcsolódó programok, foglalkozások költséghatékony, okos megoldások megtalálására törekszenek, ezt a gondolkodásmódot ösztönzik. A Buinho tevékenységének harmadik oldala az Educativo, mely tulajdonképpen nem különbözik az előzőektől, ugyanazokat az ismereteket, aktivitásokat igyekszik az oktatásban széles körben terjeszteni. Ezután a három dimenziós nyomtatás eddigi történetéről is beszélt nekünk Carlos, melyből megtudhattuk, hogy ez a technológia, habár már sokféle megközelítése és módja létezik, még mindig nagyon korai szakaszban van, messze a kiforrottságtól. Vannak olyan nyomtatók, melyek bár kiemelkedő minőségű terméket hoznak létre, mérgező anyagokkal operálnak, vagy toxikus gázokat bocsátanak a levegőbe, vagy túlságosan nagy hőt közölnek működés közben, ezért nem alkalmasak a nagyszámú sorozatgyártásra, otthoni felhasználásra. Módszer szerint két fajta megközelítése létezik a három dimenziós nyomtatóknak: additív és szubtraktív nyomtató. Az additív típusú nyomtató a filamentként használt anyagból dolgozva, a “semmiből” kezdve formázza meg a modellt, rétgeről rétegre. A szubtraktív típusú nyomtatók olyanok, mint a szobrász: egy megfelelő méretű anyagtömbről fejtik le a

felesleget, ezzel létrehozva a kívánt modellt. Előbbi nem termel szemetet, vagy csak nagyon kis mértékben, utóbbi sok szemetet termel. Azonban az a műanyag szemét, amit a szubraktív módszer termel, felhasználható (némi átalakítás után) additív nyomtatókban, így megoldható 

ez a probléma. A biztonságos, otthon is használható nyomtatók többsége egyelőre még általánosan lassúnak mondható, gyors munkát csak a minőség rovására tudunk végezni velük – ez tehát egy fontos fejlesztendő terület, melyen a tech cégeg folyamatosan dolgoznak. Egy modell kinyomtatásának három fő fázisa van: 

 • Modellező program használata (CAD) egy forma megtervezésére 
 • Szeletelő program használata (CAM), mely régetekre bontja a modellt, és elkészíti a nyomtató számára értelmezhető G-kódot, mely utasításokat tartalmaz az eszköz számára, hogy a három koordináta tengely mentén mikor és hogyan mozogjon. 
 • A kód futtatása memóriakártyáról a nyomtató szoftverén, mely folyamat során elkészül a modell. 

A nulladik nap után a kurzus többi napján egy-egy konkrét délelőtti és délutáni program, feladat, aktivitás volt megfogalmazva, szabadon kezelve az időtényezőt, hogy a témában kevésbé jártas résztvevők se maradjanak le. Az első nap délelőttjén a délelőtt egyedüli programja a nyomtató összeszerelése volt, amennyire csak lehet, önállóan, hiszen az eszközt a kurzus végével hazaszállítja mindenki, ami után már egyedül kell tudnia összeszerelni. A műszaki területen dolgozó résztvevőknek ez érthetően kevesebb időt vett igénybe, míg én és a hozzám hasonlóan újonc résztvevők eltültötték vele majdnem az egész délelőttöt. Előbbiek az ebédszünet előtt már elkezdték a kalibrálást és a teszt nyomtatást is, utóbbiak csak a délutáni szekcióban jutottunk ide. A Creality Ender 3 Pro kézi kalibrálást igényel, mely hosszadalmasabb összeszerelést jelent, azonban megvan az az előnye, hogy manuálisan tapasztalhatjuk ki az apró finomságokat beállítás közben, és nem kell szenzorokra hagyatkozni. Ezek ugyan meggyorsítanák a folyamatot, de meg is fosztják a felhasználót a gépezet közelebbi megismerésétől, kiismerésétől. Én személy szerint élvezettel végeztem ezt a folyamatot, és bőven a délutáni program időkeretén belül végeztem a tesztnyomtatással is. Carlos segített mindannyiunknak a nyomtatás előtti beállítások meghatározásában, melyhez az Ultimaker által fejlesztett CURA nevű szeletelő programot használtuk. Megtanultuk, hol kell beállítani a nyomtatónkban használt spriccelőfej (noozle) vastagságát, és hogy mik az alacsony minőségű, de gyors, közepes minőségű és sebességű, illetve a magas minőségű de legidőigényesebb nyomtatási profilok ajánlott beállításai. Ezután azt is megtudtuk, hogyan érdemes megválasztani a noozle és a nyomtató tálca üzemi hőmérsékletét (az Ender 3 Pro a

tálcát is fel tudja hevíteni, így többféle filament használatára is alkalmas). Tesztnyomtatáshoz használhattuk a www.thingiverse.com webhelyet is, ahová regisztrált felhasználók feltölthetik saját modelljeiket és megoszthatják mindenkivel. Ennek köszönhetően már rengeteg szabadon letölthető és felasználható modell van egyetlen kattintásra. 

A második nap délelőtti szekcióját a TinkerCad nevű, böngészőben használható modellező program megismerésével töltöttük. Carlos bemutatta, hogyan lehet digitális tantermet, osztályt létrehozni a felületen, hogyan lehet regisztráció nélkül, csupán becenevek használatával hozzáadni a tanulókat az osztálylhoz. Bemutatta azt is, hogyan tudunk tanárként a diákok munkáiban módosításokat végezni, megjegyzéseket, üzeneteket létrehozni. Ezután megismerkedtünk a legfontosabb műveletekkel, tippeket kaptunk, hogy hogyan tudunk bizonyos műveleteket, formákat gyorsabban megalkotni. Ezek után Carlos kiemelte, hogy a legfontosabb cél, amire törekednünk kell a 3D nyomtatás használatában, az a mindennapi, valós problémák olcsó, praktikus megoldására kell koncentráljon. Ezzel be is vezetett minket az egyik leggyakoribb, kezdők számára alkalmazott projektbe: egy olyan, kulcstartóra fűzhető korongot kellett készítenünk és egyénire modelleznünk, melynek méretei megegyeznek az egy eurós érme dimenzióival, és így helyettesíthetik azt a bevásárló kocsik használatába vételénél. Rátehettük a modellre a nevünket is, a lényeg az volt, hogy a nyomtatási idő minél rövidebb legyen, így kellett a modeltt és a nyomtatási beállításokat tervezni.

Kulturális nap 

A kurzus harmadik napján Cascais városába tettünk kirándulást, ahol az elővárosi részen végigsétáltunk a tengerparton, majd a központba érve két múzeumba tettünk látogatást, majd ebédszünet és egy kis szabad program után elátogattunk Európa legnyugatibb pontjához, a Cabo da Roca-hoz. Cascais városa Lisszabon körzetébe tartozik jelenleg, eredetileg azonban Sintrához tartozott, amelytől 1364-ben függetlenedett. Halászfaluból vált kb. kétszázezres lakosságú várossá, egy földrengés majdnem teljesen elpusztította, mely 1775-ben Lisszabon városát is súlytotta. 1807-ben Napóleon elfoglalta. Felszabadulása után I. Lajos ide helyezte át a királyi család nyári rezidenciáját. A második világháborúban Portugália semleges maradt, így sokna kerestek menedéket Cascaisban és mellette, Estorilban, pl. Horty Miklós is ide menekült. Cascais ma népszerű üdülőhely és magas színvonalú sportközpont: innen származik a portugál labdarúgó válogatott legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo. 

Museu da vila – Town Museum

A Museu da vila Cascais legújabb múzeuma, mely három kiállító szekcióban mutatja be a város történelmének legemblematikusabb tárgyi emlékeit, leleteit. Az egyik helyiségben a város eddigi kormányzóinak neveit is megismerhetjük kronologikus sorrendben, valamint egy interaktív vetítő teremben is megnézhetünk egy rövid imázsfilmet. 

Museu Condes de Castro Guimarães 

Egy 1897-ben épült palota Luigi Magnini tervei alapján, építtette Jorge O’Neill. Körbeveszi a Marechal Cramona Park, melyben két másik épület is helyet foglal, melyek a múzeumhoz tartoznak – az egyik egy kisebb zenei múzeum, a másik egy kis kápolna, valamint egy mini állatkert is található itt. A kétemeletes palota falain belül művészeti alkotások jelentős gyűjteményét tekinthettük meg: festmények, különleges szobrok és indo-portugál 

bútordarabok, étkészletek. Az egyik földszinti helyiségben egy mechanikus orgona is van.

Cabo da Roca 

Cascaisból hosszú és kanyargós úton lehet feljutni busszal a világító toronyhoz, melynél található az emlékmű, mely az európai kontinens legnyugatibb szárazföldi szeletének északi szélességét és nyugati hosszúságát hírdeti egy kőtábláról. Út közben csodálatos kilátás nyílik a tengerre, ahogyan az emlékműnél is. A szél rendkívül erősen fúj, nagyon óvatosan kell fotózni, mert a kezünkből is kiviheti a telefont.

A negyedik kurzusnapon kaptuk a legkomplexebb, legtanulságosabb feladatot. A STEAM-ről tanultunk, mely a science, technology, engineering, arts, math angol szavakból alkotott mozaikszó (tudomány, technológia, gépesítés, művészetek, matematika). Ennek a pedagógiai elgondolásnak, koncepciónak a lényege a fent felsorolt területek egyesítése, kapcsolódási pontok keresése és feltérképezése. Olyan iskolai, osztálytermi foglalkozások, aktivitások tervezése, melyek végterméke közhasznú (például reflektál, megoldást kínál egy problémára, mely a közösséget érinti), a közösséget, a csoportot aktivizálja, a végső produktum megalkotásához közösen kell új információkat keresni, alkalmazni, és az aktivitáson keresztül elmélyíteni. Ezért a STEAM a cselkevés általi tanulásra épít és ráfordítja a figyelmet a közvetlen és tágabb környezet iránti érzékenység fontosságára. Két fős csoportokban kellett kidolgoznunk egy ilyen STEAM aktivitás tervét, felhasználva a 3D nyomtatást, tehát az aktivitás végeredménye egy prototípus kell hogy legyen. A terv fontos eleme egy “csali”, avagy figyelemfelkeltő elem, mely megragadja a tervezett osztály, korcsoport figyelmét és motivációját. Ez alapos felkészülést kíván a terv kidolgozójától is. A STEAM koncepciója még kidolgozatlan, ezért sem könnyű egy ilyen terv megalkotása. A hasznossága azonban tagadhatatlan, ezért érdemes energiákat fektetni bele, mert maguk a tanítók is sokat tanulnak ezen keresztül. 

A kurzus utolsó előtti napjának délelőttjén a TinkerCad kódblokk-moduljával foglalkoztunk, és megismertük a “parametric design” fogalmát (parametrikus tervezés). Ezzel a modullal a programozás műveleteit alkalmazhatjuk a modellezés területén. A logikus gondolkodás képességét erősíti, mélyíti a matematikai, geomertiai ismereteket. A létrehozott alapelemek (kocka, tetraéder, gömb, henger, stb.) paramétereinek parancsok általi manipulálásával kellett létrehoznunk egy egyszerű asztal háromdimenziós modelljét. Az egyes elemek mozgatását is parancs-blokkokkal kellett megoldanunk. Ez is egy rendkívül érdekes példa a különböző területek ismereteinek együttes alkalmazására. 

A délután folyamán a nyomtatók általános hibaelhárítása volt a középpontban. Carlos megmutatta, hogyan lehet a gépek bizonyos elemeit eltávolítani, cserélni. Részletesen elmagyarázta, hogyan győződhetünk meg arról, pontosan melyik alkatrész működésében lehet hiba. Nagy alapossággal kezelte ezt a témát, hogy minél nagyobb önállóságunk lehessen a kurzus után a problémák kezelésében.

 • Disszeminációs tervek 

A Make Your 3D Printer sokkal több, mint egy kurzus a háromdimenziós nyomtatásról: egy nagyon értékes, és felfedezésre, fejlesztésre váró világra nyit kaput mind az érintett technológia, mind annak pedagógiai felhasználása (STEAM) terén. Szeretném megadni a lehetőséget kollégáimnak, és akár a Székesfehérvári Hermann László Zenemávészeti Szakgimnázium és AMI konzervatóziumi diákjainak a lehetőséget, hogy ők is megismerjék azt a szemléletmódot, és olyan aktívan és bevonódva, élvezettel tanuljanak praktikus ismereteket, végezzenek olyan hasznos munkát, melyből nem csak ők, de a környezetük is profitál – ezt nyújtotta nekem ez a kurzus, ezért a célom az, hogy mélyebbre tudjak ásni, fogalkozásokat tudjak tervezni és kivitelezni annak a nyomtatónak a felhasználásával, melyet hazahozhattam az iskolának.

A mobilitás főbb adatai:

A résztvevő neve: Kissné Martin Orsolya

A mobilitás célországa: Spanyolország/ Tenerife

A válsztott képzés helye: San Cristóbal de La Laguna

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: 

ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom,

Resilience and Well-being Strengths for Teachers

A mobilitás időtartama: 2023. augusztus 7-18.

 

A mobilitás célja: 

ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom kurzuson lehetőség volt olyan online alkalmazásokkal és online környezettel megismerkedni, amelyek segítik az iskolai közös munkát, a kreativitást, a játékos feladatokat. 

Resilience and Well-being Strengths for Teachers: a kurzus célja olyan új technikák megismerése, amely a tanárokat illetve a diákokat ellenállóvá teszi a mindennapos stressz-szel szemben, segít megteremteni az egyensúlyt a munka és magánélet között. A jó közérzet, a jóllét állapotának felismerése, valamint olyan technikák elsajátítása, amelyek a rugalmasság erősségeire támaszkodva segítenek megőrizni ezt az állapotot. 

 

A kurzus résztvevői: 

Az első kurzuson 15-en voltunk a csoportban, négy lengyel, két osztrák, egy horvát, három szlovák, két cseh és két görög kolléga, valamint jómagam. Színes volt a paletta, voltak általános iskolai tanárok, középiskolai tanárok, egy egyetemi oktató és könyvtáros kolléga is a csoportban. 

A tanfolyamot a Tenerifén élő spanyol Marta Arroyo vezette, aki a szigetről sok információt adott nekünk pluszban.

A második héten 13-an voltunk a kurzuson. Egy német, két horvát, két svéd, két osztrák, három ír, két cseh és én Magyarországról. Itt is több iskolatípusból érkeztek a kollégák, érdekes volt tapasztalatot cserélni Európa különböző iskoláinak oktatásáról, a körülményekről.

Ezt a tanfolyamot az Sheryn Moon angol life chooch, tanár és tanár tréner vezette, aki 14éve él a Canári szigeteken.

 

A mobilitás tapasztalatai:

ICT Tools for a Creative and Collaborative kurzuson foglalkoztunk a Flipgried, Padlet, NearPod, Goosechase, Blooket, Bemboozle, Mentimeter, Canva alkalmazásokkal, melyek digitális feladatok, digitális anyagok létrehozására megfelelő alkalmazások. A kurzus során gyakorlati tapasztalatot szereztem az egyes alkalmazások használatáról és a tartalomkészítéséről, miközben megismertük az egyes alkalmazások erősségeit és gyengeségeit. és azt, hogy hogyan tudjuk beintegrálni a saját pedagógiai gyakorlatunkba. 

A tanfolyamon elsajátított készségek segítenek abban, hogy a diákokat izgalmas közös projektekbe vagy kreatív online tevékenységekbe bevonva színesebbé tegyem az óráikat. 

Resilience and Well-being Strengths for Teachers kurzuson olyan stratégiák fejlesztésére került sor, mint az érzelemkezelés, a pozitív gondolkodásmód, a belső narratíva megváltoztatása, valamint az empátia és az együttérzés fejlesztése. A kurzuson olyan módszereket tanultam, ami elősegíti a mentális, érzelmi és fizikai egészség megőrzését, segít a kiégés elkerülését.

Ezek a technikák a nevelőtestület körében is nagyon fontosak, összhangban vannak a pályázati célokkal. 

 

Kirándulások:

Első nap délután szerveztek egy városi túrát, ahol megismerhettük az Unesco Világörökség részét képező San Cristobal de La Laguna kultúráját és történelmét.

A kurzus keretében megnéztük Santa Cruz-ban, a fővárosban a Természettudományi és Archeológiai Múzeumot. 

Sajnos a képzőhely által szervezett kirándulás az El Teide Nemzeti Parkba elmaradt, mert a szigeten erdőtüzek pusztítottak és lezárták az utakat a Nemzeti Park irányában. 

Helyette elkirándultunk Masca falucskába, ahol megcsodálhattuk a hagyományos építészetet, csodálatos kilátás volt a hatalmas hegyek és az óceán felé, aztán Icod de Los Vinosban meglátogattunk egy botanikus kertet, ahol a sziget híres 1000 éves ősi sárkányfája a „Drago Milenario” állt gyönyörű pálmákkal és különleges trópusi virágokkal. Utazásunk utolsó célpontja a Los Gigantes-sziklákhoz vezetett, amelyek az ócánba zuhantak és a legmagasabb pontjuk 300-600 méter magasak voltak.

Jártunk a sziget híres Loro Parkjában, a világ egyik legjobb állat -és növénykertjében, ami fantasztikus volt.

 

Disszeminációs tervek:

A két kurzuson elsajátított alkalmazásokat, illetve a stresszel szembeni ellenállást támogató technikákat szeretném bemutatni az Erasmus projektnapon és a webináriumon kollégáimnak. A Resilient és Well-being kurzus sok olyan eszközt adott a kezembe, amelyek hasznosak és elengedhetetlenek a jóllét és a stressz egyensúlyának megtartásában. Növendékeimnek, tanítványaimnak is szeretném megtanítani azokat a technikákat, amik segítik a vizsgák, koncertek előtti stressz leküzdését. A zeneoktatásban hihetetlenül fontos, hogy a megtanult anyagot sikeresen tudják interpretálni a tanulók. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

  • A mobilitás főbb adatai

  A résztvevő neve: Kolonicsné Sándor Zsuzsanna

  A mobilitás célországa: Spanyolország

  A választott képzés helye: Barcelona,

  A képzőintézmény neve:Europass Teacher Academy

  A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Traditional  and Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subject and Promoting Life SkillsArts

  A mobilitás időtartama: 2023.06.12-06.17 

  • A mobilitás célja

   Traditional  and Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subject and Promoting Life SkillsArts című kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Azért választottam ezt a kurzust ,mert szerettem elsajátítani , a lehetőségelket ,melyek lehetővé teszik számomra az osztályközösségben való alkalmazást és segítik , elmélyítik az emberekhez való szubjektív hozzáállásomat.

   Hitvallásom hogy a gyermekek megismeréséhez, személyiségük fejlesztéséhez elengedhetetlen a jó kommunikáció. Olyan technikákat szerettem volna megismerni, amelyekkel a tanulást érdekessé tehetem és pozitív tartalmat közvetít  a diáknak. , 

  Az elsajátított technikákat azonban nem csak a tanórákon kívánom alkalmazni. Zeneiskolában hangszeres tanárként hiányát látom a tanárkollégákkal közös, egymást jobban megismerő programokat. Ezek a játékok remek csapatépítésként szolgálhatnak, szakmai tapasztalatot oszthatunk meg egymással általuk és így egy támogatóbb, személyesebb légkör jöhet létre. 

  Nem utolsó sorban pedig angol nyelvi kompetenciáimat is fejleszteni szerettem volna.

  • A kurzus résztvevői

  A kurzusnak workshop jellege volt, a feladatok nagyrésze csapatmunkát igényelt. Sonia Sola Gil spanyol  származású tanár tartotta a tréninget, amelyen tizenketten vettünk részt. Négyen érkeztek Ukrajnából, ketten Finnországból, hárman jöttek Lengyelországból, az egyik kis csoporttársam pedig Indiából érkezett  rajtam kívül más nem jött  Magyarországról, A feladatok aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelvet is gyakorolni. 

  • A mobilitás tapasztalatai

  A kurzuson az előadó jól felépítette a különböző feladatok rendjét. Minden feladatot tapasztalatcsere követett, ahol mindenki elmondhatta, hogy diákjainál ő hogyan oldja meg az adott problémát és milyen eszközöket használ ehhez.

  A képzés tematikusan volt fölépítve: pszichológia , kreativitás, és csapatmunka

   Élő szerepjátékkal kellett egy szituációt elképzelni, ami abban segitett , hogy még kendőzetlenebbül tudjunk a problémáról beszélni. Nyílt kommunikáció. A mindfulness fotography segített megérteni , hogy mennyire fontos a figyelem , hiszen a gyerek fejlődése és egy tanórának a felépítése rajtunk múlik, mennyire tudjuk  kihasználni a lehetőséget a diákok fejlődéséhez.

  A növendék személyiségén kívül nagyon fontos hangsúlyt fektettünk az érzelmekre, amely főleg a kamaszok világában nem elhanyagolható tényező. 

           

  A kommunikáció szintén minden pillanatban jelen van egy pedagógus életében. A kommunikáció módja sok mindent segíthet elő és gátolhat meg. Mindenekelőtt meg kell adni a diákjainknak a választás lehetőségét, ezzel beavatva őket a tanulás folyamatába, legyen szó akár olyan apróságról, hogy melyik anyagrésszel, darabbal szeretnének először foglalkozni. Ha a növendék úgy érzi, van beleszólása, döntése, vagyis be van avatva az óra menetébe, rendszerint nagyobb kedvvel is végzi el a feladatot. Olyan játékokat játszottunk, ahol a kommunikáció kulcsfontosságú. Ilyen volt például az a feladat, ahol ketten egy csapatban voltunk  és egy képet kapott az egyik fél , amit angolul elmondva társának le kellett rajzolnia, ami már szövegértés t és asszociációt követelt. Volt egy kérdező és egy válaszoló minden csapatban, s a kérdezőnek úgy kellett megrajzolnia egy képet, hogy csak a válaszoló látja azt.

  4.Kirándulások

  A legnagyobb élmény a hajó út volt ,amit az Europass Teacher Acadamy szervezett meg a számunkra. A  Costa Brava hajó út , a Földközi –tenger csodálatos klímája ,megtette jótékony hatását. Feltöltődve érkeztünk meg az egy órás hajó útról.

  De egyéni kirándulásokat is tettünk: A Güel –parkban . és a Sagra di Familiában . Gaudi jellegzetes építészeti tervei alapján készült csodákat láttunk. A Güel Park gyönyörű csempével kirakott kövezete , valamint a kilátás a park tetejéről, egy életre szóló emlékké vált.

  • Disszeminációs tervek

  A Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subject and Promoting Life Skills kurzus lehetőséget adott számomra a pszichológia világából jól kikövetkeztethető gyakorlatok megismerésére . A közösség építő gyakorlatok a creative skills és communicative skills használatára. Tudásomat továbbítani fogom a tantestület felé , pozitív gondolatok , asszociáciok formájában, hogy megízlelhessék Barcelonát.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Kovács Éva Mária

A mobilitás célországa: Spanyolország

A választott képzés helye: Alicante

A képzőintézmény neve: PMS Erasmus

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: GREENER SCHOOLS FOR A SUSTAINABLE FUTURE: CLIMATE CHANGE EDUCATION

A mobilitás időtartama: 2023. július 8 – június 14.

 • A mobilitás célja

A kurzuson az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban –  olyan innovatív módszerek megismerése, amelyekkel iskolánk környezetvédelmi törekvéseit erősíthetjük, tanulóinkat a környezettudatosság felé terelhetjük.

 •  A kurzus résztvevői

A kurzuson nyolc magyar, négy román és egy francia pedagógus vett részt. Oktatónk Ángel Gallardo Lopez, az Erasmus PMS intézmény igazgatója volt. 

A magyar pedagógusok az ország különböző városaiból, általános és középiskolákból érkeztek. A tanfolyam egyik pozitív hozadéka volt, hogy kicserélhettük az Erasmus+ projekttel, a pályázatírás, a projektek lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatainkat. Értékes információkat és kapcsolatokat szereztünk, melyet a jövőbeni Erasmus projektjeinknél hasznosíthatunk.

 • A mobilitás tapasztalatai

A Greener schools for a sustainable future: climate change education című kurzus változatos programokat és tevékenységi formákat kínált a résztvevők számára.

Tanultunk a megújuló energiaforrásokról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, iskolai környezetvédelemmel kapcsolatos projektek megvalósításáról ötleteltünk. 

Ellátogattunk egy helyi gimnáziumba, ahol Santiago, az iskola biológiatanára mesélt nekünk az intézmény „zöld” projektjeiről. Még komposztálni is megtanított bennünket!

A tanfolyam negyedik napján ellátogattunk a Lagunas de le Mata e Torrevieja Természeti Parkba, Torrevieja városába. Itt található a Las Salinas de Torrevieja tó, melynek rózsaszínű árnyalatát a vízben élő algák, apró rózsaszínű rákocskák adják. A sós tó összetételében a Holt tengerre hasonlít. A tó és a mellette magasló sódombok egészen káprázatos látványt nyújtanak.

 

 • Kirándulások

Alicante a  Spanyolország középső részén található Costa Blanca fővárosa. A térségben  semmilyen ipari tevékenység nem működik, a WHO és az UNIO a régió klimáját a világ legegészségesebbjének ítélte.

Alicante tömegközlekedése nagyon fejlett, a tengerpart mentén futó villamosokkal a környék kisebb településeihez is könnyen el lehet jutni. A tömegturizmus szerencsére még nem gyűrűzött be a városba, a helyiek vendégszeretete, az izgalmas tapas bárok és az alacsony élelmiszerárak Alicantét a pedagógus továbbképzések ideális helyszínévé teszi. Némi spanyol nyelvtudással nem árt felvértezni magunkat, mert az angol nyelvet kevés helyen tudjuk használni.

 

 • Disszeminációs tervek

A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a tanfolyam során megismert tudásanyagot a 2024. tavaszára tervezett projektnapunkon szeretném átadni majd kollégáimnak. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a számunkra leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

  • A mobilitás főbb adatai

  A résztvevő neve: Kovács Éva Mária

  A mobilitás célországa: Spanyolország

  A választott képzés helye: Barcelona

  A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

  A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom

  A mobilitás időtartama: 2023. június 12 – június 17.

  • A mobilitás célja

  A kurzuson az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban – olyan innovatív módszerek megismerése, amelyek alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő növendékeink oktatásában nagy segítséget, útmutatót nyújthatnak. 

  További célkitűzésem olyan kommunikációs stratégiák és az együttműködést segítő technikák elsajátítása volt, ami segítheti, hogy a több mint száz főből álló tantestületünk támogató, egymást segítő közösséggé válhasson.

  •  A kurzus résztvevői

  Oktatóm a portugál származású Marina Clauzet volt, aki mindvégig nagyon jó összeállított, színes és mozgalmas órákat tartott, mellyel a csoport minden tagját aktív részvételre ösztönözte.

  A nagyon vidám csapatot két német, 5 izlandi, 1 olasz, 1 horvát és egy magyar alkotta. 

  Általános és középiskolákból érkeztek a résztvevők. A tanfolyamok egyik pozitív hozadéka, hogy bepillanthatunk Európa más pedagógusainak munkájába is: milyen kihívásokkal kell megbirkózniuk, milyen munkakörülmények között dolgoznak európai kollégáink.

  • A mobilitás tapasztalatai

  A We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom című kurzuson hasznos ismereteket szereztünk a tanulási zavarokról (diszlexia, diszpraxia), érzelmi és viselkedési zavarokról (ADHD, ADD, depresszió, bipoláris zavarok) és az autizmusról. A résztvevők arra is lehetőséget kaptak, hogy tapasztalataikat és a szakmájukban esetleg felmerülő nehézségeket egymással megoszthassák.

  Arról is tanultunk, miként alakítsunk ki biztonságos és befogadó osztálytermi környezetet. Relaxációs technikákat és mozgásos, játékos tevékenységeket is megismertünk, amelyeket a speciális igényű tanulókkal és az osztály többi tagjával is alkalmazhatunk.

  Gyakoroltuk az aktív figyelem készségét és az asszertív kommunikációt.     

     

  • Kirándulások

  A Teacher Academy szervezésében kétórás vezetett városnézére mentünk, ahol a Gaudí által tervezett lenyűgöző lakóépületeket csodálhattuk meg. Emelett lehetőséget kaptunk egy órás pihentető hajókirándulásra is.

  A tanórák után pedig igyekeztünk Barcelona számos látványosságából minél többhöz eljutni, a páratlan katalán gasztronómiát minél jobban megismerni.

  1. Disszeminációs tervek

  A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a tanfolyam során megismert tudásanyagot a 2024. tavaszára tervezett projektnapunkon szeretném átadni majd kollégáimnak. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a számunkra leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

 • A mobilitás adatai.

A résztvevő neve: Miklós Laura

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Via Sant’Egidio 12 

50122, Firenze (IT)

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy SRL

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces

A mobilitás időtartama: 2023. július 03-08.

 • A mobilitás célja.

Az általam választott kurzus címe: Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces mely kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Eddig is fontosnak tartottam, de vezetőként még jobban látom, mennyire fontos a pozitív légkör, a hatékony és pozitív kommunikáció az iskolában a kollégák, gyermekek és a szülők irányába is. A kurzus leírásának megfelelően a pozitív kommunikáció mellett a pozitív pszichológia, a motiváció és önismereti feladatok is előkerültek a Firenzében töltött napok során.

 • A kurzus résztvevői.

A kurzusnak workshop jellege volt, az előadások mellett sok gyakorlati feladattal készült az oktatónk, jellemzően kiscsoportos feladatok voltak ezek. A csoport felosztása napról napra változott, így mindenkivel sikerült minőségi időt együtt töltenünk. A feladatok aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelv fejlesztésére.
A Kurzuson tizenegy résztvevő volt: hatan Spanyolországból, ketten Horvátországból és ketten Lengyelországból érkeztek. A résztvevők között volt óvónő, tanitónő, iskolapszichológus, gyógypedagógus, középiskolás tanár és kollégiumi nevelő is, ennek köszönhetően a személyes megosztások és tapasztalatcserék igen színesek voltak.

                  

 • A mobilitás tapasztalatai. Jó gyakorlatok.

A kurzuson s pozitív pszichológia és kommunikáció elmélete mellett gyakorlatba is ültettük a hallottakat. Volt, hogy kérdés-kártyák segítségével osztottuk meg az elmúlt napok pozitív élményeit, probléma-megoldó technikaként megismerkedtünk a Lego serious play módszerével. Ennek lényege, hogy egy közös probléma lehetséges megoldását lego elemekből megépítjük közösen és prezentáljuk. Ez a tanítás során is sok szituációban alkalmazható, segíti a tanulók által megszerzett információk elmélyülését.

Relaxációs, mindfulness gyakorlatokat is megismerhettünk a kurzus során, hiszen a pozotív légkör megteremtése a saját jóllétünkkel kezdődik.

Gyakoroltuk az aktív hallgatást, amelynek lényege, hogy 3-4 percen keresztük az egyik fél csak hallgatja a másikat (nem szól közbe), majd 1 percben összefoglalja a hallottakat. Így a megosztó fél is tisztább rálátást kaphat egy-egy őt foglalkoztató témára, illetve a hallgató is tud akár tisztázó kérdéseket feltenni a pozitívabb, eredményesebb kommunikáció érdekében.

A kurzus végén 3-4 fős csoportokban plakátot készítettünk a tanultakról, amely a közösségformálás mellett igazán jó kikapcsolódás is volt.

 • Kirándulások. Egyéb tapasztalatok.

Kolléganőmmel, Deák Rita Pannával közösen utaztunk Firenzébe, több kulturális programon is részt vettünk együtt. Először az Firenze utcáin fellelhető látványosságokat néztük meg (pl. Ponte Vecchio, Rózsák kerte, Michelangelo tér), majd a kihagyhatatlan múzeumok és látványosságok következtek. 

Ellátogattunk az Uffizi Képtárhoz. A Galéria teljes egészében az 1560 és 1580 között épült, Giorgio Vasari által tervezett nagy épület első és második emeletét foglalja el. Világszerte híres ókori szobrok és festmények kiemelkedő gyűjteményeiről (a középkortól a modern korig). A 14. századi és a reneszánsz időszak festménygyűjteményei között szerepel néhány abszolút remekmű: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo és Caravaggio, sok mellett európai (főleg német, holland és flamand) festők értékes alkotásai.

Ezenkívül a Galéria a Medici család ősi szobrainak és mellszobrainak felbecsülhetetlen értékű gyűjteményével büszkélkedhet, amely a folyosókat díszíti, és elveszett görög szobrok ókori római másolataiból áll.

Közösen meglátogattuk a Pitti Palotát.
Az 1550-ben megvásárolt palotát Cosimo I de’ Medici és felesége, Toledói Eleonor választotta új nagyhercegi rezidenciának, és hamarosan a Mediciek Toszkána feletti hatalmának új szimbóluma lett. Itt kapott helyet a másik két dinasztia udvara is: a Habsburg-Lotaringiai-ház és a Savoyai-házból származó olasz királyok, akik 1865-től lakták. Ennek ellenére a palota ma is viseli a nevét. első tulajdonosa, Luca Pitti firenzei bankár, aki az 1400-as évek közepén kezdte meg építését az Arno folyón túli Boboli-hegy lábánál.
Ma a palota öt múzeumra oszlik: a Nagyhercegek Kincstárára és az Orosz Ikonok Múzeumára a földszinten, a Palatinus Képtárra és a császári és királyi lakásokra az első emeleten, a Modern Galéria. A második emeleten a Művészet, Jelmez és Divatmúzeum.     

Végezetül pedig ellátogattunk a Boboli Kertbe.
A Pitti palota mögött terül el az olasz kertművészet remeke, a domb tetejére felkapaszkodó óriási park, a Boboli kert. Tribolo tervei szerint kezdték el a munkálatokat Eleonora Medici kívánságára a XVI. század közepén. A kert szépítése, bővítése a XVII századig folytatódik, s a művészet és a természet harmonikus együttélésének a nagyszerű példáját mutatja.

Az ókori szobrokkal, szökőkutatakkal díszített kert legmagasabb pontjáról felejthetetlen kilátás nyílik a városra.

 • Disszeminációs tervek.

A Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces kurzuon olyan ismeretekre tettem szert, amelyek elősegítik kollégáimmal és tanítványaim szüleivel történő pozitív, könnyed és eredményes kommunikációt. A kurzus során megismert relaxációs gyakorlatok könnyedék beépíthetők a pedagógusok mindennapjaiba és akár a tanórákba is, segítik a tudatos jelenlét és a koncentráció növelését, amely a hangszeres játéknál is elengedhetetlen. A tervezett workshopon a kommunikációs gyakorlatok is könnyen helyet kaphatnak, hiszen maximum 10 percet vesznek igénybe, mégis nagyon segítik a kollégák közötti kapcsolódást.

Ezeket a technikákat mindenképp szeretném bemutatni a pályázatban tervezett Erasmus napon és a webináron, hiszen könnyen elsajátíthatók és könnyen alkalmazhatók.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Németh Pálné

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: The Finnish Approach to Children with Special 

Needs: Promoting Learning and Growth

Kurzust tartó tanár: Mari Tahjanjoki

A mobilitás időtartama: 2023. június 26. – július 01.

 • A mobilitás célja

Az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt ezen az igazán élvezetes, színvonalas kurzuson. A mobilitás célja – a speciális igényű gyermekek tanulási folyamatainak és eredményességeinek hatékony növelése, olyan új ötletek, technikák, módszerek alkalmazása, melyek együttesen segítik nemcsak a közismereti tantárgyak elsajátítását, hanem a zenetanulás és a hangszeres gyakorlás hatékonyságát is, melyek a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban vannak. Ezeket a már elsajátított komplex nevelési folyamatokat szeretném megosztani a tantestületünkkel, hogy egy-egy jó ötletet, kommunikációs gyakorlatot beépíthessenek a tanítási módszereikbe, melyek segítségével színesebbé tehetik a későbbiek folyamán az óráikat, megkönnyítve és megértve a sajátos nevelési igényű tanítványokkal való együttműködést.

 

 • A kurzus résztvevői

Oktatóm Mari Tahjanjoki finn származású előadó volt, akinek lenyűgöző személyisége, kedvessége gyorsan oldotta az izgalmakat az idegen csoporttársak előtt. A kurzus feladatait nagyszerűen, érthetően tolmácsolta, így nem okozott nehézséget azok teljesítése. A pszichológia alapjaira építette fel az óráit, igazán egyedi stílusban, nagy szakértelemmel ötvözve.

A kurzuson 5-en vettünk részt, melynek tagjai: 2 spanyol, 1 lengyel, és 2 magyar.

A csoport létszáma viszonylag alacsony volt, de annál családiasabb légkörben tudtunk együtt dolgozni. A kis létszám elősegítette azt is, hogy a kollégák által megemlített pozitív tanítási attitűdöket vagy esetleges szakmai hiányosságokat jobban megtudtuk beszélni, sok jó ötletet, pedagógiai gyakorlatot elsajátíthattunk.

A tanfolyam legnagyobb pozitívuma közé sorolnám, hogy a különböző nemzetiségű csoporttársak által bepillantást nyerhettem akár már a bemutatkozó szöveges és képes beszámolóknál, majd az együtt eltöltött közös szakmai munka alatt más nemzetiségek kultúrájába, pedagógiai munkájába, a különböző tanintézmények nevelés-oktatási sajátosságaiba. 

 

 • A mobilitás tapasztalatai

The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth  kurzus célja az volt, hogy olyan ismeretekre tegyek szert, melyek által megkönnyíthetem a speciális igényű tanítványok gyakorlási nehézségeit, feloldhatom a különböző technikai gyakorlatokkal a szorongásait, amik a gyermekek személyiségének kibontakozásában, mások előtti önkifejezésükben is sokat segíthetnek. Rengeteg játékos feladatot tanulhattam meg, melyek fejlesztik a memóriát, logikát, az együttműködés készségét, melyeket később be tudok építeni a tanszakomon belül is a gyermekek hatékonyabb zenetanulása érdekében, akár a (közös zenéléses) kamarazenei órákba is. Azt gondolom, hogy ez a kurzus sokat segített abban, hogy jobban megértsem az átlagtól eltérő gyermekek gondolkodását, esetleges frusztrációját, és könnyebben feltérképezhetem, hogy adott eseteknél milyen pedagógiai eszközt kell alkalmaznom a felmerülő problémák kezelésére.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Németh Pálné

A mobilitás célországa: Portugália

A választott képzés helye: Lisszabon

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: Music in the classroom: Active and Receptive

Music Therapy for Schools

A mobilitás időtartama: 2023. október 23. – október 28.

 • A mobilitás célja

Az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt ezen az igazán élvezetes, színvonalas kurzuson. A mobilitás célja – a gyermekek önkifejezésének megkönnyítése, hiszen a zeneterápia egyik lényege az, hogy nonverbális módon nyilvánulhatnak meg a gyerekek, így ezáltal oldódhat a szorongásuk, csökkenthetjük a stressz okozta gátlásokat, javíthatjuk a kommunikációs és az együttműködés készségüket, és nem utolsó sorban a koncentrációs képességüket. A zeneterápia segítségével hatékonyan növelhetjük a gyermekek tanulási folyamatainak eredményességét is, olyan új ötleteket, technikákat alkalmazhatunk, melyek együttesen segítik nemcsak a közismereti tantárgyak elsajátítását, hanem a zenetanulás és a hangszeres gyakorlás hatékonyságát is, melyek a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban vannak. Ezeket a már elsajátított komplex nevelési folyamatokat szeretném megosztani a tantestületünkkel, hogy egy-egy jó ötletet, gyakorlatot beépíthessenek a tanítási módszereikbe, melyek segítségével színesebbé tehetik a későbbiek folyamán az óráikat, megkönnyítve a tanítványokkal való együttműködést.

 • A kurzus résztvevői

Oktatóm Giulia Gallina olasz származású előadó volt, akinek lenyűgöző személyisége, kedvessége gyorsan oldotta az izgalmakat az idegen csoporttársak előtt. A kurzus feladatait nagyszerűen, érthetően tolmácsolta, így nem okozott nehézséget az egyéni és a csoportos feladatok teljesítése. Az órái nagyon jó hangulatban teltek, rendkívül figyelmes, segítőkész volt, 

és próbálta nagy szakértelemmel ötvözve a leghatékonyabban átadni azt a  tudást, amit egy hét alatt el lehet sajátítani.

A kurzuson nyolcan vettünk részt, három német, két spanyol, egy szlovák és ketten magyarok.

A tanfolyam pozitívumai közé sorolnám azt, hogy a résztvevők nagyon nyitott, közvetlen személyek voltak, és az általuk bemutatott szöveges és képes beszámolóknál bepillantást nyerhettem a különböző nemzetiségek kultúrájába, pedagógiai munkájába.

 

 • A mobilitás tapasztalatai

Music in the classroom: Active and Receptive Music Therapy for Schools kurzus célja az volt, hogy megmutassa, hogy a zene milyen nagy hatással van az emberek és azon belül is kiemelten  a gyermekek hangulatára, érzelmeire, mely által csökkenthetjük a feszültséget, a minden napi stressz okozta szorongásokat, az iskolai problémákat, és  olyan  technikákat gyakoroltunk, amik a tanulók személyiségének kibontakozásában, mások előtti önkifejezésükben is sokat segíthetnek. Rengeteg játékos feladatot tanulhattam meg, melyek fejlesztik a memóriát, logikát, az együttműködés készségét, melyeket később be tudok építeni a tanszakomon belül is a tanítási gyakorlatomba.

 • Kirándulások

Cascais egy lélegzetelállítóan szép település, mely Lisszabon körzetében található. Kedvelt üdülőhely, a turisták egyik kiszemelt célpontja, mely régen egy halászfalu volt, Lisszabont és a környező településeket látta el hal árúval. Az óceán part mellett fekvő település történelmi belvárosa lenyűgöző, sok étterem és kávézó csalogatja az éhes turistákat.

Cabo da Roca azaz Szikla – fok az európai szárazföld legnyugatibb pontja. Az egyik legnagyobb érdekessége a világítótorony, amit 1772-ben építettek, és 22 méter magas. Hatalmas nagy élményt nyújtott a látvány.

 

 • Disszeminációs tervek

A Music in the classroom: Active and Receptive Music Therapy for Schools kurzus által olyan ismeretekre tehettem szert, melyek elsajátításával megkönnyíthetem és segíthetem a gyerekek tanulási nehézségeit és szorongásait, valamint a bennük lévő stressz okozta feszültségeket is oldahatom. A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a tanfolyam során megismert tudásanyagot a kollégáknak is igyekszem minél érthetőbben, érdekesebben átadni, hogy sikeresen beépíthessék a tanítási gyakorlatukba.

 • A mobilitás főbb adatai 

A résztvevő neve: Palócz Réka 

A mobilitás célországa: Spanyolország 

A választott képzés helye: Barcelona, Rambla Catalunya 15. 

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy SRL 

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Coaching and Mentoring to Support Teachers A mobilitás időtartama: 2023. június 12-17. 

 • A mobilitás célja 

Az általam választott kurzus címe: Coaching and Mentoring to Support Teachers, mely  kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Erre a képzésre azért esett a  választásom, mert régebben vezetőként, majd minősítési/tanfelügyeleti szakértőként szerzett  tapasztalataim alapján a pedagógusoknak sokszor szorongást, esetenként ellenérzést okozott,  ha egy kollégájuk az órájukat meglátogatta. Kulcskérdésnek tartom a pedagógiai szervezeti  kultúra olyan irányú fejlesztését, melynek része az egymás szakmai támogatása, mentorálása.  Mivel meggyőződésem, hogy ezt a célt egy jól felépített módszertani háttérrel, a pedagógusok  közötti tudásmegosztással, valamint a tanárok bevonásával, motiválásával lehet elérni, ezért  egy nemzetközi tapasztalatcserére is alkalmas kurzust kerestem a témában. Bár a minősítési  rendszer a tervezettek szerint csak a gyakornokok számára teszi kötelezővé az eljárást,  valamennyi kollégát érinti az óralátogatások kérdése a bevezetésre váró teljesítményértékelés  rendszerében. Olyan technikákat szerettem volna megismerni, amelyekkel az óralátogatások jól  előkészítetté, a látogatást követő megbeszélések pedig a látogatott és a látogató pedagógus  számára egyaránt gyümölcsöző alkalmakká tehetők. 

Az elsajátított technikákat szeretném saját intézményemben megismertetni a kollégákkal.  A kurzus keretében megismert játékok pedig remek csapatépítésként szolgálhatnak, szakmai  tapasztalatot oszthatunk meg egymással általuk és így egy támogatóbb, személyesebb légkör  jöhet létre. Ezeket a játékokat osztályfőnöki munkámba is be tudom építeni. További  lehetőségnek látom a tanultak alkalmazásra, hogy intézményünkbe rendszeresen érkeznek  Zeneakadémiai hallgatók tanítási gyakorlatuk teljesítésére. A szerzett mentorálási ismereteket  gyakorlatvezető tanár kollégáimmal tervezem megosztani a célból, hogy a nálunk gyakorlatot  végzők egységes színvonalon kaphassanak támogatást induló pályájukhoz. Hasonló lehetőséget  látok a pályakezdő kollégák mentorálásának segítésében is. 

Nem utolsó sorban pedig angol nyelvi kompetenciáimat is fejleszteni szerettem volna. 3. A kurzus résztvevői 

A kurzusnak workshop jellege volt, az előadások mellett különböző feladatokat kellett  megoldanunk. Ezek egy része játék, más része egyéni-, vagy pármunkát igényelt, de több  alkalommal csapatmunkában végeztük el a feladatot . Maria del Monte, argentin származású,  Barcelonában élő tréner vezette a tréninget, amelyen tizenegyen vettünk részt. Hárman érkeztek  Svédországból, ketten-ketten Belgiumból és Portugáliából, egy-egy résztvevő Finnországból, 

Németországból és Csehországból jött és jómagam érkeztem Magyarországról. A feladatok  aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelvet is gyakorolni.  A résztvevők közül ketten iskolavezetők voltak, egy egyetemi oktató és egy magántanár is részt  vett a képzésen, aki gamifikációval foglalkozott. A többiek általános iskolai korosztállyal  foglalkozó, nyitott személyiségű pedagógus volt, többen érkeztek azért, mert intézményükben  pilot rendszerrel vezetnek be mentoráló, vagy co-teaching programokat. 

 • A mobilitás tapasztalatai 

A kurzus minden napja jól felépített rendben valósult meg. A bemelegítő, ún. jégtörő gyakorlatokat a különböző feladatok, előadásrészek, felfrissülésként beékelt játékok követték.  Minden feladatot és játékot tapasztalatcsere követett, ahol beszámoltunk a tapasztalatokról.  Mivel a készségfejlesztés fókuszában leghangsúlyosabban az értő figyelem állt, mindenkinek a  társa/társai tapasztalatáról kellett legtöbbször beszámolnia, melyet követően az érintett  elmondhatta, hogy mennyire pontosan sikerült megfogalmazni az adott helyzetet. A különböző  feladatok és játékok elméleti hátterét és célját is mindig megbeszéltük. 

A képzés tematikus felépítése jól követhető volt, minden nap foglalkoztunk a jégtörő és  bizalomépítő játékokkal, a megfigyeléssel, az értő hallgatással, a tudatossággal (mindfulness),  a tervezéssel és a kommunikációval.  

A bemutatkozó Ppt-k és a bizalomépítő játékok jó kiinduló pontjai voltak az egész hetes  közös tanulásnak, hiszen a résztvevők nem ismerték egymást, s így már az első órákban  megtudhattuk, ki honnan jött, mit és hol tanít, milyen célokkal, elvárásokkal, reményekkel  érkezett a kurzusra. A bizalomépítő játékoknak köszönhetően egy támogató közösség alakult  ki, s az órák nagyon jó hangulatban teltek. Ilyen játék volt például a „toronyépítés bekötött  szemmel”, mely a „vak” játékostól bizalmat, jó szövegértést, az irányítótól pedig pontos  instrukciókat, valamint a másik helyzetébe helyezkedést kívánt. 

Az ítélkezésmentes, objektív megfigyelés kiemelten fontos a mentorálás folyamatában. A  tréning folyamán olyan technikákat tanultunk meg, amelyekkel a figyelmünk irányítását  fejleszthetjük, illetve tudatosítottuk a megfigyelés korlátait és természetadta beszűkültségét  :„The Monkey Business Illusion”. Rendkívül tanulságos volt a Zoom in – Zoom out 

megfigyelési technika, ahol a helyzetek megfigyelését akár az apró részletek feltárásával, akár  a helyzet tágabb kontextusba helyezésével egészítettük ki. 

A következő nap az értő hallgatást gyakoroltuk, mely nem várt nehézségek elé állította a  csapatot. Fejlesztettük az aktív hallgatási technikánkat (Speaking stick segítségével), valamint  az empatikus visszajelzés formáit tanultuk, mindfulness technikákról is beszéltünk, amelyeket  ki is próbáltunk. A mindfulness-t magyarul „éber figyelemként” fordíthatjuk, amelynek 

elsajátítása a jelen kor információk áramlásában gazdag, és stressorokkal teli mindennapjaiban  nagyon fontos lenne. Az értő hallgatás a sikeres együttműködés egyik alapja. Olyan játékot  játszottunk, ahol a csapat egy nagy vonalakban körülírt feladatot kellett megoldania. Egymás  meghallgatásával és gondolataink összegzésével kellett közös megoldásra jutnunk és a másik  csapatnál magasabb tornyot építeni. 

A következő kulcskérdés az, hogy hogyan adunk visszajelzést a mentorált, vagy támogatott  pedagógus számára. A kommunikáció módja sok mindent segíthet elő és gátolhat meg.  Mindenekelőtt meg kell vizsgálni, hogy a visszajelzés tárgyánál mi okozza a problémát: beállítódás, vagy képesség? (Mindset or skillset). Egyes felmerülő „minta-problémáknál”  néztük meg a lehetséges visszajelzéseket annak függvényében, hogy beállítódás, vagy  körülmények okozták a probléma kialakulását. Megkülönböztettünk taktikai, vagy építő  visszajelzéseket. . A támogatott/mentorált pedagógussal való kommunikáció során nagyon  fontos, hogy asszertív módon, a valódi helyzettel koherensen kommunikáljunk. Olyan  feladatokkal dolgoztunk, amelyek segítettek saját beállítódásunk feltérképezésében.

A kurzus zárónapján mentorálási tervek készítésével foglalkoztunk. A célok kitűzésétől  a mentorálás formai és időkereteinek meghatározásán át, a visszajelzések módjának és  gyakoriságának megtervezésétől a végső értékelés és kimenet rögzítéséig.   

 • Kirándulások 

Barcelona egy pezsgő, sokszínű város. Gaudi és a modernismo kitörölhetetlen jegyeket hagyott  rajta. Kifogyhatatlan látnivalókban, akár a történelmi városrész, vagy a modernismo épületeit  bejáró városnézésre, akár kirándulásra a parkokba vagy a tengerpartra, akár kulturális, vagy  kulináris élvezetekre vágyik valaki, megtalálja a hozzá legközelebb álló programot.  

A kurzus végeztével délutánonként igyekeztem minél több részt bejárni, így minden  napra szerveztem magamnak programot, hol magyar kollégáimmal, hol a kurzus résztvevőivel. 

Montjuic 

A Montjuic, (vagyis zsidó hegy), a kikötő mellett, a városközpont szomszédságában  magasodik. A 185 m magas hegy telis-tele van olívafákkal, kaktuszokkal, védett növényekkel  és sok-sok zölddel. Gazdag növényvilágát különböző parkokon keresztül ismerhettem meg. A  rengeteg egzotikus növény mellett a kilátás is gyönyörű, a magasból láthatjuk az egész várost.  A hegy tetején vár áll, a Castell de Montjuic. Az 1070-es évekből fennmaradó írások  bizonyítják, hogy már ekkor világító- és őrtorony állt itt. A 17. század végén erődöt építettek  ide, hogy innen védjék a várost a tengerről érkező betolakodóktól, később pedig börtönként is  funkcionált. 

A gótikus negyed és a Katedrális 

A római kori, fallal körülvett Barcino város (Barcelona elődje) maradványira épült középkori  templomok és gótikus paloták a római kori emlékek eltűnéséhez vezettek. A város  kereskedelmi és gazdasági fejlődésével pedig a mai gótikus negyed nem csak a város történelmi  központjává, hanem a katalán város szíve-lelkévé is vált.  

A gótikus negyed szívében találjuk a több, mint 700 éves, lenyűgöző Barcelonai katedrálist.  Eredeti nevén Szent Eulália Katedrálisa, aki a város egyik védőszentje. A XIII. és a XV. század  között építették, viszont a rendkívül gazdagon díszített neogótikus homlokzatát a XIX.  században készítették el. 

A Püspöki hidat (Pont del Bisbe) fürkészve azt gondolhatnánk, hogy már vagy 300-400 éve  ámulva csodálja minden járókelő, pedig csak 1928-ban építette Joan Rubió i Bellver, katalán  építész. A hídat számos legenda és rejtély övezi. Alatta elsétálva megfigyelhető egy tőrrel  átszúrt koponya a híd íve alatt. Az egyik legenda szerint Barcelona városa összeomlik, amint  a tőr elválik a koponyától.  

Casa Milá/La Pedrera 

A Casa Milà, vagy más néven Pedrera (Kőbánya) az egyik legemblematikusabb Gaudi mű.  Merész görbe vonalaival, hullámzó kő homlokzatával nagyban eltér a XX. század eleji  építészeti stílustól. A Passeig de Grácián, Casa Batllóhoz közel található, pár száz méterrel  feljebb, a szemben lévő oldalon. A Pedrera egy lakóház, amit Antoni Gaudi, Pere Milá y Camps  és felesége, Roser Segimon felkérésére készített, az akkori korhoz képest innovatív stílusban. A Casa Milának 3 fő része van, az alagsori rész, amit lovaskocsik és autók számára parkolóként  használtak, a lakrész és végül az egyedi tetőtéri rész. Gaudi 3 fajta kővel dolgozott, amit  Katalónia 3 különböző részéről szállítatott, fő inspirációját a természetből merítette. A  lakóháznak 32 kovácsoltvas erkélye van, amit pedig Josep Maria Pujol tervezett. A lakóház  munkálatai 1906 és 1912 között folytak. A Casa Milá megépítését követően, meghökkentő  stílusának köszönhetően a városlakók tréfát űztek belőle és több szatírikus kiadványban  szerepelt. Az évek elteltével viszont elfogadták és értékelték Gaudi művét, 1984 óta pedig az  UNESCO Világörökség részeként tartják számon.

Park Güell 

A mesebeli, színes, mozaikkal díszített, csodás Park Güell nem hiába a világ egyik  leglátogatottabb parkja. Antoni Gaudi műve lehengerlő látványban részesíti az odalátogatókat  és mindig élettel teli. 

A Grácia negyedben 17 hektáros földterületen helyezkedik el. Nevét a projekt megbízójáról,  Eusebi de Güell grófról kapta. Eredetileg angol mintára egy lakóparkot szeretett volna jómódú  családok részére, megvalósítását pedig Gaudira bízta. Elhelyezkedése tökéletesnek bizonyult a  domboldalon, kilátással a tengerre és Barcelona városára. 1984-ben a világörökség részévé  nyilvánították. 

Palau de la Musica 

A Katalán Zene Palotája a modernizmus egyik jeles képviselője, LLuis Doménech y Montaner,  1905-1908 között épült remekműve. Barcelona mindig is szorosan összekapcsolódott a  kultúrával, úttörő volt színházi estek és operai előadások szervezésében, viszont hiányzott egy  lenyűgöző koncertterem, ahol a zene szerelmesei hódolhattak szenvedélyüknek. Az Orfeó  Catalá nevű kórus megbízásából, különböző szervezetek és a komoly zenét kedvelők adománya  által felépült a katalán kultúra és társadalmi élet egyik elengedhetetlen találkozási pontja.  Gyönyörűen kimunkált, árkádsorral, kovácsoltvas ablakrácsokkal, szobrokkal és festett üveggel  díszített. Érdekessége, hogy a kiváló akusztikával rendelkező koncertterem óriási ablaki és az  üvegkupola természetes fénnyel borítja be az egész termet, lenyűgöző látványt nyújtva.

Sagrada Familia 

A Sagrada Família, Barcelona egyik legimpozánsabb épülete. Története több mint 140 éve  kezdődött, amikor is Josep Maria Bocaballa i Vedaguer, egy templomot álmodott meg ami  elérhető mindenki számára, békét közvetít és hitet áraszt az akkori forradalmakkal telt  társadalomban. 1866-ban megalapította a Szent József Híveinek Egyesületét (la Asociación  de Devotos de San José) és az egyesülethez befolyó adományoknak köszönhetően  földterületet vásároltak a Poblet negyedben (mai Sagrada Familia negyed) . Az első követ  pedig 1882. március 19-én tették le. A templom alapjai Francisco de Paula del Villar tervei  alapján készültek, viszont kivitelezését 1883-tól, a modernizmus legnagyobb képvidelője,  Antonio Gaudi vette át, aki gótikus és modernista jegyeket kombinálva a saját építészeti  stílusa alapján alakította át az terveket, tehát a mai arculat neki köszönhető. Élete fő művének  tekintette a Sagrada Famíliát. 43 éven keresztül dolgozott rajta, utolsó 15 évét pedig,  kizárólag a templom építésének szentelte. Az építész 1926-ban, egy tragikus  villamosbalesetben hunyt el, sírja a bazilika alagsorában lévő kápolnában (la Virgen del  Carmen) található. A templom érdekessége nemcsak lenyűgöző látványában, hanem  kivitelezésében is rejlik. Építését 1882-ben kezdték el és a mai napig nem fejezték be.  Becslések szerint Gaudi halálának 100. évfordulójára, 2026-ra készül el. 

A spanyol konyha

 • Disszeminációs tervek 

A Coaching and Mentoring to Support Teachers című kurzus rengeteg olyan eszközt adott a  kezembe, melyekkel szakmai töltettel tudom megtölteni az óralátogatásokat, segíteni tudom a  kezdő tanárok fejlesztési terveinek elkészítését, élvezetesebbé, élménydúsabbá, szakmailag  gyümölcsözőbbé tudom tenni az óralátogatást követő megbeszéléseket. Amellett, hogy a  megszerzett tudást saját gyakorlatomban alkalmazni tudom, szeretném az iskola tanáraival a  tanult bizalom- és csapatépítő technikákat, egymás támogatásának lehetőségeit megosztani, hogy akár tanszakonként lebontva az elsajátított technikákon keresztül minél jobban  megismerjük egymást, s így egy támogatóbb, bizalomtelibb légkör alakulhasson ki, melyben  nemcsak a teljesítményértékelési rendszer működhet sikeresebben, de segíti a közös szakmai  fejlődést is.

2023 június 5-től 10-ig egy nagyon hasznos és érdekes kurzuson vettem részt Athénben, a demokrácia és az európai kultúra bölcsőjében: „Deep Democracy: How to Manage Conflicts Building a Strong Classroom Culture”, Cynthia Rodopoulou vezetésével, aki amellett, hogy tanár, archeológus és színésznő is. 

A kurzus célja az volt, hogy hatékony módszereket sajátítsunk el a közösségben megbúvó rejtett konfliktusok feltárására és segíteni tudjunk a gyerekeknek felszínre hozni és megoldani azokat, figyelembe véve és tiszteletben tartva a kisebbség véleményét. Megismertük a Lewis mély demokráciájának alapelveit, lépéseit, amelyeket egyszerű szituációs gyakorlatokban alkalmaztunk. 

Mindezeket egy jó hangulatú, összetartó csoportban ismerhettük meg. Rajtam kívül egy résztvevő volt a Corvinus Egyetemről, a többiek spanyolok, franciák, hollandok voltak, és volt egy litván kolléganő is. Legtöbben általános iskolában tanítanak, vagy speciális igényű tanulókkal foglalkoznak. 

A kurzus során megismertük azokat a tipikus hibákat, amelyeket a tanárként gyakran elkövetünk egy vita vagy konfliktus rendezése során az osztályban. Végigkövettük, hogyan alakul ki egy konfliktus, mi minden előzi meg a robbanáshoz közeli állapotot. Cynthia megmutatta nekünk, hol és hogyan érdemes kívülről beavatkozni a folyamatba. Tanultunk olyan technikákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kisebbség elképzelései is érvényesüljenek, így a gyerekek egy számukra hátrányosnak tűnő döntés után is úgy érezhetik, hogy meghallgatták őket és valóban tevékenyen részt vettek a döntési folyamatban. Mindezek elősegítik, hogy egy békés, aktív, kellemes légkörű osztályközösséget hozzunk létre.

 

A kurzus programjának részét képezte egy vezetett séta az Akropolisz körül, amelynek megismerhettük a történetét, néhány érdekes mitológiai történettel fűszerezve. Minden résztvevő kapott egy kombinált belépőt, amely lehetővé tette, hogy délutánonként megnézzük a főbb történelmi nevezetességeket, múzeumokat. Az egyik gyakorlati feladat, ami egy csoportos vita volt, a Pnyx dombon zajlott, ahol az ókori Athén első népszavazásait szervezték. 

Úgy gondolom, hogy a tanultakat remekül tudom majd alkalmazni a csoportjaimban, amikor el kell dönteni egy vitás kérdést, vagy rendezni kell egy konfliktust, vagy akár a kirobbanása előtt is el lehessen simítani az osztályban vagy csoportban felszínre kerülő ellentéteket. Örömmel ismertetem meg a kollégákkal Lewis mély demokrácia módszerét a projektnapon, mert úgy gondolom, hogy bármelyik kolléga eredményesen alkalmazhatja a tanórán, a tantestületben vagy akár a családjában is. 

2023.09.25 – 2023.09.30. között egy rendkívül érdekes és innovatív kurzuson vettem részt a spanyolországi Valenciában. A kurzus az Europass Teacher Academy képzőközpotjában zajlott, Maria Honrubia vezetésével, témája: ICT and Outdoor Teaching and Learning.

A kurzus célja az volt, hogy újszerű módszertani eszközökkel ismerkedjünk meg,  amelyek lehetővé teszik, hogy munkánkat olyan tantermen kívüli  feladatokkal színesítsük,  amelyekben mobiltelefonos appokat használunk fel. Megismerkedtünk a SAMR modellel is, amely segíthet abban, hogy az IKT eszközöket minél hatékonyabban és célorientáltabban alkalmazhassuk. Mindezek elsajátítása segít a diákközpontúbb oktatás  megvalósításában és fejleszti a tanulók kreativitását és kooperatív készségét.

A kurzuson én voltam az egyetlen magyar résztvevő. Egy észt kolléganő volt,  egy osztrák, két szlovén, két horvát és két holland. Egy részük általános iskolában tanít,  a többiek középiskolában. Az oktatás vidám, oldott hangulatban zajlott. Maria Honrubia,  oktatónk rendkívül felkészült, segítőkész és kedves volt, és kiválóan beszél angolul.

Megismerkedtünk a Goosechase appal, amelynek segítségével kisebb csoportokban  vicces feladatokkal kísért belváros felfedező sétát tettünk. Használtuk a Flip alkalmazást is, amelynek segítségével videókat és fotókat lehet posztolni egy biztonságos online felületre, amelynek beállításait teljes mértékben a tanár kezeli. Kipróbáltuk, hogyan lehet használni a Chat GPT-t, azaz a mesterséges intelligenciát az oktatási folyamat tervezésére, hasznos ötletek gyűjtésére. Megismerkedtünk a Google  Lens és a Google Maps funkcióival, az ED Puzzle-lel, és készítettünk egy kvízt a Genial.ly segítségével. A kurzus utolsó napján kis csoportokban kipróbálhattuk, hogyan lehet összedolgozni más országokban tanító kollégákkal egy közös projektben. Hasznos tanácsokat is kaptunk hozzá, amelyek elősegíthetik egy nemzetközi projekt sikeres értékelését és európai uniós támogatását.

A hét folyamán megismertük Valencia páratlan építészeti látványosságait, egzotikus növényekkel tele parkjait. A szerdai napon kétórás városi gyalogtúrán vehettünk részt egy idegenvezető segítségével. Vele tarthattunk a pénteki katedrális látogatásra is, aznap megnézhettük egy híres helyi festőművész emlékházát és csodás festményeit is. A keddi napon Maria Honrubiával a Museu Belles Artes-ba mentünk, ahol megcsodálhattuk a spanyol festészet és szobrászat remekműveit a középkortól egészen napjainkig.

A kurzuson megismert egyszerű mobiltelefonos alkalmazásokat remekül tudom majd használni arra, hogy színesítsem az óráimat, különösen tanév végén, amikor a diákok szívesebben tartózkodnak a szabadban. A Genial.ly alkalmazást szívessn használnám kvízek készítésére. A Chat GPT hasznomra válhat az oktatási folyamat tervezésében, kreatív ötletek gyűjtésében, dolgozatok, kvízek összeállításában. A projektnapon örömmel ismertetem meg a kollégákkal az említett hasznos eszközöket, elősegítve ezzel óráik örömtelibbé varázsolását és IKT kompetenciájuk fejlődését.

1. A mobilitás főbb adatai
A résztvevő neve: Sallér László Márton
A mobilitás célországa: Spanyolország
A választott képzés helye: Language Campus,Calle Herradores 1,
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy
A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve:
 Environmental Stewardship: How to Reconnect with Nature
 Web Solutions for the Classroom
A mobilitás időtartama: 2023. november 6 – 17.

2. A mobilitás célja
A kurzusok kiválasztásánál igyekeztem olyan, a saját érdeklődési területemnek
megfelelőt választani, melyeket későbbi munkám során akár mint tanár, akár mint
igazgatóhelyettes jól tudok majd alkalmazni.
Az első kurzus, melynek címe Environmental Stewardship: How to Reconnect with
Nature keretei között olyan ötletek és módszerek elsajátítását szerettem volna
elérni, melyekkel a tanulókat és kollégáimat megismertetve olyan élhető otthoni és
munkahelyi környezetet tudunk létrehozni, ami pozitívan befolyásolja az ott élő és
dolgozó emberek lelki egészségét, pozitívan hat a teljesítményükre és segíti a kiégés
megakadályozását.
A második kurzusban – Web Solutions for the Classroom – olyan új módszertani
technikákat és internetes megoldásokat szerettem volna elsajátítani, melyekkel a
tanulás érdekesebbé tehető a diákok számára, illetve az otthoni tanulás
megtámogatható könnyen elérhető hatékony rendszerekkel.
Mindemellett szerettem volna új barátságokat, szakmai együttműködési
lehetőségeket kialakítani az Unió más tagországában élő és tanító kollégákkal, hogy
a későbbiekben rajtuk keresztül iskolánk tanulóit is be tudjuk vonni a mobilitási
programba.
Végül, de nem utolsósorban szerettem volna meglévő angol nyelvtudásomat
fejleszteni.

3. A kurzus résztvevői
A kurzusokon bolgár, szlovén, német, dán (amerikai), svéd, finn és portugál
kollégákkal együtt vettem részt. A résztvevők többsége középfokú oktatási
intézményben tanított, a bolgár kollégák érkeztek általános iskolából.
A résztvevők közül ketten a tanításon kívül, mint iskolavezetők dolgoznak.
A Dániából érkező, amerikai származású kollégán kívül, senki sem beszélte
anyanyelvi szinten az angol nyelvet. Mivel a feladatok és gyakorlatok kommunikációt
igényeltek, így lehetőség nyílt az angol nyelv gyakorlati használatára.
Mindkét kurzust a belga származású Bébédicte Fontaine vezette.

4. A mobilitás tapasztalatai
A kurzusok minden napja jól felépített rendben valósult meg. Az első nap
úgynevezett „jégtörő” játékos ismerkedés után egyéni, páros és kiscsoportos
foglalkozások keretében valósultak a kurzus programjai.

A bemutatkozó Ppt-k és a bizalomépítő játékok jó kiinduló pontjai voltak az egész
hetes közös tanulásnak A résztvevők megismerhették egymást, megtudhattuk, ki
honnan jött, mit és hol tanít, milyen célokkal, elvárásokkal, reményekkel érkezett a
kurzusra. A bizalomépítő játékoknak köszönhetően az órák nagyon jó hangulatban
teltek.
A kurzusok alatt több a témához kapcsolódó témakört sikerült megismernünk. Mivel
az első kurzus célja a természettel való kapcsolódás újra felfedezése volt, a
foglalkozások közül több nem a tanteremben, hanem „terepen” lett megtartva.
Minden terepen eltöltött foglalkozást egy szakmai megbeszélés előzött meg a
tanteremben, ahol felkészültünk a feladatokra.
A biofil tervezés kapcsán ellátogattunk egy helyi kávézóba. A hely kialakítása
lehetőséget adott arra, hogy a betérő vendégek a természetben érezzék magukat,
ami nyugtatóan hatott rájuk, egyben elősegítette kreativitásuk kiteljesítését. Nem
mellesleg első kézből tapasztalhattuk meg, azt az állítást, mely szerint a biofil
terekben működő gazdasági társaságok nagyobb bevételre tesznek szert – a
kávézóba nem lehet előre foglalni és nekünk is várnunk kellett, hogy helyet kapjunk,
pedig nem csúcsidőben érkeztünk

A másik terepi munka a közeli Puerto de la Cruz városában található botanikus
kertben zajlott. Miután megismerkedtünk a hely történetével elsajátítottuk az értő
megfigyelés módszerét, mellyel olyan apró részleteket sikerült észre vennünk, amit
mellett a mindennapokban bizonyosan elmentünk volna.

A feladatok a megfigyelésen keresztül a természetre, annak formakincsére és
szépségeire hívták fel a figyelmünket.

A napot egy művészetterápiás foglalkozással zártuk, melynek témája a természet
formakincsének megjelenítése volt. Mindezt agyag megmunkálásával valósítottuk
meg.
A Web solution for Classroom kurzuson olyan új alkalmazások kezelését sajátítottuk
el, mellyel megkönnyíthető a munkánk, egyben érdekessé tehető a tanulási
folyamat az „informatikai bennszülöttek” számára is.
A munkamódszer ebben az esetben az előzetes megbeszélés – brainstorming, majd
az ezt követő csoportos kipróbálás volt. A csoportos munka lehetőséget biztosított
arra, hogy nagyon rövid idő alatt olyan dolgokat is alkalmazni tudjunk, ami más
esetben sokkal több időt vett volna igénybe.

Sok új olyan program használatát sajátítottuk el, amivel az egyéni feldolgozás, a
csoportmunka, vagy szükség esetén a távoktatási is hatékonyan, egyben érdekesen
megszervezhető. Az ott tanultakat azóta sikeresen építettem be tanítási
módszereimbe.

5. Kirándulások
Tenerife az örök tavasz szigete gazdag történelmi, kulturális és természeti
látnivalókkal. A képzés keretében és azon kívül újdonsült barátainkkal is igyekeztünk
megismerni a helyet.
Helyi idegenvezetés La Laguna városában

A képzés helyileg San Cristóbal de La Laguna (vagy ahogy a helyiek röviden nevezik:
La Laguna) városában, az egyetem nyelvi kampuszának egyik épületében zajlott. Az
első nap vezetett túrát szerveztek a helyi nevezetességek megismerésére.
A Tenerife északi részén fekvő San Cristóbal de La Laguna volt a Kanári-szigetek
legelső városa, melynek óvárosát az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. A
XV. században épültet gyarmati stílusú épületei, egyenes vonalú utcái mintául
szolgáltak a később létrejövő településeknek szerte a világban, melyet a spanyol
hódítók alapítottak.

Idegenvezetőnk körbevezetett a történelmi városrészen. Segítségével olyan
nevezetességeket is megnézhettünk, ahová nem biztos, hogy bejutottunk volna.
Gazdag tudása a hely és a Kanári-szigetek történelméről, melyet humorosan, a helyi
anekdotákat felelevenítve mesélt el, igazán élvezetessé tették a délutánt.

Anaga
La Laguna fölött található Anaga erdősége, melyet érintetlenül hagytak a kirándulók
legnagyobb örömére. Az erdő sok helyi őshonos fajnak szolgál lakhelyül.

A hely szépsége késztetett arra, hogy a területet egyedül is bejárjam egy hosszabb
séta keretében.

Teide
A kurzus keretében lehetőségünk nyílt egy szervezett kirándulás keretében
ellátogatni a Kanári-szigetek, egyben Spanyolország legmagasabb hegycsúcsához, a
Teide vulkánhoz, ami 3718 m-rel magasodik a tengerszint fölé.
A túránk átvezetett azokon a területeken, ahol a nyáron erdőtüzek pusztítottak. A
különösen száraz nyár és a nagy meleg hatására kialakuló erdőtüzek a sziget
erdőségeinek 10%-át elpusztították.

A kardéra peremén található a világ egyik legtisztább égboltjával rendelkező
csillagvizsgáló komplexuma. A La Laguna-i egyetem munkatársai nemzetközi
kutatókkal közreműködve innen végzik megfigyeléseiket.
A kardéra sajátos, „holdbéli” jellege megihlette Hollywoodot is, több film és sorozat
helyszínéül szolgált a terület (legutóbb a Hatalom gyűrűi című sorozat egyes részeit
vették itt fel).

Mivel a szervezett útban nem volt benne a csúcsra való felmenetel, ezért élve a
lehetőséggel és megszerveztem, hogy feljuthassak a csúcsra is, ahonnan csodálatos
kilátás nyílt a szigetre és a környező szigetekre.

Földrajz szakos tanárként lenyűgözött a Földben nyugvó erő ilyen mértékű
megnyilvánulása. A helyszínen látott kénkürtők pedig arról tanúskodtak, hogy a hegy
bár most békés, de csak szunnyad.

Bálnales Los Cristianosban
A világon összesen 87 delfin és bálna faj létezik. Ezek közül közel 30 fajjal
találkozhatsz Tenerife és La Gomera szigete között elterülő szakaszon, amely
természetvédelmi terület is egyben.
Ezen delfinek és bálnák megfigyelésére szerveznek utazásokat.

6. Disszeminációs tervek
Ezek a kurzusok rengeteg olyan eszközt adtak a kezembe, mellyel gazdagabbá
tehetem a tanórai tudásátadást, valamint hozzásegített annak felismeréséhez, hogy
a környezetünk kialakítására milyen komoly hangsúlyt kell fektetnünk a
közeljövőben.
A tanult módszereket és ötleteket szeretném megosztani kollégáimmal is, ezzel
segítve, remélhetőleg érdekesebbé téve számukra is a tanítást.

 1. A mobilitás adatai  

A résztvevő neve: Szkibó Gergő 

A mobilitás célországa: Spanyolország 

A választott képzés helye: Tenerife, San Cristóbal de La Laguna 

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy SRL  

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok nevei: 

 1. Experiential Learning in Tenerife: Through Nature and History 
 2. Environmental Stewardship: How to reconnect with nature 

A mobilitás időtartama: 2023. 10. 30. – 2023. 11. 10. 

 1. A mobilitás célja 

A kurzusok, melyeken az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt, főtémájukat tekintve  mind a természethez való visszakapcsolódásról szóltak. Arról tanultunk, hogy hogyan lehet a  tantermi oktatást kivinni a szabadba, valós élményeket szerezni azokról a témákról, amikről  tanulunk és tanítunk, hogy a tanulás ne csak a lexikális anyagok bújásáról szóljon, hanem  élményként éljék meg az oktatás résztvevői a tapasztalati tanulás során. 

Másrészről arról tanultunk, hogyan lehet élhetőbb, biofilikus környezetet teremteni az iskola  falain belül, az osztálytermekben. Erre a stressz leküzdésében, a lelki egészségünk, a  közérzetünk javítása érdekében fokozott szükségünk van. Az embert körülölelő rendszerek  mélyebb megértéséről is szó esett, ezen belül a tudatos ételfogyasztásról, a nagyüzemi zöldség 

gyümölcs termesztés pozitív és negatív oldalairól is tanultunk. 

Azért választottam ezeket a kurzusokat, mert a tanítással töltött napjaim nagy részét jómagam  is a négy fal között töltöm a diákjaimmal. Kevés kapcsolódási lehetőségünk van a természettel.  Úgy gondoltam, hogy a képzés végeztével olyan ötletek birtokába kerülök, amik segítenek  kimozdulni a bezártságból és a segítségükkel egy természetközelibb tantermet is ki tudok idővel  alakítani. Úgy gondolom, hogy ezen ötleteket a kollégáimmal is megosztva egy „zöldebb” iskolát hozhatunk létre, ami a segítségünkre lehet a napi stresszel való megküzdésben. 

A kurzusok keretében megismert oktatási gyakorlatok kiváló csapatépítésként is szolgálhatnak,  mind a kollégák, mind a diákok tekintetében. 

Az angol nyelvi kompetenciáim fejlesztése is az egyik célja volt a mobilitásnak.

 1. A kurzus résztvevői 

Az első kurzuson egy nagyon jó és összetartó csoport jött létre, köszönhetően a sok közös  utazásnak, a sok csoportos tevékenységnek. Hárman érkeztek Izlandról, ketten Írországból,  ketten Németországból, ketten Hollandiából, egy résztvevő Romániából és hárman voltunk  Magyarországról. A kurzust a lengyel származású Maja Balcerzyk tartotta. 

A második kurzusra hárman érkeztek Horvátországból, hárman Litvániából, egy résztvevő  Finnországból, egy Németországból, egy Portugáliából, egy amerikai származású résztvevő  Dániából és ketten voltunk Magyarországról. A kurzust a belga származású Bene Fontaine  tartotta. 

 1. A mobilitás tapasztalatai, jó gyakorlatok 

Mindkét kurzus nagyon jól felépített volt. Délelőttönként 9:30 órakor kezdődtek a  foglalkozások, kirándulások és 14:00 órakor fejeztük be az alkalmakat. Mindkét kurzus jégtörő  feladatokkal kezdődött, melyek segítségével jobban megismerhettük a többi résztvevőt. Ezek  után a résztvevők iskoláinak bemutatása következett vagy szóban vagy .ppt segítségével. 

Mind a tantermi, mind a termen kívüli foglalkozásokon kisebb-nagyobb csoportokban kellett  feladatokat megoldanunk. Ezen feladatok megoldásához több feladványmegoldó  mobilapplikációs alkalmazást is megismerhettünk, amiket a munkám során is használni tudok,  illetve a kollégáimnak is szívesen ajánlok (Goosechase, PlantNet). 

A kreativitás különböző rétegeinek előhívására alkalmaztuk a „Multiple intelligences”-t (Többszörös intelligencia, Howard Gardner elmélete), melynek keretében például színházi  jelentként elő kellett adni egy falu történelmi pillanatait; le kellett rajzolnunk, hogy mit látnának  szívesen az őslakosok a helyi múzeumban; verset kellett írni az aktuálisan tanult témáról vagy  épp elénekelni a láva különböző formáinak neveit, stb. – ezek mind az élményalapú oktatás lehetőségei.

 1. Kirándulások 

A mobilitás során Tenerife szigetének nagy részét sikerült megismernem. Rendkívül változatos  növényi világa és tájképe lenyűgöző volt számomra. Az első kurzus keretében eljutottunk az  északi hegyek vidékére (Taganan falu, Anaga erdő) és jártunk egy lávaföldön is (Güímar).  Szervezett utazásunk volt a Teide nevű szunnyadó vulkánhoz, a sziget legmagasabb pontjára,  mely 3718 m magasan fekszik. A vulkán utoljára 1909-ben tört ki. Ezeken kívül egy nagyobb  utazásunk is volt az első szombati napon a sziget északi oldalán fekvő falvakba (Garachico,  Masca-völgy). Megismerhettem San Cristóbal de La Laguna várost és a vele egybenőtt  fővárost, Santa Cruz de Tenerife-t. Ezeken kívül számos óceánparton is járhattam, melyek a  fekete homokos partjairól híresek. 

 1. Disszeminációs tervek 

Amellett, hogy a megszerzett tudást a saját környezetemben és gyakorlatomban is hasznosítani  tudom, szeretném megosztani a kollégáimmal és növendékeimmel is. A tanult csapatépítő  játékok és gyakorlatok jó hatással lesznek a közösségépítésre, mely egymás támogatását is  elősegíti. Ez a közös szakmai fejlődésre is jótékony hatással lesz. Egy biofilikusabb környezet  kialakítása jó hatással lesz a mentális egészségünkre, ezáltal pedig a stressztűrő képességünkre is, ami végeredményben a kiégés kockázatának csökkentését szolgálja.

 • A mobilitás főbb adatai 

A résztvevő neve Vajda Zsuzsanna 

A mobilitás célországa Izland 

A képzés helye Reykjavík 

A képzőintézmény neve Project Management Spain Erasmus Plus S.L. 

Az elvégzett kurzus neve Mindfulness & Meditation: Well-Being at School and Life A mobilitás időtartama 2023.július 16.-2023.július 22; 35 óra 

 • A mobilitás célja 

Az általam választott módszertani képzésre az Erasmus plus pályázat keretein belül került sor. Azért  esett erre a képzésre a választásom, mert szilárd meggyőződésem, hogy a “tudatos és éber  jelenléttel’’ és a figyelem irányításával, a tanulási képesség (intellektuális tevékenység) fejleszthető  és az iskolai környezet pozitívan alakítható. A Mindfulness “egy bizonyos módon való figyelés és  állapot: célzottan, a jelen pillanatban és ítélkezésmentesen”1. Napjainkban ennek egyre nagyobb  szükségét látom, hiszen a figyelemhiányos tanulók száma magas és a mai digitális világ gyorsasága  nem kedvez az elmélyülés és a tudatos éber jelenlétnek. A figyelem szándékos és ítélkezésmentes  pillanatnyi megélése , az érzelmek kezelésének egyik hatékony módszere és széles körben  alkalmazzák mentális és fizikai problémák kezelésében. Pozitív hatását mar az oktatás területén is  kimutattak.

A Mindfulness-technikák alkalmazásával többek között a következők kerülnek fókuszba: konfliktuskerülés, szociális egyenlőség kiépítése, önbizalom növelés, a szorongás oldása, érzelmi  intelligencia építése, empátia, az érzelmek szabályozása, a motiváció- és a kreativitás építése. 

Osztályfőnökként és zongoratanárként olyan technikákat szerettem volna megismerni, amelyeket a  növendékeimnek átadva személyesebb és támogatóbb légkör alakulhat ki az órákon és az iskolában. Ezen kívül a fellépések és vizsgák szorongást és stresszt okoznak sok növendékben, amelyen a  Mindfulness módszerei enyhíteni tudnak. Ezeket a módszereket az osztályfőnöki munkámba és az  egyéni óráimba is be tudom majd építeni, illetve a szerzett ismereteket tanár kollégáimmal is  tervezem megosztani. A képzéssel nem utolsó sorban az angol nyelvi kompetenciáim fejlesztése is cél  volt. 

 • A kurzus résztvevői 

A kurzus workshop jellegű volt: az előadások és a gyakorlatok (egyéni, párban, csoportosan) követték  egymást. A képzést Maria Viciante Lopéz spanyol származású és Alicante-ban élő tréner vezette. A  résztvevő pedagógus kollégák száma 20 volt, akik a következő országokból érkeztek: Írország (3 fő), Lengyelország (2 fő), Németország (2 fő), Finnország(3 fő), Spanyolország(4 fő), Olaszország(2 fő), Magyarország (4 fő). A különböző életkorú és tapasztalatú résztvevők alkotta sokszínű csoport  lehetőséget adott arra, hogy tapasztalatainkról beszámoljunk egymásnak és azokat a saját ország és  kulturális háttér ismertetésével elmélyítsük.  

 • A mobilitás tapasztalatai 

A kurzus felépítése logikus volt: az előadások alkalmával először az elmélettel ismerkedtünk meg. Ezek többek között a kommunikációs stílusok, a meditációs technikák, az önbizalom építési technikák és az aktív hallgatás megismerése voltak. A kurzus gyakorlati részeit minden alakalommal melylégzéssel, meditációval, Chi-Kung  gyakorlatokkal kezdtük. Ezután egyéni és csoportos csapatépítő feladatokat végeztünk. A kurzusvezető kiemelt figyelmet szentelt a saját országok jellegzetes tanítási- szokásai és problémai vázolásának  lehetőségére. 

 • Kirándulások 

Izland a föld egyik legaktívabb vulkanikus régiója. A hatalmas mennyiségű természetes geotermikus  hőtermelés több energiát biztosít, mint amennyire az országnak valaha is szüksége lenne. Ez hozza  létre Izland jellegzetes természetes forrásait és geotermikus medencéit is. 

A szervezett kirándulások megismertették a résztvevőket a sziget teljes kulturális és természeti  jellegzetességeivel. Az első napon Reykjavík városát tekintettük meg egy helyi idegenvezető segítségével. Többek között a városházát, az operaházat, nevezetes emlékműveket, templomokat  tekintettünk meg. A második napon az oktatás után, a szabad délutánt a kikötőben töltöttem. A  harmadik napi program az ún. Lava Tour volt, amely talán a legélénkebb benyomást hagyta bennem.  Negyedik nap a Blue Lagoon fürdőhelyre kirándultunk, ahol kénben és más ásványban gazdag  geotermikus fürdőben töltöttünk néhány órát. Az ötödik napi kirándulás ( Golden Circle) a sziget déli részét mutatta be a résztvevőknek: vízeséseket, gejzíreket és a vulkanikus kőzettel borított tengerpartot.

 • Disszeminációs tervek 

A kurzus szakmai szempontból való kiértékelése során a megszerzett elméleti és gyakorlati tudást három különböző helyzetben tudom majd kamatoztatni: 

 1. a) Tanár-diák kapcsolat: egyéni és csoportos foglalkozások kontextusában egyaránt.
 1. b) Interkollégiális kommunikáció- és szakmai visszacsatolás alkalmával.
 1. c) További szakmai elmélyülés elősegítéseként: a Mindfulness a zene létrehozásában egy relatív újnak számító kutatási terület. Patston szerint a zenéről és a Mindfulnessről szóló írások nagy része a zenehallgatásra vonatkozik, hogy azon keresztül támogassa a koncentrációt és elősegítse a Mindfulness állapotát a hallgatóban. A zenét létrehozókban azonban gyakori a stressz és szorongás, amin a Mindfullnes enyhíthet, ám ezen téma több figyelmet érdemel a pedagógusok  részéről.
  • A mobilitás főbb adatai

  A résztvevő neve: Vékás Kovács Zsófia

  A mobilitás célországa: Olaszország

  A választott képzés helye: Firenze

  A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

  A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth

  A mobilitás időtartama: 2023. június 26. – július 01.

  • A mobilitás célja

  A kurzusokon az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. Erre a képzésre azért esett a választásom, mert egyre több gyermek küzd különböző tanulási nehézségekkel, illetve mentális és neuropszichiátriai zavarokkal, melyekre alternatív kezelésként sok szakorvos ajánlja a zenetanulást, ám a speciális igényű gyermekek zenetanítására a módszertani alapokat a pedagógusok nem kapták meg felsőoktatási tanulmányaik során, így rendkívül fontosnak tartom a kollégák megfelelő edukációját és segítését, a speciális problémákkal küzdő gyermekek tanításának érdekében. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban – olyan módszerek elsajátítása, melyekkel új ötleteket adhatunk és segíthetjük a speciális igényű gyermekek megértését és tanítását, ezt megosztva a több mint száz főből álló tantestületünkkel a kurzuson elsajátított módszerek alapján.

  • A kurzus résztvevői

  Oktatóm a finn származású Mari Thanjanjoki volt, aki egész héten maximális szakmai felkészültséggel, érdekes és tanulságos órákat tartott nekünk, melyekben egyaránt volt hasznos tudás átadás, és egyéni valamint csapatmunka. A kurzuson öten vettünk részt, egy lengyel, két spanyol és ketten magyar. Érdekes volt megismerkedni a különböző kultúrák iskolai rendszerével, és hasznos tapasztalatokat cserélni.

  • A mobilitás tapasztalatai

  The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth kurzus célja az volt, hogy bemutassa a három lépcsős modellt, melyet a tanulási zavarral és egyéb mentális és neuropszichiátriai problémákkal küzdő finn gyermekek tanulásának és személyes fejlődésének elősegítésére fejlesztettek ki az általános iskolák részére. A tanfolyam kiváló gyakorlati betekintést nyújt azokról a nehézségekről, kihívásokról, melyekkel egy speciális igényű gyermek találkozik amikor belép az osztályterembe. Mindezek segítésére remek gyakorlatias módszereket sajátíthattunk el a tanfolyamon.

  • Kirándulás

  Portofino a Ligur-tenger partján fekvő halászfalú, melyet mesés strandja, bájos kis házai és az épületek pasztell színei varázslatossá tesznek, a szerethető utcaképével valósággal vonzza a turistákat. Portofino már az ókorban lakott település volt, Portus Delphininek hívták. Miután kigyönyörködtük magunkat az öböl szépségeiben, érdemes megcsodálni a Santa Maria Assunta oratóriumát, valamint a San Martino templomot és a Castello Brownt. Ez utóbbi egy történelmi múzeum, mely Portofino kikötője felett található. A vár teraszáról gyönyörködhetünk a festői öböl látványában és a Ligur-tenger végtelen kékségében.

  • Disszeminációs tervek

  A The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth Című kurzus rengeteg olyan eszközt adott a kezembe, mellyel segíthetem a tanulási zavarral és egyéb mentális és neuropszichiátriai problémákkal küzdő tanulókat, valamint hasznos módszereket adhatok át a kollégáimnak.

A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Vékás Kovács Zsófia

A mobilitás célországa: Portugália

A választott képzés helye: Lisszabon

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: Music in the classroom: Active and Receptive Music Therapy for Schools

A mobilitás időtartama: 2023. október 23. – október 28.

 

A mobilitás célja

A kurzusokon az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. Erre a képzésre azért esett a választásom, mert egyre több gyermek küzd szorongással és stresszel már az iskolába kerülés kezdeti fázisától, ebben nagy segítséget nyújthat a zeneterápia a mindennapi életben való megküzdéshez, hiszen pozitívan hat a gyermekek beszédfejlődésére, hallási munkamemória növelésére, érzelemeik hatékony feldolgozására és a lelki megerősödésre, csak  néhányat említve a teljesség igénye nélkül. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban – olyan módszerek elsajátítása, melyekkel új ötleteket adhatunk és segíthetjük az iskolánkban tanuló gyermekek megértését és tanítását, ezt megosztva a több mint száz főből álló tantestületünkkel a kurzuson elsajátított módszerek alapján.

 

A kurzus résztvevői

Oktatóm az olasz származású Giulia Gallina volt, aki kedvességével és rendkívül segítőkész empatikus jelenlétével egész héten, érdekes és felszabadult, jó hangulatú, órákat tartott nekünk, melyekben egyaránt volt hasznos tudás átadás, és egyéni valamint csapatmunka. A kurzuson nyolcan vettünk részt, egy szlovák, két spanyol három német, és ketten magyarok. Érdekes volt megismerkedni a különböző kultúrák iskolai rendszerével, és hasznos tapasztalatokat cserélni.

 

A mobilitás tapasztalatai

Music in the classroom: Active and Receptive Music Therapy for Schools kurzus célja az volt, hogy bemutassa a zenét, mint terápiát iskolai alkalmazásban, melynek segítségével gyors és egyszerű terápiás gyakorlatokat sajátíthattak el a kurzus részvevői, a stressz és a szorongás oldására, valamint az általános napi hangulat és komfort érzet javítására, aktív és receptív zeneterápiás módszerek alkalmazásával. .

 

Kirándulás

Cascais Lisszabon körzetéhez tartozó település Portugáliában. Sokáig halászfalú volt, mely Lisszabont látta el hal árúval, mára kedvelt turistacélpont és üdülőhely lett. A történelmi belvárosban kellemes hangulatú kávézókban és éttermekben pihenhetnek meg az ide látogatók. Az óceánpart mindezek mellett csak emeli a városka szépségét.

Cabo da Roca az európai szárazföld legnyugatibb pontja. A portugálok nemzeti költője Luís de Camoes így írt e helyről az Os Lusíadas VIII. énekében: „ Ahol a föld véget ér és a tenger kezdődik”. Csodálatos volt megtapasztalni azt a leírhatatlan nyugalmat ami ezen a helyen átjárja az embert.

 

Disszeminációs tervek

A Music in the classroom: Active and Receptive Music Therapy for Schools  különböző hasznos eszközöket adott a kezembe melyek birtokában segíthetem a tanulókat a zene segítségével a stressz oldásában és az érzelmek szabadabb kifejezésében. A diákok megtanulhatják a napi rutinjaikba beépíteni a számukra kedvező módszereket ezzel segítve önmagukat a napi tevékenységeik nyugodtabb elvégzésében. A kurzuson tanult remek módszereket könnyedén adhatom át a kollégáimnak.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Vasvári Tamás

A mobilitás célországa: Spanyolország

A választott képzés helye: Alicante

A képzőintézmény neve: PMS Erasmus

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Body-Mind-Nature connection: Well-Being for a fully awareness and healthy lifestyle. Outdoor and environmental sessions.

A mobilitás időtartama: 2023. július 2 – július 8.

 • A mobilitás célja

A kurzuson az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. Elsődleges célom az volt, hogy az angol nyelvtudásomat intenzíven fejlesszem, továbbá új tapasztalatok szerzése, az egészségmegőrzés különböző módjainak megismerése.

 •  A kurzus résztvevői

A tanfolyamon túlnyomórészt magyar pedagógusok vettek részt, néhány német, lengyel és portugál kolléga színesítette a csapatot. 

Az iskolarendszerek különbözőségeinek, eltérő strukturáltságának köszönhetően számos nézőpontot ismerhettünk meg a műhelymunkák során.

 • A mobilitás tapasztalatai

A tanfolyamon a tapasztalati tanuláson volt a hangsúly. Túráztunk, hegyet – sziklát másztunk, kajakoztunk, különböző légző- és meditcációs gyakorlatokat végeztünk. A napot egészséges reggelivel indítottuk, hogy elsajátítsuk a helyes táplálkozás alapjait. A japán kalligráfia művészetébe is betekintést nyerhettünk. 

Az új módszerek és eszközök felfedezésének örömén keresztül megismerhettem a terület növény- és állatvilágát, a régió kulturális értékeit.

 • Kirándulások

Egy napot a csodálatos Valencia városában tölthettem, ahol megtekintettem a valenciai „Sixtus – Kápolnát”, a  San Nicola Bazilikát, és a világörökség részét képező Selyembörze épületét. 

 

 • Disszeminációs tervek

A 2024. tavaszán megrendezésre kerülő projektnapon szeretném kollégáimat megismertetni a BNM (Body – Nature – Mind) módszerrel, mellyet az osztályteremben is eredményesen alkalmazhatunk.