Közösségi szolgálat

Mit? Hogyan? Hol? Mennyit?

 1. évi CXC. törvény rendelkezéseinek megfelelően:

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása

6.§ 4. A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

A közösségi szolgálat teljesítése:

 • egy óra = hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít bele a 60 percbe)
 • alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető
 • a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladatellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg
 • 16 életévet be nem töltött önkéntes
  • külföldön nem folytathat önkéntes tevékenységet
  • az önkéntes tevékenységre fordított idő nem haladhatja meg
   • tanítási szünetben – napi 3 óra / heti 12 óra
   • tanítási napokon – napi 2 óra / heti 6 óra
 • 18 életévet be nem töltött önkéntes
  • este 8 és reggel 6 óra között nem végezhet önkéntes tevékenységet
  • az önkéntes tevékenységre fordított idő nem haladhatja meg
   • tanítási szünetben – napi 4,5 óra / heti 18 óra

A fogadó intézményekkel történő szerződéskötés folyamata

 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét (a megállapodás tervezet letölthető innen:
 • Iskolai közösségi szolgálat – Együttműködési megállapodás

   

 • Amennyiben a szerződés tartalma a fogadó szervezetnek megfelelő, a sémát ki kell egészíteni a fogadó szervezetre vonatkozó adatokkal (1. oldal, fejléc), és a közösségi szolgálattal foglalkozó személy nevével és elérhetőségeivel (2. oldal, 5. pont). A kitöltött szerződést 2 példányban kell kinyomtatni, aláírással és pecséttel ellátni.
 • Mindkét példányt el kell juttatni (diák is behozhatja!) az iskolánkba a Fóris István szakmai igazgatóhelyettes részére.
 • Amennyiben a fogadó szervezet tevékenysége megfelel a közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályoknak és iskolánk értékrendjének, az iskolavezetés által aláírt és lepecsételt példányokból egyet visszajuttatunk a fogadó szervezetnek, és a tanuló megkezdheti a közösségi szolgálat teljesítését.
 • Kérdés esetén írjanak a titkarsag@hermannzenesuli.hu címre!
 • Együttműködő partnereink: Lista letöltése

 • Jelentkezési lap közösségi szolgálatra