Érettségi vizsgáról

jelentkezési határidők, általános tudnivalók, továbbtanulás

Érettségi vizsgákra történő jelentkezés

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. (Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Milyen tárgyakból kell és lehet érettségizni?

Az érettségi vizsgán 4 kötelező vizsgatárgy van, amiből mindenkinek számot kell adnia a tudásáról. Ezek a

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • élő idegen nyelv

Ezen felül egy szabadon választott tárgyból kell érettségi vizsgát tenni. A választható tárgyakról az Oktatási Hivatal honlapján lehet többet olvasni.
Fontos megjegyezni, hogy iskolánkban szakmai  (klasszikuszenész ismeretek, népzenész ismeretek), ének-zene, informatika és természettudomány tárgyakból készítünk fel érettségi vizsgára, illetve ezekből a tárgyakból szervezünk vizsgákat.
Aki esetleg más tárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, annak segítünk mind a felkészülés megszervezésében és a vizsgahely kiválasztásában.

Felvételi felsőfokú intézménybe

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” egymást.