Közösségi szolgálat

Mit? Hogyan? Hol? Mennyit?

 1. évi CXC. törvény rendelkezéseinek megfelelően:

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása

6.§ 4. A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

A közösségi szolgálat teljesítése:

 • egy óra = hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít bele a 60 percbe)
 • alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető
 • a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladatellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg
 • 16 életévet be nem töltött önkéntes
  • külföldön nem folytathat önkéntes tevékenységet
  • az önkéntes tevékenységre fordított idő nem haladhatja meg
   • tanítási szünetben – napi 3 óra / heti 12 óra
   • tanítási napokon – napi 2 óra / heti 6 óra
 • 18 életévet be nem töltött önkéntes
  • este 8 és reggel 6 óra között nem végezhet önkéntes tevékenységet
  • az önkéntes tevékenységre fordított idő nem haladhatja meg
   • tanítási szünetben – napi 4,5 óra / heti 18 óra
 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét (a megállapodás tervezet letölthető innen)