Kodály hangszercsere program

Lezárult a Kodály Hangszercsere Program intézményünkben

Magyarország Kormány 2017-ben indította el a Kodály hangszercsereprogramot a köznevelési intézmények számára, hogy a fiatalok zenei nevelését segítse.

Az évente megújuló támogatásnak köszönhetően a Székesfehérvári Tankerületi Központon keresztül intézményünk több mint 175 darab hangszert kapott mintegy 55 millió forint értékben. A hangszerek között találhatók, mind az alapfokú művészetoktatásban tanuló, kezdő növendékek számára megfelelő, mind a szakgimnáziumi tanulók magasabb igényeit kielégítő, jelentős értéket képviselő hangszerek csakúgy, mint tanáraink számára beszerzésre került hangszerek a legegyszerűbb furulyáktól kezdve, a 10 millió forintnál is nagyobb értéket képviselő zongoráig. A Program a hangszerek felújításához és karbantartásához is biztosított anyagi forrásokat.

Szinte minden hangszercsoport tekintetében komoly előrelépést jelentett ezen hangszerek beszerzése, mely az eddigiekhez képest jelentős szakmai fejlődés lehetőségét biztosítja a magasabb szinten tanuló, zenei pályára készülő növendékeink számára is.

Összegzésképpen kijelenthető, hogy a Kodály Hangszercsereprogram az utóbbi évtizedek legjelentősebb fejlesztése volt intézményünk hangszerállományának tekintetében.

Comments are closed.