Online beiratkozás

A KRÉTA rendszeren keresztül történő beiratkozás menete

We also assist with potty learning. Our teacher to student ratio is 1:6 in this classroom. Our Young Pre classroom is for ages 2+. This age group is working on developing their fine and gross motor skills, that are gaining.independence, and developing their social skills through play. We also assist with potty learning.

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium a 2021/2022-es tanévre felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva indíthatják el gyermekük beiratkozását.
Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.

Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 4 lépésből áll:

1. Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. A BKI ügy beküldése.
4. Személyes megjelenés a beiratkozás időpontja:2021. június 25.

Azon diák szülője, akinek gyermeke valamelyik tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben tanult a 2018/2019-es tanévben – elvileg – már kapott un. gondviselői hozzáférést a KRÉTA naplóhoz.
Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a gondviselői hozzáféréssel.
Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont:

Menü

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-ügyintézés felületére, ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

BKI

Ha sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépéssel.

Ha gyermeke valamelyik tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az előző pontban leírtak szerint haladhat tovább.

Ha nem tankerületi fenntartású intézményben tanul gyermeke vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az általános iskolától, akkor a teendő a következő: töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalts itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

BKI (felhasználói fiók nélkül)

A megjelenő ablakban válassza ki az Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük kattintson ide linket.

ideiglenes létrehozás

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer karakterhelyesen.

felhasználói adatok megadása

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer és folytathatja a 2. lépésen. (A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

Megjegyzés: A meglévő KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.

Beiratkozni csak a tanév lezárása után lehetséges. Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt jelzi, hogy jelenleg a funkció még nem elérhető a rendszerben. Az elektronikus beiratkozásra 2022. június 15-től lesz lehetőség előre láthatóan.

beiratkozási idő figyelmeztetés

Az elektronikus beiratkozás mellett ezidáig szükséges volt egy személyes találkozó is, ahol a kinyomtatott jelentkezési lap aláírása történt meg.

tanulói személyes adatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer, azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy nélkülözhetetlen adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ez azon az Okmányirodában kapott papíron van rajta, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Ha ezt még nem tették meg, akkor legyenek szívesek mielőbb elfáradni a legközelebbi Okmányirodába/Kormányablakba.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.

lakcímadatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat ellenőrizni kell csak.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!
Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

szülő adatai 1

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell. Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi – azaz a nagymama – születési neve azért kell, mert a középiskola által kinyomtatandó nyilatkozatokba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme “azonosítja” a szülőt.)
A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedig kérjük 
az állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

Kérjük együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

szülői adatok 2

SNI

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat – amennyiben szükséges – hozza a beiratkozásra magával.

nyilatkozatok

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől szüksége van-e gyermekének kollégiumi elhelyezésre.
Étkezési igénylésére iskolánkban nincs lehetőség! Ha étkezési igényük van, akkor javasoljuk igényükkel keressék meg a kollégiumi-, vagy a Püspökség menzáját.

intézmény megadása

A intézmény nevénél kell kiválasztani a listából a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (039554) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe.
A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

csatolt dokumentumok

A kérelemhez nem kötelező semmit sem csatolni, hanem a beiratkozáskor eredetiben be kell mutatni és egy másolatot le kell adni a következő dokumentumokból:
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Adókártya
– TAJ kártya
– NEK azonosítót tartalmazó adatlap
Ha azonban csatolja ezen iratokat digitalizáltan a BKI ügyhöz, akkor ezeket nem kell magával hoznia a beiratkozáshoz (NEK azonosítót tartalmazó lap kivételével).

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

piszkozat

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az E-ügyintézés felületére és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy és azt szeretné-e folytatni:

Az ügyet akárhányszor lehet menteni és – az adott számítógépen – tovább folytatni egy későbbi időpontban. (Bár, ha a NEK azonosító rendelkezésre áll, akkor a beiratkozás ügyintézése maximum 10 perc alatt elintézhető, így a piszkozat mentésére nem biztos, hogy szükség van.)

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot érdemes áttekinteni, hiszen a középiskola ezt fogja kinyomtatni a beiratkozásra, amit ott kell majd aláírni:

előnézet

Amennyiben mindent megadott, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

belüldés

Ekkor 2 eset lehetséges:

1. A középiskola által a saját KRÉTA rendszerébe június 1-jéig feltöltött adatok között azonosítja a gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

beküldés várakozás

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

Ebben az esetben teendője a beiratkozás elektronikus részével nincsen.

2. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

nincs egyezés

Kérjük, ebben az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke családi és utóneveit, a születési helyét és annak a dátumát (személyi igazolvány adatai a mérvadók!)
Kérjük ha továbbra is fennáll a probléma, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36-22-500-989 telefonszámon vagy az szg.igh@hermannzenesuli.hu címre küldött elektronikus levélben, és megkeressük a figyelmeztetés okát.

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumban  a beiratkozás időpontja 2021. június 25.

A beiratkozásra eredetiben el kell hoznia a következőket:

– A tanuló személyi igazolványa
– A tanuló lakcímkártyája
– A tanuló TAJ kártyája
– A tanuló adókártyája
– Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
– A tanuló általános iskolai bizonyítványa

Az utolsót kivéve mindenről egy fénymásolatot is hoznia kell kivéve, ha azokat digitalizálva az e-ügy mellé csatolta. Ebben az esetben fénymásolatban semmit nem kell hoznia a beiratkozásra.
Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.