Innováció a száz éves zenepalotában

Intézményünk 2021-ben sikeres Erasmus+ pályázatot adott be a köznevelési munkatársak mobilitási pályázati kategóriában, melynek keretében 11 pedagógus pedagógiai, idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos és módszertani képzéseken vehet részt külföldön. A támogatás összege: 28.192 euró.

100 éves múltú, nagy hagyományokkal rendelkező iskola vagyunk, mely az évek során alap és középfokon is működő, többcélú intézménnyé nőtte ki magát. A több mint 100 tanárból álló tantestület szerteágazó és nagyon gazdag tudásanyaggal rendelkezik. Hogyan lehet egy ekkora közösséget összetartani? Miként lehet ezt a hatalmas tapasztalatot megosztani egymással, melyből mindenki profitálhat? Úgy látjuk, hogy tapasztalataink, szakmai ismereteink megosztására kevés fórum áll rendelkezésre. Mindemellett új módszerekre, kommunikációs stratégiákra lenne szükség, melyek elsajátításával a pedagógusok könnyebben és hatékonyabban tudnának egymással kommunikálni, tudásmegosztással egymás munkáját segíteni. A kölcsönös támogatottság érzésével, a tudásháló kiépítésével összetartó közösséggé lehetne formálni intézményünket. A harmonikus, egymást segítő tanári közösség megteremtéséhez mentálisan és fizikailag is egészséges pedagógusokra van szükség.

A pedagógusok általában elszigetelten, egyedül próbálnak a mindennapok kihívásaival megküzdeni, mely részben a hangszeres tanítás jellegéből is fakad, hiszen itt nem csoportos, hanem egyéni órákról van szó. A hangszeres tanítás másik nehézsége az, hogy nincs előléptetés, a pedagógusoknak ugyanabban a munkakörben kell hosszú évekig motiváltnak maradniuk. A hangszeres zenei versenyeken kívül kevés mérhető eredménye van munkájuk sikerességének. Felmerül a kérdés, hogy a hosszú éveken át tartó, sokszor monotonnak tűnő hétköznapi munkában hogy őrizhetjük meg lelkesedésünket a kihívások iránt. A
kifáradás, a motiválatlanság érzése korai kiégéshez vezethet, ezért fontos lenne a megelőzés, a felismerése azoknak a jeleknek, amelyek előidézhetik ezt az állapotot. Ha a frissesség elveszik, rutinszerűvé válik a munka. Fontos lenne
támogatórendszerek létrehozása, csoportértekezletek, személyes konzultációk formájában, ahol értő figyelemmel meghallgathatjuk egymás problémáit, segítjük, támaszt nyújtunk a másiknak. Közös gondolkodással fejleszthetjük a
kollégák tudatosságát, az önreflexió készségét. Közel 1000 tanuló jár intézményünkbe, ahová mindenféle korú és képességű gyermeket szívesen látunk. A zenetanítás egyénre szabott, a gyermek zenei készségeihez, testi adottságaihoz igazodik. A gyerekek sokszínűek, különböző szociális háttérrel, más- más habitussal érkeznek. Jó lenne új ismereteket szerezni, hogy megtanuljuk alaposan feltérképezni növendékeink személyiségjellemzőit. „A zavar illetve gátlás okát nemcsak ott keressük, ahol megmutatkozik”, írta Varró Margit, a 20. század nagy magyar zenepedagógusa. Ismereteink kiszélesítésével lehetne beazonosítani a növendékek lélektani játékgátlásait, stresszforrásait. Ezen információk ismeretében számukra a fejlődésüket legjobban szolgáló utat kijelölni.

Összességében tehát, olyan támogató tanári közösség megteremtésére lenne szükség, amelyben a pedagógusok korszerű és innovatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek, tudásmegosztással segítik egymás munkáját, támogatják a pályakezdőket, a segítségre szorulókat. “Jó gyakorlataikat” átadják az iskola többi munkaközösségének, hosszabb távon segítő munkájuk átível más zeneiskolák munkaközösségeihez megyei, országos és hosszú távon nemzetközi szinten is.

A magyar zenei képzés-nevelés olyan magas színvonalú, hogy bárhol a világon elismerik muzsikusaink szaktudását, egy magyar zeneművész diplomának nemzetközileg is nagy az értéke. Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és további világszínvonalú magyar zeneszerzők örökségét ápolni, terjeszteni minden magyar zenész számára kötelesség. De ez nyelvtudás nélkül sajnos eléggé korlátozott. Olyan lehetőségekre van szükség a nyelvtanulás, nyelvgyakorlás terén, mely segít elindulni abba az irányba, hogy szakmai tudásunkat más országok, más nemzetek körében elérhetővé tegyük és terjesszük. Digitális kompetenciáink fejlesztésével az online térben is szélesebb körben tudnánk a magyar zenekultúra és
a magyar zeneoktatást terjeszteni.

A projektben résztvevő kollégák az utazást követő napokban egymással megosztják a kurzusok során megélt élményeket, tapasztalatokat, átadják az ott megszerzett tudást, így nem merülnek feledésbe az elsajátított hasznos gyakorlatok. Ezek a beszámolók alapján tudjuk a kollégákkal közösen összeállítani a projektnap pontos tervét, kiemelni a munkatársaink számára valószínűleg leginkább hasznosítható elemeket.

A projektnapra elsősorban az intézményben tanító kollégákat várjuk, hogy megosszuk velük a külföldi kurzusokon szerzett tudást és megismert “jó gyakorlatokat”. Ezen felül meghirdetjük a programot a megye zeneiskoláiban tanító zenepedagógusoknak, ezáltal is elősegítve a kapcsolatok kialakulását és megerősödését az intézmények között. Az iskola hírlevelében megosztanánk a szülőkkel és a hírlevélre feliratkozókkal, hogy a tanári kar tagjai új módszereket sajátítottak el az Erasmus+ kurzusokon szerte Európában, és ezt a tudást továbbadják egy projektnap keretében kollégáiknak.

A már említett projektnap arra is kiváló lehetőséget nyújt, hogy az ott megjelent közönségnek: kollégák, versenyzők, szülők és érdeklődők számára is bemutathassuk a kurzusokon tanult gyakorlatokat, innovatív módszereket. A zeneiskola honlapján
széles közönség részére is elérhetővé tesszük az általunk leghasznosabbnak ítélt “jó gyakorlatokat”, ezeket az iskola Facebook oldalán is posztoljuk, így még több érdeklődőt érhetnek el. A helyi médiát (pl. Feol – Fehérvár online) is megkeressük a projekt alatt, hogy hírt adhassanak a helyi lakosoknak a projekten való részvételünkről, fejlődésünkről, ambícióinkról.

A pályázat időtartama: 2021. október – 2022. október

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.