Innováció a száz éves zenepalotában

Intézményünk 2021-ben sikeres Erasmus+ pályázatot adott be a köznevelési munkatársak mobilitási pályázati kategóriában, melynek keretében 11 pedagógus pedagógiai, idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos és módszertani képzéseken vehet részt külföldön. A támogatás összege: 28.192 euró.

100 éves múltú, nagy hagyományokkal rendelkező iskola vagyunk, mely az évek során alap és középfokon is működő, többcélú intézménnyé nőtte ki magát. A több mint 100 tanárból álló tantestület szerteágazó és nagyon gazdag tudásanyaggal rendelkezik. Hogyan lehet egy ekkora közösséget összetartani? Miként lehet ezt a hatalmas tapasztalatot megosztani egymással, melyből mindenki profitálhat? Úgy látjuk, hogy tapasztalataink, szakmai ismereteink megosztására kevés fórum áll rendelkezésre. Mindemellett új módszerekre, kommunikációs stratégiákra lenne szükség, melyek elsajátításával a pedagógusok könnyebben és hatékonyabban tudnának egymással kommunikálni, tudásmegosztással egymás munkáját segíteni. A kölcsönös támogatottság érzésével, a tudásháló kiépítésével összetartó közösséggé lehetne formálni intézményünket. A harmonikus, egymást segítő tanári közösség megteremtéséhez mentálisan és fizikailag is egészséges pedagógusokra van szükség.

A pedagógusok általában elszigetelten, egyedül próbálnak a mindennapok kihívásaival megküzdeni, mely részben a hangszeres tanítás jellegéből is fakad, hiszen itt nem csoportos, hanem egyéni órákról van szó. A hangszeres tanítás másik nehézsége az, hogy nincs előléptetés, a pedagógusoknak ugyanabban a munkakörben kell hosszú évekig motiváltnak maradniuk. A hangszeres zenei versenyeken kívül kevés mérhető eredménye van munkájuk sikerességének. Felmerül a kérdés, hogy a hosszú éveken át tartó, sokszor monotonnak tűnő hétköznapi munkában hogy őrizhetjük meg lelkesedésünket a kihívások iránt. A
kifáradás, a motiválatlanság érzése korai kiégéshez vezethet, ezért fontos lenne a megelőzés, a felismerése azoknak a jeleknek, amelyek előidézhetik ezt az állapotot. Ha a frissesség elveszik, rutinszerűvé válik a munka. Fontos lenne
támogatórendszerek létrehozása, csoportértekezletek, személyes konzultációk formájában, ahol értő figyelemmel meghallgathatjuk egymás problémáit, segítjük, támaszt nyújtunk a másiknak. Közös gondolkodással fejleszthetjük a
kollégák tudatosságát, az önreflexió készségét. Közel 1000 tanuló jár intézményünkbe, ahová mindenféle korú és képességű gyermeket szívesen látunk. A zenetanítás egyénre szabott, a gyermek zenei készségeihez, testi adottságaihoz igazodik. A gyerekek sokszínűek, különböző szociális háttérrel, más- más habitussal érkeznek. Jó lenne új ismereteket szerezni, hogy megtanuljuk alaposan feltérképezni növendékeink személyiségjellemzőit. „A zavar illetve gátlás okát nemcsak ott keressük, ahol megmutatkozik”, írta Varró Margit, a 20. század nagy magyar zenepedagógusa. Ismereteink kiszélesítésével lehetne beazonosítani a növendékek lélektani játékgátlásait, stresszforrásait. Ezen információk ismeretében számukra a fejlődésüket legjobban szolgáló utat kijelölni.

Összességében tehát, olyan támogató tanári közösség megteremtésére lenne szükség, amelyben a pedagógusok korszerű és innovatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek, tudásmegosztással segítik egymás munkáját, támogatják a pályakezdőket, a segítségre szorulókat. “Jó gyakorlataikat” átadják az iskola többi munkaközösségének, hosszabb távon segítő munkájuk átível más zeneiskolák munkaközösségeihez megyei, országos és hosszú távon nemzetközi szinten is.

A magyar zenei képzés-nevelés olyan magas színvonalú, hogy bárhol a világon elismerik muzsikusaink szaktudását, egy magyar zeneművész diplomának nemzetközileg is nagy az értéke. Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és további világszínvonalú magyar zeneszerzők örökségét ápolni, terjeszteni minden magyar zenész számára kötelesség. De ez nyelvtudás nélkül sajnos eléggé korlátozott. Olyan lehetőségekre van szükség a nyelvtanulás, nyelvgyakorlás terén, mely segít elindulni abba az irányba, hogy szakmai tudásunkat más országok, más nemzetek körében elérhetővé tegyük és terjesszük. Digitális kompetenciáink fejlesztésével az online térben is szélesebb körben tudnánk a magyar zenekultúra és
a magyar zeneoktatást terjeszteni.

A projektben résztvevő kollégák az utazást követő napokban egymással megosztják a kurzusok során megélt élményeket, tapasztalatokat, átadják az ott megszerzett tudást, így nem merülnek feledésbe az elsajátított hasznos gyakorlatok. Ezek a beszámolók alapján tudjuk a kollégákkal közösen összeállítani a projektnap pontos tervét, kiemelni a munkatársaink számára valószínűleg leginkább hasznosítható elemeket.

A projektnapra elsősorban az intézményben tanító kollégákat várjuk, hogy megosszuk velük a külföldi kurzusokon szerzett tudást és megismert “jó gyakorlatokat”. Ezen felül meghirdetjük a programot a megye zeneiskoláiban tanító zenepedagógusoknak, ezáltal is elősegítve a kapcsolatok kialakulását és megerősödését az intézmények között. Az iskola hírlevelében megosztanánk a szülőkkel és a hírlevélre feliratkozókkal, hogy a tanári kar tagjai új módszereket sajátítottak el az Erasmus+ kurzusokon szerte Európában, és ezt a tudást továbbadják egy projektnap keretében kollégáiknak.

A már említett projektnap arra is kiváló lehetőséget nyújt, hogy az ott megjelent közönségnek: kollégák, versenyzők, szülők és érdeklődők számára is bemutathassuk a kurzusokon tanult gyakorlatokat, innovatív módszereket. A zeneiskola honlapján
széles közönség részére is elérhetővé tesszük az általunk leghasznosabbnak ítélt “jó gyakorlatokat”, ezeket az iskola Facebook oldalán is posztoljuk, így még több érdeklődőt érhetnek el. A helyi médiát (pl. Feol – Fehérvár online) is megkeressük a projekt alatt, hogy hírt adhassanak a helyi lakosoknak a projekten való részvételünkről, fejlődésünkről, ambícióinkról.

A pályázat időtartama: 2021. október – 2022. október

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Szakmai beszámolók a pályázaton belül megvalósult utazásainkról

A Hermann László Zemenűvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tanáraként az Erasmus+ Europass Teacher Academy szervezésében 2022. febr. 21-márc. 4-ig Curacaoban, a Hollandiához tartozó szigeten kéthetes tanári továbbképzésen vettem részt. Két kurzust hallgattam, az első héten, 2022. 02.21-26-ig a „Teaching with Moodle: Master the Basics for Effective Online Teaching” (Oktatás a Moodle segítségével: Sajátítsa el a hatékony online tanítás alapjait) kurzust végeztem el sikeresen. A második kurzus 2022.02.28 – 03-04-ig
tartott, melyen „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teacher” (Stresszkezelés és felismerés: kulcsfontosságú stratégiák tanárok számára) kurzust abszolváltam.
A kiutazás 2022.02.20-án indult a KLM légitársasággal: Budapest – Amszterdam – Curacao útvonalon.

A kurzus helyszíne a főváros, Willemstadt központjában volt:
Restaurant & event place
De Gouverneur
Road is named De Rouvilleweg
Centrum of Willemstad

Az első kurzuson 11 tanár vett részt, mindenki Európából érkezett: 4 fő Litvániából, 5 fő Németországból, 1 fő Lettországból, és 1 fő, jómagam Magyarországról.
Tréner: Shanti Rafael, aki Curacaoban született, Hollandiában tanult, kíváló előadó.
A tanfolyamon minden résztvevő bemutatta saját iskoláját, annak specialitását, felépítését. Érdekes volt megismerni a különböző kultúrájú nemzetek iskolatípusait, oktatási rendszereit. Voltak a csoportban egyetemi oktatók, szakképző iskolai oktatók, gimnáziumi tanárok, volt általános iskolai igazgató, és a művészetoktatásban dolgozó tanár.

A kurzus: „Teaching with Moodle: Master the Basics for Effective Online Teaching”
tanfolyam gyakorlatias megközelítésű volt. A tanfolyam követelménye volt a saját személyes laptop használata, ami szükséges volt a Moddle környezet megismeréséhez, valamint a digitális tananyagok elsajátításához, ezért azt is vittem magammal.

A Moodle a legismertebb és legelterjedtebb digitális platform az online tanuláshoz.
(Tanulásmenedzsment rendszerek LMS)
– 1999 óta fejlődik
– Ingyenes és nyílt forráskódú
– Támogatja a vegyes tanulást és a távoktatást
A lehetőségek:
– Rugalmasság
– Kreativitás
– Multimédia
– Mindig elérhető
– Felhasználóbarát

A tanfolyamon a tanár bemutatta a Moodle rendszer felépítését: átvettük a
tevékenységeket és a tananyagot. A tevékenység olyan dolog, amit egy diák végez, amely interakcióba lép a többi diákkal és a tanárral, például Kvíz, Fogalomtár, Wiki, Feladat, H5P, Adatbázis, Lecke.
A Kvíz egy hatékony tevékenység, az egyszerű, feleletválasztós tudástesztektől az
összetett önértékelésig, feladatokig. A kérdéseket külön-külön hozza létre és tárolja egy kérdésbankban, és újra felhasználhatóak a különböző kvízekben.
A Wiki tevékenység lehetővé teszi a tanulók számára, hogy létrehozzanak egy közös
dokumentumot a Wikipédiához hasonlóan. Lehetőség van arra, hogy minden tanuló maga hozza létre a saját Wikijét egyéni használatra.
Az adatbázis tevékenység lehetővé teszi a tanár és/vagy a diákok számára, hogy
adatbázisokat építsenek, bármilyen témában, lehet akár internetes hivatkozás, könyv stb. A formátum és a struktúra bejegyzések szerkezete szinte korlátlan lehet, beleértve a képeket, fájlokat, URL-eket, számokat és szöveget is.
A lecke tevékenység lehetővé teszi a tanárok számára, hogy létrehozzák “elágazó”
feladatokat, amelyekben a tanulóknak tartalmat, majd a válaszaiktól függően, meghatározott oldalakra irányítják őket. A tartalom lehet szöveges vagy multimédiás.
A H5P egy olyan eszköz, amelyet a tanárok arra használhatnak, hogy interaktív
tartalmakat készítsenek.
A Moodle rendszerben lehetőség van a tevékenységekhez tananyagot, forrást hozzáadni, amit a tanár ad a tananyag támogatására:
Book funkció hozzáadása:
A könyvek lehetővé teszik a tanárok számára, hogy többoldalas forrásokat egy könyvszerű formátummal, tartalomjegyzékkel hozzáadjanak. A multimédia beágyazható és a könyvek kinyomtathatók teljes egészében vagy fejezetenként.
URL funkció hozzáadása:
Egy URL (Uniform vagy Universal Resource Locator) az interneten egy link, amely egy weboldalra vagy online fájlra mutat.
A tanárok az URL-forrást a következőkre használhatják, hogy diákjaiknak webes linkeket adjanak a kutatáshoz, ezzel időt takarítva meg a diákoknak.
Lebel videofájl feltöltése
A Moodle kurzus megismerését rendkívül hasznosnak találtam, mert nagy szükség van a digitális technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázására az oktatás és a tanulás terén. A mai világban, amikor a Covid 19 világjárvány behatárolta az oktatást, nagyon fontos a mindenki számára elérhető digitális készségek fejlesztése. A zeneoktatásban a zenei anyagok, koncertek összehasonlítása, feldolgozása a Moodl-on keresztül kíválóan megvalósítható.

2022. 02. 23-án: Lehetőségünk volt egy helyi múzeum, a Kura Hulanda Museum
meglátogatására:
A Kura Hulanda Múzeum közvetlenül Willemstad belvárosi kikötőjénél található, ahol holland vállalkozók egykor rabszolgasorba taszított afrikaiakkal kereskedtek és szállítottak át más “kereskedelmi árukkal” együtt Afrikából Amerikába, illetve a Karib-térségbe. A múzeum bemutatja az afrikai emberek történetét, a transzatlanti rabszolga-kereskedelmet a maga teljességében, az afrikai rabszolgafogságtól a középső átjárón át az Újvilágba való áttelepítésig.
A Kura Hulanda múzeum azt is bemutatja, hogy az afrikai és sokszínű kulturális örökség a mai napig hatással van a curaçaói és karibi társadalmakra.
Nagyon érdekes volt a múzeumi látogatás.

2022.02.26-án, szombaton helyi idegenvezetővel kulturális kirándulásra került sor, ahol megismerhettük a főváros, Otrobanda részének történetét, a helyi nevezetességeket, jelképeket.
Rendkívül érdekfeszítő és figyelemre méltó városnézésen vehettünk részt egy helyi tanítónő idegenvezetésével.

A második kurzuson „Stress Management and Recognition: Key Strategies for
Teacher”, Stresszkezelés és felismerés: kulcsfontosságú stratégiák tanárok számára 8 tanár vett részt, mindenki Európából érkezett: 2 fő Észtországból, 3 fő Ausztriából, 1 fő Németországból, 1 fő Belgiumból, és 1 fő, jómagam Magyarországról.
Tréner: Silvetty de la Paz, aki szintén Curacaoban született, és Hollandiában tanult.
Ezen a tanfolyamon is bemutatta minden résztvevő saját iskoláját, annak specialitását, felépítését. Voltak a csoportban általános iskolai tanárok, összetett iskola igazgatók, volt általános iskolai igazgató, autista gyerekeket tanító tanár és a művészetoktatásban dolgozó tanár. A 4. napon egy helyi tanítónő is bemutatta Curacao oktatását. A kultúra sokszínűsége az oktatásban is megjelenik, négy nyelven tanulnak a gyerekek, először papieamento nyelven, ez
a helyi nyelv, aztán hollandul 5. osztálytól, majd angolul és spanyolul.

A stesszkezelés és felismerés kurzus 25 órás tanfolyamát úgy tervezték, hogy mi tanárok hatékony eszközöket és stratégiákat kapjunk saját és diákjaink stresszkezeléséhez. A kurzuson gyakorlatias tevékenységeken keresztül megtanulhattuk, hogyan segíthetjük elő saját jólétüket,
és hogyan tarthatjuk fenn a kedvező légkört a tanteremben.
Stressz tünetek felismerése.

Mindannyiunknak megvan a saját egyéni stressz-jegye.
Milyen vagy ha stresszes vagy? A stressz erősítő és gyengítő hatásainak összegyűjtése, kategórizálásával kezdődött az oktatás.
Pozitív perfekcionizmus: magas igényszint, motiváltság, jellemző az önfegyelem, sikerre vágyás, összességében: szeretem ha jól mennek a dolgok!
Negatív perfekcionizmus:
kevés szabadidő, kevés találkozás a barátokkal, boldogtalanság, megfelelési kényszer, betegséget okozhat: depresszió, szorongás, kényszer betegségek, falási rohamok, alvás zavar,kiégés.
Napi stressz elleni gondolatok:
 Nem kell mindig maximalistának lenned!
 Alkalmazkodj a változó világhoz!
 Mindennek vége lesz, a boldogságnak és a szomorúságnak is!
 El kell engedned azokat a dolgokat, amiken nem tudsz változtatni!
 Az életed olyan jó, mint a gondolkodásmódod!

A stress hatása
„ It’s not stress that kills us, it is our reaction to it. „
Hans Selye
” Nem a stressz öl meg minket, hanem az arra adott reakciónk.”
Pozitív stressz
Jó dolgok: siker, lelkesedés, bátorítás, kreativitás, cél elérése
Negatív stressz
Hétköznapok
szorongás, eredménytelenség, rossz kapcsolat, fejfájás, emésztési zavarok, megfázás
Ha tartósan fennálla stressz:
fekély, szívinfarktus, rák, szorongás, idegösszeomlás, öngyilkosság

A stressz időtartama:
Néhány hetes stressz: befolyásolja az immunitást, a szervezet fogékonyabb a fertőzésekre, de ez aztán normalizálódik.
Többéves akut stressz: tartósan megváltoztatja a stresszválasz módját a szervezet elzsibbad, előjönnek a betegségek. Krónikus stressz: súlyos betegségeket okoz, rák, szívbetegség, alkoholizmus, depresszió, kiégés.

A stressz leküzdése táplálkozással:
A következő táplálékot nagyban segítik a stressz leküzdését: avokado, brokkoli, banán, étcsoki, tökmag, spenót. Előnyös a sok hal, sok gyümölcs és zöltség fogyasztás, a teljes kiörlésű gabonákból készült ételek és az egészséges zsírok fogyasztása.

Három komponens szükséges a stresszmentes élethez:
 Kikapcsolódás
 Pihenés
 Mély relaxációs stressz technikák
Napjainkban naponta 1000-szer több stresszinger ér bennünket, mint korábban. Ezért csak a kikapcsolódás és a pihenés nem elég. Olyan technikára is szükségünk van, amely mélypihenéssel semlegesíti a stressz hatásait és együttesen rugalmas fiziológiát hoz létre.

Stresszkezelés lépései
1. Kiegyensúlyozott életmód és egészséges bioritmus (jó alvás, helyes táplálkozás, hobby, sportolás, iskolamentes zóna létrehozása)
2. Kikapcsolódás: torna, biciklizés, yoga, túrázás, séta a szabadban.
3. Legyen időnk a hobbynkra, társadalmi és kulturális rendezvényekre
4. Válasszon olyan barátokat és kollégákat, akik a pozitív gondolkodásúak
5. Nyíltan beszéljünk a stressz kockázatairól és tájékoztassunk az embereket (workshop,
beszélgetés, kurzus, video)
6. Változtasson az iskolai szokásain& teremtsen olyan légkört, amely támogatja a
megértést és a problémamegoldást. Vegyen részt társadalmi eseményeken.
7. Dolgozzon a krónikus stresszen (önfejlesztési terv, egyéni és csoportos tanácsadás, coaching, pszichoterápia…)
8. Írjon naplót, hogy megértse önmagát, a stressz kiváltó okait, a tudatalattiját, a hála szerepét.
9. Gyakorolja a mélyrelaxációs technikákat (meditáció, yoga, zen, autogén tréning, Tai Chi, önhipnózis, reflexológia)
10. A megvilágosodott bölcsesség elfogadása: nagy gondolkodók, írók és filozófusok
írásainak olvasása és a természet csodáinak megfigyelése.
11. Légy együttérző és hálás másokkal és önmagaddal szemben Az élet egy értékes és szent ajándék.

Autoszuggesszió:
Az autoszuggesszió a placebohatással rokon pszichológiai technika, amelyet Émile Coué patikus fejlesztett ki a 20. század elején. Ez az önszuggesztió egy olyan formája, amelyben az egyének saját gondolataikat, érzéseiket vagy viselkedésüket irányítják. A technikát gyakran használják az önhipnózisban.
Minden életet a tudatos és tudattalan szuggesztió határoz meg.

A tudatosság elsajátítása:
 a szuggesztió azt jelenti, hogy az ember hisz annak megvalósításában, amit el akar érni.
 a szuggesztiót képi ábrázolássá – vizualizációvá – kell alakítanunk.
 a tudattalan nem szavakban, hanem képekben beszél.

Tudatosság, tervezés nélkül nem lehet eredményeket elérni. A stressz helyzetek
csökkenthetők tudatos tervezéssel, célok kitűzésével és megvalósításával.
Erőfeszítés és a tervek nélkül senki nem fejlődik, sőt, senki sem ér el semmit, amit érdemes
lenne reklámozni.

A stesszkezelés kurzuson nagyon jó tanári csapat alakult ki, sok tapasztalatot és
technikát megosztottunk egymással, őszinte és kedves embereket ismerhettünk meg hasonló problémákkal. Silvetty, az oktatónk figyelmes, céltudatos és maximálisan felkészült volt.

Mindkét kurzuson angol nyelven folyt az oktatás, így az angol nyelvtanulásom nagy
hatékonysággal fejlődött. Remélem, hogy a kurzuson megismert tanárok iskoláiba lesz majd lehetőség ellátogatni a későbbiekben és cserekapcsolatot kialakítani.

A hazautazás 2022.03.06 -án indult a KLM légitársasággal: Curacao – Amszterdam – Budapest útvonalon.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Csőke Andrea

A mobilitás célországa: Spanyolország

A választott képzés helye: Tenerife, San Cristobald de la Laguna

A képzőintézmény neve: Language Campus La Laguna

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Enough Theory, Let’s Play in the Classroom

A mobilitás időtartama: 2022. március 14-19.

 

 • A mobilitás célja

Az Enough Theory Let’s Play in the Classroom című kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Azért választottam játékokkal foglalkozó képzést, mivel meggyőződésem, hogy a gyermekek megismeréséhez, személyiségük föltérképezéséhez a legrövidebb út a játékokon keresztül vezet. Olyan technikákat szerettem volna megismerni, amelyekkel a játék és a tanulás nem járnak külön utakon, olyan technikákat, amelyekkel felpezsdíthető a növendék, ha éppen fáradt, vagy épp ellenkezőleg, a koncentrálásban segíti, ha éppen túl sok benne a levezetni való feszültség. 

Az elsajátított technikákat azonban nem csak a tanórákon kívánom alkalmazni. Zeneiskolában hangszeres tanárként hiányát látom a tanárkollégákkal közös, egymást jobban megismerő programokat. Ezek a játékok remek csapatépítésként szolgálhatnak, szakmai tapasztalatot oszthatunk meg egymással általuk és így egy támogatóbb, személyesebb légkör jöhet létre. 

Nem utolsó sorban pedig angol nyelvi kompetenciáimat is fejleszteni szerettem volna.

 

 • A kurzus résztvevői

A kurzusnak workshop jellege volt, a feladatok nagyrésze csapatmunkát igényelt. Veerle Ponnet, belga származású tanár tartotta a tréninget, amelyen tizenketten vettünk részt. Négyen érkeztek Horvátországból, hárman Szlovéniából, egy résztvevő Németországból jött és rajtam kívül hárman érkeztek Magyarországról, különböző iskolákból. A feladatok aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelvet is gyakorolni. 

 

 • A mobilitás tapasztalatai

A kurzuson az előadó jól felépítette a különböző játékok, feladatok rendjét. Minden feladatot tapasztalatcsere követett, ahol mindenki elmondhatta, hogy diákjainál ő hogyan oldja meg az adott problémát, de a különböző játékok elméleti hátterét és célját is mindig megbeszéltük.

A képzés tematikusan volt fölépítve, külön napokon foglalkoztunk az ún. jégtörő játékokkal, a mozgással, a relaxációval, az érzelmekkel és a kommunikációval. 

A „Jégtörő” játékok jó kiinduló pontok voltak, hiszen a résztvevők nem ismerték egymást, s így már az első órákban megtudhattuk, ki honnan jött, mit és hol tanít. Ezeknek a játékoknak köszönhetően egy támogató közösség alakult ki, s az órák nagyon jó hangulatban teltek. Ilyen csapatjáték volt például a „Cipőtorony építés”.  

A mozgás nagyon fontos a gyerekek számára. A tréning folyamán olyan technikákat tanultunk meg, amelyekkel a mozgást bevihetjük az osztályterembe, akár olyan módon is, hogy közben ne szakadjon meg a tanulás folyamata. Ha túl aktívak, a megoldás semmiképpen nem olyan irányban keresendő, hogy büntetésből eltiltjuk őket a mozgástól. Éppen ellenkezőleg: úgy kell kialakítani a feladatokat, hogy lehetőségük nyíljon mozogni, hiszen az egyhelyben való ülés és koncentrálás nekünk, felnőtteknek is sokszor megerőltető lehet.

A relaxációról, mindfulness technikákról is beszéltünk, amelyeket ki is próbáltunk. A gyermekek holisztikus fejlődését figyelembe véve nem hanyagolhatjuk el a mindfulness technikák alkalmazását, akár néhány perc erejéig. A mindfulness-t magyarul „éber figyelemként” fordíthatjuk, amelynek elsajátítása a jelen kor információk áramlásában gazdag, és stressorokkal teli mindennapjaiban nagyon fontos lenne. A gyerekeket megtanítani egy olyan technikára, amellyel kicsit önmagukra tudnak összpontosítani, kizárva a külső világot, egy olyan eszközt ad a kezükbe, amellyel később szabadabb, kiegyensúlyozottabb életet élhetnek. 

A növendék személyiségén kívül nagyon fontos hangsúlyt fektettünk az érzelmekre, amely főleg a kamaszok világában nem elhanyagolható tényező. Az érzelmekről való beszélgetést gyakorolhattuk egy társasjátékkal, amelynél a különböző mezőkre lépve megoszthattunk egymással olyan velünk megtörtént eseményeket, amikor pl. csalódottak, meglepettek, vagy vidámak voltunk. 

A kommunikáció szintén minden pillanatban jelen van egy pedagógus életében. A kommunikáció módja sok mindent segíthet elő és gátolhat meg. Mindenekelőtt meg kell adni a diákjainknak a választás lehetőségét, ezzel beavatva őket a tanulás folyamatába, legyen szó akár olyan apróságról, hogy melyik anyagrésszel, darabbal szeretnének először foglalkozni. Ha a növendék úgy érzi, van beleszólása, döntése, vagyis be van avatva az óra menetébe, rendszerint nagyobb kedvvel is végzi el a feladatot. Olyan játékokat játszottunk, ahol a kommunikáció kulcsfontosságú. Ilyen volt például az a feladat, ahol kettes csoportokat alkottunk, volt egy kérdező és egy válaszoló minden csapatban, s a kérdezőnek úgy kellett megrajzolnia egy képet, hogy csak a válaszoló látja azt, s csak igen-nem választ adhat. Ez a játék jó példa volt arra, hogy nem mindegy, hogyan tesszük föl a kérdéseket, mire kérdezünk rá. A növendékekkel való kommunikáció része a mindennapjainknak, s nagyon fontos, hogy asszertív módon kommunikáljunk.  

 

 • Kirándulások

A Kanári szigetek legnépszerűbb szigete, Tenerife kifogyhatatlan látnivalókban, akár történelmi városnézésre, akár kirándulásra, homokos vagy sziklás partokra, akár túrázásra vágyik valaki, megtalálja a hozzá legközelebb álló programot. 

A kurzus végeztével igyekeztem minél több részt bejárni a szigetből, így minden napra szerveztem magamnak programot, hol egyedül, hol a kurzus résztvevőivel.

Santa Cruz de Tenerife, Palmetum

Tenerife fővárosa, Santa Cruz de Tenerife a sziget északi részén helyezkedik el. Itt található a tizenkét hektáros Palmetum, amely egy pálmafákra specializálódott botanikus kert. A rengeteg egzotikus növény mellett a kilátás is gyönyörű, a magasból láthatjuk az egész várost. 

Puerto de la Cruz, Loro Park

A Puerto de la Cruzban található Loro Park elképesztően gazdag növény és állatvilágával kápráztatja el látogatóit. A parkban rengeteg gyönyörű madarat láthattunk, de emellett volt oroszlán, leopárd, viziló, flamingó, medúza, cápa, pingvin és még sok más állat, és sikerült megnéznem a gyilkosbálna showt is. A park nem csak állatvilága volt elképesztő, a növényvilága is gyönyörű, a rengeteg pálmafával és kaktusszal, orchideaparkkal.

Teide vulkán

A Teide vulkánhoz szombaton vezetett túrával mentünk, a kurzus résztvevőivel közösen. A vulkán 3718 méter magas, az óceáni talapzattól mérve 7500 méter, a harmadik legnagyobb a világon, s egyben Spanyolország legmagasabb pontja. Télen és tavasszal felszínét hó borítja. A túra közben egy kisfilmet is megnézhettünk, amelyből megtudhattuk többek között, hogy a Teide egy aktív, de szunnyadó vulkán, s 1909-ben tört ki utoljára. Nagyon izgalmas volt, ahogyan a felhők messze alattunk, a vulkánt mint egy glóriaként vették körbe. A vulkanikus kőzet, s a hold felszínét idéző talaj egyedülálló a Földön. 

Partszakaszok

Tenerifet az Atlanti óceán veszi körül, s ami partjait illeti, az északi és a déli részek teljesen különböznek egymásról, mind hőmérsékletben, mint partjaiban. A délkeleti partszakasz nagyon közel van a hegyekhez, így itt fekete kavicsos, fekete homokos és sziklás talaj jellemző. A déli, és délnyugati részeken viszont aranyló homokos strandok találhatóak. A sziget északi része csapadékosabb, ezért sokkal zöldebb is, a partszakasz azonban sziklásabb. 

Los Cristianos partja

Candelaria

Puerto de la Cruz

 

 • Disszeminációs tervek


Az Enough Theory Let’s Play in the Classroom című kurzus rengeteg olyan eszközt adott a kezembe, amellyel élvezetesebbé, élménydúsabbá tudom tenni óráimat. Amellett, hogy a megszerzett tudást az óráimon alkalmazni tudom, szeretnék a zeneiskola tanárai között csapatépítő foglalkozást tartani, akár tanszakonként lebontva is, hogy az elsajátított technikákon keresztül minél jobban megismerjük egymást, s így egy támogatóbb, barátibb légkör alakulhasson ki.

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként tíz Kollégámmal pályáztunk és sikeresen elnyertük az Erasmus+ Ösztöndíjat, mely által széles választékban vehetünk részt kurzusokon különböző országokban. Én a Web Solutions for the Classroom kurzusra jelentkeztem Tenerifére a Teacher Academy-n.

Azért jelentkeztem erre a kurzusra, hogy fejleszthessem magam az IKT eszközök használatában és az online tanításhoz nagyobb ismeretekkel rendelkezhessek. Emellett fejleszteni akartam a nyelvtudásomat is, mely alap szintű. Úgy érzem mindkét célomat sikerült elérni, hála kiváló tanárunknak és a programnak.

 1. március 12-én indultunk el délután Budapestről Liverpoolba, ahol másnap hajnalban átszálltunk, hogy megérkezhessünk Tenerifére. Autót béreltünk, és kolléganőmet elvittük a szállásáig Santa Cruz-ba, majd férjemmel mi is megérkeztünk a Porto de la Crus-i Hotelbe. 

Az első kurzus napján szakadt az eső, és ahogy kiszálltunk, pont összefutottunk magyar csoporttársainkkal. Bőrig ázva töltöttük az első órát, majd a szünetben kaptunk egy elektromos hősugárzót, így hamar megszáradtunk. 

Bemutatkozással kezdtük az órát, 3 magyar, 3 madagaszkári és 3 görög nemzetiségű tanár vett részt a kurzuson, ezért egyből 3 csapatra is osztott minket  tanárunk, Joel Palma. 

Az órát azzal kezdte, hogy bemutatta nekünk a Discord programot, ami nagyon praktikus az online csoportos tanításhoz, lehet rajta zenét hallgatni és megosztani, nyelvet tanulni, értekezleteket tartani, szobákat/csoportokat tudunk rajta létrehozni.
A szervereken különböző szobákat lehet létrehozni benne, attól függ, épp mire van szükségünk. A tanulóknak is lehet rajta saját szervere.

Emellett még részletesen bemutatott nekünk több programot is, mint például a Python programozó plattform, különböző photoshopp programokat, illetve az Assasin Odüsseia elkészítéséről is megnéztünk közösen egy videót.
A kurzus után maradt az esős és szeles idő, ezért megnéztünk egy plázát, utána pedig a hotelben maradtunk.

A kurzus második napján a Google Class Room működésének részletes bemutatásával indítottuk a tanulást. Kipróbáltuk mi is különböző feladatokkal, pl. kérdőívek készítésével. Ezután a Canva képszerkesztő programot mutatta be, majd az volt a feladatunk, hogy készítsünk egy képet a program segítségével.
A kurzus után még mindig esős idő maradt sajnos, ezért kerestünk egy éttermet a szállásunk közelében, amikor éppen nem esett, kicsit szét tudtunk nézni a bazárokban.

A harmadik napon Joel a CCLeaner v5.90 tisztító program működését mutatta be nekünk, hogyan tudunk felszabadítani a számítógépünkön több szabad helyet. A Ctrl+Alt+Del feladatkezelő megnyitását is bemutatta, hogyan tudunk ott bezárni éppen futó alkalmazásokat. Ezután a Quizizz.com oldalán kellett elvégeznünk egy csoportos feladatot, amin mi Magyarország nevezetességeiről készítettünk egy kis bemutatót, majd hozzá a kvíz kérdéseket. Nagyon szórakoztató volt az órának ez a része. Ezután még bemutatott pár hasznos oldalt tanárunk, mint pl. a World geography games.com, Musictechteacher.com nevű oldalakat, ahol játékos feladatok találhatóak a tanulók számára.
A kurzus után férjemmel elmentünk a Loro Park-ba, ami felejthetetlen élményt biztosított számunkra. A park növényzete és élővilága is nagyon szép volt, és különböző Show-kat, bemutatókat tartottak a park trénerei, mint például Fóka-, Delfin-, Orka-, és Papagáj-Show. 

A negyedik napon tanulmányi kiránduláson vehettünk részt, Joel tanár úr elvitt minket villamossal a helyi Múzeumba, ahol megnézhettük a vulkán működését, a sziget keletkezését, és annak állat-, növényvilágát, ásványkincs gyűjteményét. Nagyon tartalmas és színes gyűjteménye van a Múzeumnak, örülök, hogy láthattam.
Ezután két kurzustársammal és férjemmel ellátogattunk a Babér erdőbe, ami káprázatosan szép volt, érezhettük az erdő illatát. 

Az ötödik napon az Edmondo nevű programot mutatta be tanárunk, majd Oklevél átadás volt. Tanárunk, Joel Palma nagyon kedves és türelmes, mindent részletesen elmagyarázott a Kurzus ideje alatt, és segítséget is nyújtott, bármi kérdésünk volt hozzá. 

Ezután a Teide Vulkánt nézhettük meg, ami a Kurzus által szervezett csoportos kirándulás volt. Betekintést nyertünk a Teide Vulkán Múzeumába, ahol még egy kis filmet is megnézhettünk a Vulkánról, keletkezéséről, kőzeteiről.

A szombati napon férjemmel meglátogattunk két strandot a déli parton, mivel ott várható a legmelebb idő a helyiek szerint, a Los Gigantes-t, és a Playa de las Americas strandokat. Az utóbbinál még a nap is kisütött, és sokan szörföztek is. 

Vasárnap reggel indultunk a reptérre, ahonnan Madridban szálltunk át. Madridban egy kis városnézést ejtettünk útba, míg vártuk az átszállást.
Nagyon hasznosnak találtam ezt a Kurzust, és nagyon örülök, hogy ilyen különleges lehetőséget nyújt az Erasmus+ Program, hogy szerencsém volt látni Tenerife gyönyörű szigetét.

A Web Solutions for the Classroom című kurzus sok olyan tudást nyújtott számomra, többek között az online platformok változatosságának megismerésében, amit a jövőbeli oktatásomba be tudok majd építeni és hasznosítani. Szívesen mesélnék Kollégáimnak is a Kurzuson megismert programok használatáról, hogy ők is könnyebben kezelhessék az IKT-s ezközöket, programokat.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Deák Rita Panna

A mobilitás célországa: Spanyolország

A választott képzés helye: Barcelona

A képzőintézmény neve: Europass Academy of Creativity

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students

A mobilitás időtartama: 2022. március 28. – április 2.

 

 • A mobilitás célja

A Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students című kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. Rendszeresen foglalkoztattak olyan témák, mint a munka/magánélet egyensúlyának megtalálása, az érzelmek és vélemények asszertív kifejezése épp úgy, mint a stressz megelőzése. Fontosnak éreztem, hogy tanuljak olyan technikákat és gyakorlatokat, amiket a mindennapi életben bármikor képes leszek alkalmazni és ezt a tudást szívesen átadnám tanítványaimnak és kollégáimnak is.

 

 • A kurzus résztvevői

Két résztvevő érkezett Észtországból és Romániából, egy-egy résztvevő pedig Angliából, Olaszországból és én Magyarországról. Kurzusvezetőnk Marta Mandolini volt, Vizuális művészetekre és mindfulnessre szakosodott pszichológus, okleveles Coach és életvezetési tanácsadó, az Europass Teacher Academy tanára.

 

 • A mobilitás tapasztalatai

A kurzus jelentős részébe csoportokban dolgoztunk. Ez remek lehetőséget adott arra, hogy megismerjük egymást. Kikérhettük egymás véleményét és bátran adhattunk tanácsokat is egymásnak, mert mindenki nyitott és befogadó volt. Családias légkörben telt a kurzus összes napja ugyanis a többi csoporttól eltérően mi csak heten voltunk.

Minden alkalmat egy feszültségoldó játékkal kezdtünk. Ez segített minket ellazulni, olykor-olykor felébredni, ha fáradtak voltunk és elősegítette, hogy a kurzuson oldottak és felszabadultak legyünk.
A kurzus elején megismertük a SWOT-elemzést, ez a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése.
A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze:
Strengths – erősségek,
Weaknesses – gyengeségek,
Opportunities – lehetőségek és
Threats – veszélyek.
Erősségek: Azok a pozitív tulajdonságok, amiket már most is határozottan tudunk használni. Például a jó kommunikáció, Szakmai tapasztalat stb.
Gyengeségek: Azok a hiányosságaink, amikről lehet, hogy nem is tudunk. Például: Magabiztosság, önértékelés stb.
Lehetőségek: Azok a tulajdonságok, körülmények, amikben fejlődési lehetőségünk van. Például: Fel nem ismert gyengeségek, új környezet, gondolkodásmód stb.
Veszélyek: Olyan tulajdonságok és körülmények, amelyek akadályozhatják sikerességünket. Például: Lámpaláz, stressz stb.
Tanárként jó, ha tisztában vagyunk saját magunk és tanítványaink/környezetünk ezen képességeivel.
A kurzusnak köszönhetően megismertem a saját erősségeimet és gyengeségeimet.

Megtanultuk azt is, milyen kommunikációt érdemes használni a mindennapos életben. Ez nem más, mint az asszertív kommunikáció.
Ennek a kommunikációnak a lényege, hogy őszintén tudósít az érzéseinkről, vágyainkról, szükségleteinkről, mindezt úgy, hogy közben a másik érzéseit, vágyait, szükségleteit is meghallgatjuk és tiszteletben tartjuk.
De miért lényeges az asszertivitás? Nézzünk pár példát:
A passzív kommunikációju ember céljait ritkábban éri el, kevesebb a sikerélménye. Mások gyakran kérnek olyasmit tőle, ami meghaladja kapacitását, túlterhelődik mivel nem tud nemet mondani, így egy elnyomott státuszba kerül.
Ezzel szemben az asszertív kommunikációval bíró ember felméri a határait, tud nemet mondani a saját érdekében.
Az agresszív kommunikáció ellenségeket kreál, félelmet generál, kevés jó kapcsolatot eredményez. Ő egy elnyomó félként van jelen.
Az asszertív kommunikációja során partnerként kezeli a másikat, de kiáll az igazáért.
Tehát az asszertív kommunikáció a kulcsa a minőségi kapcsolatok létesítéséhez mind a munkai környezetbe, mind a magánéletbe.

Az órák alatt elsajátítottuk az időmenedzsment alapköveit a pomodoro technika által. A pomodoro technika egy ciklikus időgazdálkodási módszer. Rövid sprintekben dolgozik, ami folyamatos produktivitásra ösztönöz. A tervezett rendszeres szünetek pedig motivációd fenntartását, kreativitásod védelmét és energiád hatékony beosztását szolgálja. Ezeket a zongoraóráim keretein belül is nagyon látványosak lesznek.

 • Kirándulások

Kolléganőmmel Miklós Laurával ellátogattunk a következő helyekre

Sagrada Família-ba. A Sagrada Família római katolikus templom Spanyolországban, Katalónia fővárosában, Barcelonában, Antoni Gaudí mesterműve.
A templomot 2010. november 6-án XVI. Benedek pápa bazilika rangjára emelte és megszentelte. Az építése 1882-ben kezdődött, de a tervek összetettsége miatt rendkívül lassan halad, jelenleg is munkálatok folynak rajta, elkészülte után a világ legnagyobb bazilikája lesz. Az épület az organikus építészet mintapéldánya, de sorolják a szecesszióhoz is, sőt kubista jegyeket is találtak rajta.

Megnéztük A Casa Batlló épületet.
Antoni Gaudí azon épületei közé tartozik, amelyek a világörökség részei. A ház Barcelonában, az Eixample kerületben, a Passeig de Gràcia 43. alatt található. A házat a Csontok háza néven is ismerik, egy középosztálybeli család részére készült 1904 és 1906 között. Gaudí tulajdonképpen egy meglévő lakóépületet alakított át. A szerkezetét érintetlenül hagyva a balkonokat átépítette, új tetőt és emeleteket épített hozzá. Minden részletet, még a bútorzatot is aprólékosan megtervezte. A szellőzőnyílásokat és kéményfőket üvegmozaikkal díszítette. A Batlló-ház Gaudí szecessziós stílusának egyik legharmonikusabb példája.

Meglátogattuk a Güell Parkot.
A kert Antoni Gaudí tervei alapján épült 1900 és 1914 között. Névadója, Eusebi de Güell üzletember eredeti elgondolása alapján egy parkos kertvárosi városrész kialakításával bízta meg Gaudít, ám az épületek közül csak kettő készült el. 1926-tól vált nyilvános parkká.  A Güell park Gaudí művészi teljességét tükrözi: első, naturalista korszakának jegyeit viseli magán, annak az időszaknak a jegyeit, amelyben az építész tökéletesítette személyes stílusát. A természet szerves formái ihlették az alkotásait. A naturalista korszakának végére rengeteg új építészeti struktúrát valósított meg. Ehhez járult még hozzá a katalán művész óriási kreatív szabadsága az ötletes ornamentikával együtt. 

Majd ellátogattunk a Zenepalotába.
Ezt a híres barcelonai építész, Luis Domenech-i-Montaner tervezte és építette. Az építkezés három évig tartott (1905-1908), és főként adományokból finanszírozták. 1982 és 1989 között Oscar Tuskets építész vezetésével nagyszabású felújítást hajtottak végre az épületben. Ami még izgalmas tény, hogy ez az egyetlen modernista épület, amely az UNESCO világörökségeinek sorába került 1997-ben, emellett pedig Nemzeti Műemlék is 1971 óta.

 

 • Disszeminációs tervek

A tanfolyamnak köszönhetően az óráim időmenedzselése átláthatóbb és gördülékenyebb lesz a jövőben, hiszen már tudom, milyen technikát érdemes követnem. E-mellett biztos vagyok benne, hogy a tanítványaimmal és kollégáimmal is gördülékenyebb lesz a kommunikációm. Ezeket a technikákat mindenképp szeretném bemutatni a pályázatban tervezett Erasmus napon és a webináron, hiszen könnyen elsajátíthatók és könnyen alkalmazhatók.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Miklós Laura

A mobilitás célországa: Spanyolország

A választott képzés helye: Barcelona

A képzőintézmény neve: Europass Academy of Creativity

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Tecah with a twist! Motivate your students with creative teaching strategies

A mobilitás időtartama: 2022. március 28. – április 2.

 • A mobilitás célja

A Teach with a Twist! Motivate your students with creative teaching strategies kurzuson a kollégáimmal elnyert Erasmus+ pályázat keretében vehettem részt. Úgy gondolom, a zeneoktatás és -tanulás alapvetően kreatív tevékenység, a hétköznapokban mégis sokszor érezzük kötelességnek a gyakorlást és kicsit monotonná tud válni az órák és a gyakorlás menete az évek alatt. Ezért szerettem volna felpezsdíteni a saját kreativitásom és újabb ismereteket gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan segíthetem a növendékeimet is a kreativitás felé. 

A kurzus a kreatív problémamegoldás mellett egy úgynevezett „Visual thinking strategy” módszerre fókuszált – ezáltal egy fotó vagy képzőművészeti alkotás segítségével vezethetünk be egy új témát a tanórákon. 

 • A kurzus részvevői

 A kurzuson 4 holland, 4 olasz és egy német kollégával vettem részt. Volt több páros, csoportos feladat is, így volt alkalmam több csoporttársamat jobban megismerni. Nagyon örültem, hogy ismét gyakorolhattam az angol nyelvet a kurzus alatt. A tanfolyamot egy olasz származású, de 5 éve Barcelonában élő oktató, Federica di Bartolomeo tartotta, aki igyekezett a katalán kultúrába is bevezetni minket az izgamas és hasznos feladatok között.

 • A mobilitás tapasztalatai

A kurzus első napja nagyrészt a csoporttagok megismeréséről, bemutatkozásáról szólt. Először játékok által mutatkozhattunk be, de már itt is jelen voltak a csoportos „feladatok”, így elkezdett összekovácsolódni a csapat. Néhány játék után mindenki bemutatkozhatott, hogy milyen tantárgyat és milyen típusú iskolarendszerben tanít. Minden résztvevő nagyon meglepődött a magyar zeneoktatás sajátosságán – külföldön jellemzően nincsen ilyen lehetőségük állami keretek között a gyerekeknek, hogy heti 2×30 perc egyéni hangszeres órán és emellett 2×45 perc szolfézs órán vegyenek részt.

Ezt követően a motivációról beszélgettünk – hogy milyen típusai vannak (külső és belső motiváció), valamint melyiket milyen tevékenységek, szokások által erősíthetjük a diákjainkban.

A második nap témája a kreativitás volt – saját és diákjaink kreativitása. Nagyon érdekes volt, hogy az oktató a tudásanyag átadása előtt mindig egy izgalmas feladattal készült, ahol mindenki először a saját válaszait találhatta meg a témával kapcsolatos kérdésre. Ebben az esetben mindenki leírta, mit jelent számára a kreativitás. Ezután a mellette ülőnek adta tovább a lapját, aki egyetlen szót kiemelt rajta, majd elmondta, hogy miért azt a szót emelte ki – mert ő is hasonlóan gondolkodott, vagy éppen azért, mert egy teljesen más megvilágításban látja a kreativitást, mint fogalmat.

A harmadik nap a „visual thinking strategy” módszer megimeréséről szólt, ezen a napon ellátogattunk közösen a Katalán Szépművészeti Múzeumba. Itt két festményen közösen kipróbálhattuk a technikát, majd szabadon kereshettünk olyan festményt, amire a saját projektünket építhetjük. 

A csütörtöki nap a saját projektünk elkészítéséről szólt, a csoport 5 tagja aznap, a másik 5 tagja másnap mutathatta be a projektet. Ezen kívül megismertünk néhány online applikációt, amit hasznosíthatunk a tanórákon – főleg csoportos oktatás esetén praktikus, de az online oktatás során és is tudtam volna hasznosítani ezekből az eszközökből.

Pénteken a maradék 5 projekt bemutatása mellett újabb hasznos online programokat ismerhettünk meg. Az egyik csoporttársamnak aznap volt a születésnapja, így ő sütit is hozott és közösen ünnepeltünk – azt gondolom, ez is jól mutatta, hogy mennyire jó közösség formálódott néhány nap alatt. A nap végén sor került az oklevelek ünnepélyes átadására is.

 • Kirándulások

Barcelona nem véltelen az egyik legkedveltebb úticél a turisták szemében Európában – 2019-ben (a Covid előtt) 12 millió turista fordult meg a katalán térség legjelentősebb városában.

A kurzus keretében tekinthettük meg a Szépművészeti Múzeumot – az épület önmagában is egy műalkotás. Együtt utaztunk a Teacher academy épületétől a múzeumig, így az oktatónk közben is tudott mesélni a városról, a környék érdekes épületeiről.

Szintén a képzés keretén belül választhattunk egy látványosságot, ahová a belépőjegyet a Teacher Academy biztosította. Én Gaudi egy híres épületét, a Casa Batllo-t tekintettem meg – csodálatos épület, hasonlóan a Sagrada Familiához és a Park Güellhez.

Természetesen Barcelonában járva nem szabad kihagyni a látványosságok közül a Sagrada Familia templomot és a Güell Parkot sem. Ezeket is meglátogattam, csodálatos alkotások – szinte hihetetlen, hogy Gaudi 137 éve álmodta meg a Sagrada Familia épületét, ami még ma is futurisztikusnak hat a letisztult belterével, az ablakoknak köszönhető színjátékok által.

A Katalán Zene Palotáját (Palau de  la Música Catalana) is meglátogattam, amely a kóruszenének épült. Az épületet Lluís Doménech i Montaner tervezte szecessziós stílusban. A természettel való szoros kapcsolat ezen az épületen is megjelenik – a díszítések rózsák, levelek, illetve állatok „mintáit” is idézik (például az oszlopfők a pávák farktollait).

 • Disszeminációs tervek

A kurzuson megtanult technikát, a „visual thinking strategy”-t mindenképp szeretném bemutatni a pályázatban tervezett Erasmus napon és a webináron, hiszen nagyon könnyen adaptálható bármilyen tantárgyhoz és témához –  a kurzuson is láttam, hogy a közgazdasági tárgyakban épp úgy tudták használni a kollégák, mint a természettudományos órákon. Ezen kívül mindenképp beszélgetésre érdemes a motiváció és az intelligencia típusai, hogy a gyerekek tudatosabb megismerése által képesek legyünk valóban hozzájuk szólni, a számukra legtesthezállóbb formában átadni nekik a tudásunkat.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Kolonicsné Sándor Zsuzsanna

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze, Via Sant Egidio 12.

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy SRL

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Intensive English Course and Soft Skills for Teachers

A mobilitás időtartama: 2022. március 28-Április 08.

 

 • A mobilitás célja

Az Intensive English Course and Soft Skills for Teachers című kurzuson az Erasmus+ pályázat keretein belül vettem részt. A kurzus célja , hogy kezdő szintű angol tudásomat tovább fejlesszem és ha lehetőségem nyílik angol nyelven is tudjak tanítani. A kurzust tartó tanár nagyon tudatosan építette fel az órákat mindig volt játékos feladat , csoport munka és önálló bemutatkozó  powerpoint . A második héten jellemzően a csapat együttműködésére tették a hangsúlyt, hosszú eszmefuttatásokon keresztül értelmeztük a hard skill covidban tapasztalt jelentését, a nehéz tanítási körülmények okozta nehézségeket  hogyan tudjuk tovább adni  a soft skill segítségével támogatva a fejlődésük érdekében.

 

 • A kurzus résztvevői

A kurzuson én voltam egyedül magyar származású, ami részben segítette munkámat . de részben lassította a tanulási folyamatot, hiszen így a megértés és kommunikáció is teljesen az én feladatommá vált . Gondolok itt arra , hogy a feladatok megértése, vagy nem értése csapat munka is volt, hiszen az azonos nemzetiségű csoporttársak át tudták beszélni , értelmezni tudták work shopban az órán hallottakkat. A feladatok nagyrésze csapatmunkát igényelt. Roberta Begliomini az első hét, Cristina Salvatori a második hét vezető pedagógusa tartotta a tréninget, amelyen 8 –an, majd 16 vettünk részt. Ezeken a kurzusokon Spanyolországból, Portugáliából, Franciaországból, Lengyelországból érkeztek a tanulni vágyók. A feladatok aktív részvételt igényeltek, ezért mindenkinek lehetősége volt az angol nyelvet is gyakorolni. 

 

 • A mobilitás tapasztalatai

A kurzus meghatározó csapatmunkája abban nyilvánult meg , hogy letöltve a GooseChase applikációt játékos feladatok  elvégzésére kaptunk utasítást. Az egyik érdekes feladat az volt ,amikor kimentünk 4-es csoportokban a város tereire, ahol játékos- szituácios gyakorlattal végeztük el az applikáció által megjelölt utasítást. Mint például: Le kellett szólítani egy 40 éves házaspárt, tehát legalább 60 évesnek kellett lenniük, akiknek a fotó kedvéért csókolózni kellett. Természetesen több párt kérdeztük meg, de végül egy amerikai házaspár bevállalta. De olyan is volt , hogy „titanic” szerű pózban kellett állni a város közepén és erről fotót küldeni.   

Nagyon tetszett mindenkinek a közös feladat és sokat nevettünk , ami a közösség erejét növelte : elfogadás, türelem, dicséret, empátia. 

A kemény készségek, a Hard Skill , más néven az akadémiai tudás és a know-how gyakran az oktatás közvetlen középpontjában állnak, és azok a készségek, amelyeket szükségesnek tartanak ahhoz, hogy számos munkaterületen segítsenek az előre jutásban. A puha készségek , Soft Skills azonban azok a személyiségi  és intraperszonális képességek, amelyek nemcsak abban segítenek, hogy megtartsd az állást és előrébb lépj a karrieredben – hanem abban is, hogy az életed minden területén jobban élj.

Ezen a tanfolyamon a pedagógusok elmélyítik a puha készségek megértését, és elgondolkodnak saját képességeiken minden területen, mint például a vezetés, a kapcsolati készségek, az önismeret, a kreativitás, a problémamegoldás és a kommunikáció. a résztvevők e készségeket ötvöző gyakorlati tevékenységeken keresztül megtanulják, hogyan alakítsák át a kommunikáció, valamint az érzelmi és szociális intelligencia uralkodó elméleteit gyakorlati tapasztalatokká, hogyan lehet ezeket a készségeket az iskolai nap minden aspektusába beépíteni.

 

 • Kirándulások

Az olasz Toszkán vidék jellegzetes tájképe mesébe illő látványosságot adott.

A programban Pisa, Siena és San Giminano szervezte úton kaptunk egy pici betekintést a toszkánai  Olaszország érzésvilágába , gasztronómiai sokszínűségébe. A gótikus építészeti elemek a sienai templomon is jól látható, gyönyörűen visszaadja a kor szellemiségét.

A történelmi Olaszország méltán dicső építészeti múltra tekint vissza, ezt Firenzében is tapasztalhattam , amikor egy egyszerű szökőkúthoz értem Dávid  szobrához hasonló alkotás mosolygott rám vissza az Uffizi múzeum előcsarnokában 

Rómában is voltunk a tetőpontja az olaszországi útnak mindenképp ez a város volt. Nyugati nagyváros révén 3 nap is kevés lett volna bejárni! Megnéztük a Panthenont, a Trevi kutat és  a la Fontana szökőkutat is.

És az Uffizi képtárban is voltunk

Boticelli alkotásokat is megnézhettünk.

 

 • Disszeminációs tervek

A Soft Skills  for Teachers kurzus egy életérzést fogalmazott meg bennem , hogy hogyan tudom érvényesíteni önmagam megismerése által és milyen kommunikációs eszközeim vannak ennek megvalósításában. Nagyon szeretném ebbéli tudásomat megosztani másokkal is , hiszen nem mindenki olyan szerencsés, hogy ezt átélve tapasztalatokat szerezve  felfedezze  Olaszország gyöngyszemét.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Kovács Éva Mária

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

Advanced English Language Teaching (ELT) Certificate Course for Already Practicing ESL, EFL, ESOL Teachers

A mobilitás időtartama: 2022. április 25. – május 6.

 

 • A mobilitás célja

A kurzusokon az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban – olyan kommunikációs stratégiák és az együttműködést segítő technikák elsajátítása, ami segítheti, hogy a több mint száz főből álló tantestületünk támogató, egymást segítő közösséggé válhasson.

A második tanfolyam kifejezetten nyelvtanároknak szólt, és a kommunikáció központú nyelvtanításra fókuszált. Célomnak azt tűztem ki, hogy angol nyelvtudásomat és a nyelvtanítási módszerek, játékos technikák gazdag repertoárját felfrissítsem.

 

 •  A kurzus résztvevői

Oktatóm mindkét héten a kaliforniai származású Sheila Corwin volt, aki mindvégig nagyon mozgalmas és lebilincselő órákat tartott, és aki a csoport minden tagját aktív részvételre ösztönözte.

Az első héten a nagyon vidám csapatot két német, 4 román, 5 dán, 1 spanyol, 2 francia és egy magyar alkotta. 

A második héten 6 finn, 2 spanyol, 2 német,1 cseh, 1 francia pedagógus volt a csoporttársam. Általános és középiskolákból érkeztek a résztvevők. A tanfolyamok egyik pozitív hozadéka, hogy bepillanthatunk Európa más pedagógusainak munkájába is: milyen kihívásokkal kell megbirkózniuk, milyen munkakörülmények között dolgoznak európai kollégáink.

 

 • A mobilitás tapasztalatai

The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools című kurzus célja az volt, hogy szélesítsük a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés lehetőségeit az osztályteremben és a tantestületben. Rengeteg játékos feladatot ismertem meg, még színdarabot is írtunk, illetve adtunk elő. Ezek a remek csapatépítő feladatok hasznosak lehetnek majd tantestületünk közösségformáló eseményein.

Az Advanced English Language Teaching (ELT) Certificate Course for Already Practicing ESL, EFL, ESOL Teachers című kurzus elvégzése megerősített abban, hogy a régi, elavult, nyelvtan-centrikus nyelvtanítási módszerekkel véglegesen szakítanunk kell az osztályteremben.  A kommunikáció-alapú nyelvtanítás kimeríthetetlen tárháza áll rendelkezésünkre, mellyel tanulóinkat az idegen nyelv magabiztos használójává tehetjük.           

 

 • Kirándulások

Firenze csodálatos, műemlékekben kiemelkedően gazdag reneszánsz belvárosa szinte megunhatatlan. A girbegurba utcácskák ódon illata sétára csábítja az embert. Számomra a két kedvenc hely a Michelangelo tér közelében található Írisz-kert és a Rózsák kertje volt. Itt csodálatos környezetben pihenhettünk, és a városra nyíló, lenyűgöző panoráma tárult elénk.    

  Pisa-  San Gimignano – Siena

A Europass Teacher Academy szervezésében egész napos toszkánai kiránduláson vehettünk részt, ahol megcsodálhattuk a pisai ferde tornyot, a katedrálist, barangolhattunk San Gimignano és Siena festői belvárosában.

Viareggio  – Cinque Terre

Olaszország  fejlett vasúthálózatának köszönhetően nagyon egyszerűen eljutottunk a toszkán tengerpartra, a hatalmas hegyekkel körülölelt Viareggio városába.

Szintén vonattal jutottunk el Cinque Terrére, melyet a világ egyik legszebb partszakaszának tartanak. A sziklára épült öt falvacskát egy gyalogösvény köti össze. A színes házak, kápolnák, a csodálatos öblök képeslapra kívánkozó látványt nyújtanak. A Cinque Terrét az UNESCO felvette a Világörökség listájára.

 

 • Disszeminációs tervek

A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a két tanfolyam során megismert tudásanyagot a 2022. őszére tervezett projektnapunkon szeretném átadni majd kollégáimnak. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a számunkra leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Vasvári Tamás

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Boldog iskolák: Pozitív oktatás a jólétért és az életvezetési készségek fejlesztéséért.

Tanulóközpontú osztályterem: A tanárok, mint az aktív tanulás támogatói.

A mobilitás időtartama: 2022. április 25. – május 6.

 

 • A mobilitás célja

A kurzusokon az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. Elsődleges célom az volt, hogy az angol nyelvtudásomat intenzíven fejlesszem. 

A monotonitás nagy veszélyt rejteget a pedagógus pálya mindennapjaiban, ezért különösen fontos, hogy a tanárok elsajátítsanak olyan technikákat, amelyek segítségével, önmagukkal és környezetükkel harmóniába kerülhessenek.

 A zenetanításban különösen fontos az egyénre szabott, diákközpontú oktatás.

 

 •  A kurzus résztvevői

Az első tanfolyamon 4 portugál, 3 francia, 2 észt, 1 spanyol és 1 magyar alkotta a csapatot. Az egyik észt kolléga  a Tenkes kapitányát is ismerte még a szovjet időkből.. A második kurzus résztvevői  is Európa számos pontjáról érkeztek.

Az iskolarendszerek különbözőségeinek, eltérő strukturáltságának köszönhetően számos nézőpontot ismerhettünk meg a műhelymunka során.

 

 • A mobilitás tapasztalatai

Külön büszkeséggel töltött el engem, hogy a Boldog iskolák: Pozitív oktatás a jólétért és az életvezetési készségek fejlesztéséért című tanfolyam Csíkszentmihályi Mihály, magyar származású pszichológus Flow elméletére épült. Az egyik legemlékezetesebb feladat az volt, amikor a Goose Chase nevű telefonos applikáció használatával vicces feladatokat kellett megoldani, miközben a város nevezetességeit is megismerhettük. Olyan készségeink erősödhettek ezáltal, mint a kreativitás, helyzetfelismerés, együttműködés.

A második hét legfőbb tapasztalata az volt számomra, hogy a frontális, tanárközpontú oktatás már a múlté. Korszerű, a feladathoz igazodó tanulásszervezési eljárások szükségesek a mai oktatásban. Különösen tetszik a „feladatalapú tanulás”, ahol a diákoknak közös együtt gondolkodással és nem egymással versengve kell problémákat megoldaniuk.

A tanfolyam egy teljes napja a motiváció fontosságának témakörére épült.

 

 • Kirándulások

Firenzében már korábban is jártam, nagy élmény volt számomra újra felkeresni kedvenc helyeimet. Mint például, a Palazzo Vecchio előtti teret, ahol máglyára küldték Gironamo Savonarolát.  

Az Uffizi Képtárba is ismét ellátogattam, ahol nagy hatással volt rám Boticelli Primavera című alkotása.

Pisa-  San Gimignano – Siena

A Europass Teacher Academy szervezésében egész napos toszkánai kiránduláson vehettünk részt, ahol megcsodálhattuk a pisai ferde tornyot, a katedrálist, barangolhattunk San Gimignano és Siena festői belvárosában.

Viareggio  – Cinque Terre

Olaszország  fejlett vasúthálózatának köszönhetően nagyon egyszerűen eljutottunk a toszkán tengerpartra, a hatalmas hegyekkel körülölelt Viareggio városába.

Szintén vonattal jutottunk el Cinque Terrére, ahol az egyik településen egy tengernéző kis templomban orgonálhattam.

 

 • Disszeminációs tervek

A 2022. októberében megrendezésre kerülő projektnapon szeretném kollégimat megismertetni a Flow elméletével és nagyszerű gyakorlati használhatóságával.

Szintén nagyon hasznosnak találom a „fordított osztályterem” mint tanulásszervezési eljárás bemutatását.

 • A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Németh Pálné

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: Drama techniques: Developing Self-Expression, Communikation and Social Skills for All Students,

Art as Therapy: Self –Expression and Special Needs in Art Education.

A mobilitás időtartama: 2022. május 9. – május 20.

 

 • A mobilitás célja

Az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt ezeken az igazán élvezetes, színvonalas kurzusokon. A mobilitás célja – a különböző művészeti társtantárgyak bevonásával olyan új ötletek, technikák, módszerek alkalmazása, melyek együttesen segítik a zenetanulás és a hangszeres gyakorlás hatékonyságát a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban. Ezeket a már elsajátított komplex nevelési folyamatokat szeretném megosztani a tantestületünkkel is, hogy egy-egy jó ötletet, kommunikációs gyakorlatot beépíthessenek a tanítási módszereikbe, melyek segítségével színesebbé tehetik a későbbiek folyamán az óráikat. 

 

 •  A kurzus résztvevői

Oktatóm az első héten Stefano Scotti volt, akinek lenyűgöző személyisége, kedvessége gyorsan oldotta az izgalmakat az idegen csoporttársak előtt. A kurzus feladatait nagyszerűen, érthetően tolmácsolta, így nem okozott nehézséget azok teljesítése.

Az első heti kurzuson 12-en vettünk részt, melynek tagjai: 2 szlovák, 1 spanyol, 2 portugál, 3 német, 1 görög, 2 horvát és egyedüli magyarként jómagam.

A második héten a kurzust tartó oktatóm Monica Ogaz festőművész és művészetterapeuta volt, aki a Gestalt pszichológia alapjaira építette fel az óráit, igazán egyedi stílusban, nagy szakértelemmel ötvözve.

A csoport létszáma viszonylag magas volt, 16-an vettünk részt, melynek tagjai: 5 lengyel, 1 észt, 2 svéd, 3 portugál, 1 francia, 2 belga, és 2 magyar. 

Mindkét tanfolyam legnagyobb pozitívuma közé sorolnám, hogy a különböző nemzetiségű csoporttársak által bepillantást nyerhettem akár már a bemutatkozó szöveges és képes beszámolóknál, majd az együtt eltöltött közös szakmai munka alatt más nemzetiségek kultúrájába, pedagógiai munkájába, a különböző tanintézmények nevelés-oktatási sajátosságaiba. 

 

 • A mobilitás tapasztalatai

Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for All Students kurzus célja az volt, hogy olyan színpadi jeleneteket, technikákat gyakoroltunk, amik a gyermekek személyiségének kibontakozásában, mások előtti önkifejezésükben is sokat segíthetnek. Rengeteg játékos feladatot tanulhattam meg, melyek fejlesztik a memóriát, logikát, az együttműködés készségét, melyeket később be tudok építeni a tanszakomon belül is a gyermekek (közös zenélés) kamarazenei óráiba. Volt olyan feladat is, melynél különböző stílusban kellett előadnunk egy ismert dalt, amit majd biztos kipróbálok a tantestületünkben a csapatépítéses programok folyamán.

 

Az Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Aducation kurzus által bepillantást nyerhettem, hogy milyen nagyon fontos a tanításban a kreativitás, és megerősítette  bennem, hogy milyen összefonódások vannak a különböző művészeti ágakkal kapcsolatban, egyik kiegészíti a másikat. Ezen a kurzuson nagy hangsúlyt kapott az önkifejezés, az éppen aktuális állapotunk megjelenítése a festővásznon, és hogy minden egyes kis alkotásban vegyük észre a szépet. A zene tanulásánál nagyon hasznos egy- egy zeneművet képen is megjeleníteni, ami a gyermekeknek egy kicsit megmozgatja a fantáziájukat, ez által jobban felkelthetjük a figyelmüket, nagyobb kedvet tudunk csinálni az adott zenemű megtanulásához, interpretálásához.

 

 • Kirándulások

Firenze egy lélegzetelállítóan szép város, nem véletlenül nevezik az olasz reneszansz bölcsőjének, az opera szülőhelyének. Hatalmas nagy élmény volt nap mint nap a kis szűk utcácskákon sétálni, melyek mind aztán egy kisebb-nagyobb térre vezettek ki. Alkalmam volt megcsodálni a Pitti palotát, a Boboli kertet, az Uffizi képtárat, melyekben a híres festők és szobrászok alkotásaiban gyönyörködhettem. 

Csodálatos érzés volt, hogy minden nap atanfolyamok helyszínére a Ponte Vecchion keresztül vezetett az utam, ahol megcsodálhattam az Arno folyót, majd a város többi szépséges nevezetességeit, tereit. 

 

 Pisa-  San Gimignano – Siena

1A Europass Teacher Academy szervezésében egész napos toszkánai kiránduláson vehettünk részt, ahol megcsodálhattuk  San Gimignano csodálatos középkori épületeit és tornyait, és Siena festői belvárosában pedig elkölthettünk egy finom ebédet. Majd a kirándulás befejezéseként Pisa felé vettük az útirányt, és végre élőben is láthattam a pisai ferde tornyot és a katedrálist. 

 

Cinque Terre

A Cinque Terrét az UNESCO felvette a világörökség listájára. Olaszország öt kis települése a hegyoldalra, sziklákra vannak épülve, gyönyörű kilátással a Ligur-tengerre. Az öt városka: Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia és Monterosso al Mare. Itt volt alkalmunk Zsófi kolléganőmmel egy teljes napot eltölteni. Lenyűgöző élményben volt részünk. 

 

 • Disszeminációs tervek

A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a két tanfolyam során megismert tudásanyagot a 2022. őszére tervezett projektnapunkon szeretném átadni majd kollégáimnak. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a számunkra leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

1. A mobilitás főbb adatai

A résztvevő neve: Vékás Kovács Zsófia

A mobilitás célországa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A mobilitás keretében elvégzett kurzusok neve: The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education, Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education

A mobilitás időtartama: 2022. május 9. – május 20.

 

2. A mobilitás célja

A kurzusokon az Európai Unió támogatásával, az Erasmus plusz pályázat keretén belül vettem részt. A mobilitás célja – a projektünkben megjelölt intézményi stratégiákkal összhangban – olyan módszerek elsajátítása, melyekkel új ötleteket adhatunk és új színeket vihetünk a zenetanításba, komplex nevelést alkalmazva más művészeti ágakkal, ezt megosztva a több mint száz főből álló tantestületünkkel a kurzuson elsajátított módszerek alapján.

 

3. A kurzus résztvevői

Oktatóm az első héten Cristina Salvatori volt, aki remek órákat tartott, a csoport tagjait aktív munkára és figyelemre ösztönözve.

Az első héten csoportomat négy litván, két spanyol, két francia, lét finn, egy amerikai, és négy svéd tanár alkotta, valamint én egyedüli magyarként.

A második héten az oktatóm Monica Ogaz festőművész, művészetterapeuta volt, aki a Gestalt pszichológia alapjaira felépítve tartotta lebilincselő kurzusát. Csoportunk nagy létszámú volt, két belga, egy francia, három portugál, öt lengyel egy észt, két svéd, és ketten magyarok alkottuk a csapatot. A tanfolyamok egyik pozitívuma volt, hogy megismerhettük és bepillantást nyerhettünk más nemzetek pedagógusainak munkájába is. Érdekes volt szembesülni a közös és a teljesen különböző rendszerekkel, és azok felépítésével.

 

4. A mobilitás tapasztalatai

The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education című kurzus célja az volt, hogy  részletesen bemutassa a Montessori módszert, mely a gyerekek megfigyelésén alapul és a tapasztalati tanulást részesíti előnyben. A gyermekeknek minden, amivel kapcsolatba kerülnek tanít számukra valamit, tapasztalatot szereznek belőle és fontos kognitív képességeket fejlesztenek vele. Nagy hangsúlyt fektetnek a Montessori módszer szerint dolgozó segítők (így hívják a tanárokat) a lassú bemutatásra és a nyugodt munkára. 

Az Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education

kurzus megerősítette bennem a komplex művészeti nevelés fontosságát, hogy a társművészeteket minél jobbban be kell és be lehet vonni a művészeti oktatásba, ezzel sokkal jobban tágítani a gyermekek szemléletét, játékos módon plusz ismeretek és készségek átadásával.

 

5. Kirándulások

Firenze városa maga a varázslat. A szűk utcácskák újabb és újabb terekre vezetik ki az embert, a látnivalók lenyűgözőek, a hangulat magávalragadó. A Ponte Vecchion átsétálni minden reggel a tanfolyamra menet, látni, ahogy frissen vasalt ingben makulátlan elegáns öltözetben reggelente takarítja ékszerboltja közvetlen bejáratát a tulajdonos egyszerre megható és múltba röpítő érzés volt, a reggelik elfogyasztása a Piazza Santa Crocén, az esti hosszan tartó séták mind-mind életre szóló élményként maradnak meg, épp úgy, mint a gyönyörű Pitti palota, Uffizi képtár vagy a Galleria dell’ Accademia

Pisa-  San Gimignano – Siena

A Europass Teacher Academy szervezésében egész napos kiránduláson vehettünk részt, ahol megcsodálhattuk San Gimignanot a festői szépségű kis ékszerdoboz városkát, a pisai ferde tornyot, a katedrálist, Siena gyönyörű belvárosát.

Cinque Terre

Egy teljes napot töltöttünk el a Cinque Terrén (öt föld) mely nevét a területén osztozó öt településről kapta: Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia, és Monterosso al Mare. A sziklára épült öt festői városka, melyet gyalogösvény köt össze, megőrizte a régi korok hangulatát. Cionque Terrét az UNESCO felvette a Világörökség listájára.

 

6. Disszeminációs tervek

A  pályázatunkban megfogalmazott disszeminációs terveknek megfelelően, a két tanfolyam során megismert tudásanyagot a 2022. őszére tervezett projektnapunkon szeretném átadni majd kollégáimnak. Szerkesztünk egy tudástárat is, ahol a projektben résztvevő kollégákkal összegyűjtjük a számunkra leghasznosabbnak bizonyuló innovatív módszereket, technikákat.

 • A mobilitás adatai

A résztvevő neve: Polgár Anikó

A mobilitás országa: Olaszország

A választott képzés helye: Firenze, Via dei Rustici 7.

A képzőintézmény neve: Europass Teacher Academy

A kurzus neve: Positive Mindset and Well-Being in Schools

A kurzus időtartama: 2022. március 28 – április 8.

 

 • A mobilitás célja

Mindig törekedtem arra, hogy az óráimon feszültségektől mentes, kellemes légkört teremtsek. Ez egy nyelvtanár számára különösen fontos, hiszen csak így érhető el, hogy a tanítványok örömmel, gátlásoktól mentesen szólaljanak meg a számukra kezdetben még nehézségeket okozó idegen nyelven. Úgy gondoltam, hogy a pozitív pszichológia elmélete és gyakorlati eszköztára, a tanulók figyelmének a jelen pillanatra irányítása, a pozitív visszajelzések, amelyek a kurzus témáját képezték, az egész tanulási folyamatot könnyebbé és örömtelibbé teszik a tanítványok számára. 

Rendszeres jóga és meditáció gyakorlóként érdekelt nagyon a Mindfullness is, ami szintén részét képezte a képzésnek. Kíváncsi voltam, hogyan építhető be mindez a tanórákba, hogy segíthesse a diákokat a vizsgákkal, versenyekkel teli stresszes időszakokat könnyebben átvészelni, és ilyenkor is maximális figyelemmel jelen lenni az órákon. A Mindfullnesst a magam és a kollégák számára is hasznosnak tartom, a többi stressz és kiégés elleni módszerrel, szemléletmóddal együtt, amelyek megtalálhatók a kurzus témai között.

A kurzus angolul zajlott, ez is fontos volt számomra, remek lehetőséget teremtett a nyelvtudásom, angol beszédkészségem fejlesztésére.

 

 • A kurzus résztvevői

A kurzuson 16-an vettünk részt. Volt rajtam kívül két magyar, voltak lengyelek, belgák, spanyolok, finnek, románok, és egy német. Döntő többségük általános vagy középiskolai tanár, egy kolléga dolgozik a felnőttképzésben. Volt két iskolapszichológus és két tanfelügyelő is. Többnyire az állami oktatásban dolgoznak, de hárman magániskolákból jöttek. Két iskolaigazgató is jelen volt. Az első héten Layla Dari volt a tanárunk, aki olasz anyanyelvű,  második héten Susan Gagliano, aki viszont New Jersey-ben született. Susan nem csupán tanárként, hanem coachként is dolgozik, ezirányú tapasztalatai is hasznunkra voltak a kurzuson. Mind a résztvevők, mind pedig tanáraink személyében elhivatott, lelkes kollégákat, nyitott, jóindulatú, előítéletektől mentes és örömteli embereket ismerhettem meg, akikkel a továbbiakban is szívesen tartom a kapcsolatot. 

 

 • A mobilitás tapasztalatai

Az első héten Layla Darival átvettük a pozitív pszichológia elméleti alapjait, amelyeket az erre épülő páros és kiscsoportos feladatok segítségével mélyítettünk el. Lehetőségünk nyílt az egymás közti tapasztalatcserére is.Letöltötte mindenki a telefonjára először a Whatsappot, hogy könnyebben tarthassuk egymással a kapcsolatot délutánonként is, utána a Calm alkalmazást, amely rövid, tanórán is használható Mindfullness gyakorlatokat tartalmaz, végül a Goose Chase-t, amelynek segítségével egy vicces gyakorlatokból álló, városismerettel kapcsolatos feladatot oldottunk meg kis csoportokban.  A második héten Susan a gyakorlati feladatokra helyezte a hangsúlyt, amelyeket az egész csoport együtt, kisebb, 4-5 fős csapatokban vagy párosan végeztünk. Ezekből kiindulva alakult minden gyakorlat után egy közös tapasztalat megosztás, és annak feltérképezése, hogy mi mindenre és milyen szituációban használható a tanóráinkon az adott gyakorlat. Utána mindig átvettük az elméleti hátterét is. Appjaink sora a Padlettel bővült, amelyben Susan létrehozta számunkra a Design Our Positive felületet, ahova bárki feltölthette a tananyaggal kapcsolatos ötleteit, tapasztalatait, de akár szép fotókat, érdekes videókat is a délutáni programjainkról. Susan a tanórákon készült rövid videofelvételeit osztotta meg velünk itt. A kurzuson lehetőségünk nyílt prezentációra, amelynek témája az iskolánk bemutatása volt. Képekkel, videókkal illusztrálva meséltem a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI-ról. A többi résztvevő és a tanáraink is alig akarták elhinni, hogy ez állami iskola, mert más országokban csak magániskolákban elérhető ilyen magas színvonalú zenei képzés.

 

 • Kirándulások

A kurzus időtartama alatt részt vettem két városnéző gyalogtúrán, mindkettőn sok érdekességet megtudhattam Firenze történelméről, az itt egykor élt gazdag bankár és nemesi családok viszályairól, a városban fellelhető csodálatos képzőművészeti alkotásokról és épületekről, a régmúlt számunkra már furcsának tűnő szokásairól is. 

Az első héten, szombaton egy egész napos toszkánai buszos körúton vettünk részt. Az első állomás Pisa volt, ahol megcsodálhattuk a nevezetes Ferde Tornyot, a Katedrálist, és sétálhattunk kicsit a hangulatos belvárosban. Érdemes tavasszal jönni ide, mert sokkal kevesebben vannak, mint nyáron, és nagyon szép fotókat lehet készíteni ilyenkor. Másodszor San Gimignano-t ejtettük útba, ahol szintén volt kb másfél óra szabad programunk. Ez egy hegyre épült város, középkori épületekkel, meredek lejtőkkel, csodálatos toszkán tájakra nyíló panorámával, amit a virágzó gyümölcsfák még szebbé varázsoltak. Ez a város nevezetes a díjnyertes fagylaltjairól is. Ezután Siena következett, ami a város közepén lévő Piazza del Campo-ról híres, ami egy hatalmas, kagyló alakú tér, ahol évszázadok óta lovasversenyeket rendeznek nyaranta. Itt fogyasztottuk el a kétfogásos tradícionális olasz ebédünket. Felejthetetlen látványt nyújt a Katedrális is, mit kívül márványfaragások, bent pedig freskók díszítenek, amit a látogatók dönthető nagyítótükör segítségével csodálhatnak meg. A napot borkóstolóval zártuk egy Firenzéhez közeli gazdaság vendéglátó termében, ahol megkóstoltuk a szarvasgombás olívaolajat, a helyi balzsamecetet és az első osztályú sajtokat is. 

Április 3-án vasárnap elmentünk Rómába vonattal, és a magyar nagykövetségen részt vettünk a szavazáson. Utána tettünk egy hosszú sétát a városban. Megnéztük a Trevi-kutat, a Pantheont, és a közelükben található nevezetességeket. Ez az egy nap nagyon kevés volt Rómára, viszont megérte, csodálatos élmény volt!

 

 • Disszeminációs tervek

A Positive Mindset and Well-Being in Schools kurzus sok olyan eszközt adott a kezembe, amelyekkel segíthetek a diákjaimnak, a kollégáimnak és saját magamnak is a stressz kezelésében. Hatékonyabban tudom elősegíteni a nyelvóráimon a gördülékeny, feszültségektől mentes kommunikációt.  A „jégtörő” gyakorlatok elő fogják segíteni, hogy amikor új csoportot kapok, a lehető leghamarabb kialakulhasson velük egy pozitív, támogató, baráti hangulatú légkör, ami könnyebbé teszi a közös munkát. Tanárként rendkívül fontos a kiégés megelőzése, ehhez is sok hasznos tanácsot kaptunk, amelyeket beépítek a napi rutinomba és szívesen megosztom a kollégáimmal is, hogy nekik is hasznukra válhasson. Szívesen szervezek Mindfullness programot a kollégáim számára, hogy megoszthassam velük azokat az egyszerű, hasznos technikákat, amelyeket akár napi szinten beépíthetnek az életükbe, a tanóráikba, hogy örömtelibbek, stresszmentesebbek legyenek a napjaik és minél nyugodtabb körülmények között végezhessék a munkájukat. Remélem, sikerül több kollégát is arra inspirálnom – amennyiben talál számára érdekes és hasznos kurzust – hogy vegyen részt Erasmus ösztöndíjas tanártovábbképzésen. És végül, de nem utolsó sorban: kedvet kaptam ahhoz, hogy tovább fejlesszem az angoltudásomat, aminek nyáron mindenképpen megtalálom a módját.