„HA TE TUDNÁD, AMIT ÉN…”

I. KOMPLEX  NÉPRAJZI ÉS NÉPZENEELMÉLETI VERSENY

A MAGYARORSZÁGI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA

 

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének szakmai közreműködésével a 2021-2022. tanéven átívelő komplex néprajzi és népzeneelméleti versenyt hirdet az alap- és középfokú oktatásban tanulóknak.

 

„Ma a népművészet iránti érdeklődés ösztönös, vadhajtásos, tudományosan igen kevéssé irányított özöne idején, a népművészet oktatásának, a helyes szemlélet kialakítására történő kísérletnek elmulasztása könnyelműség.” – írta  Andrásfalvy Bertalan 1985-ben. A népművészethez és egészében a népi kultúrához való viszony az azóta eltelt évtizedek alatt sokat változott. A helyes szemlélet kialakítására számos gyümölcsöző kísérlet történt, s e kísérletek körét tágítja jelen pályázatunk is, bízva abban, hogy segíthetjük a népművészet és a népi kultúra szemléletének formálását.

Valljuk, hogy a múlt megismerése a jövő kulcsa lehet. Versenyünk célja, a gyakorlati népzene tanításának folyamataira építve a népzene és a néphagyomány elméleti eredményeinek megismertetése, megértetése, használata és megkedveltetése élmények, saját tevékenységek és gyűjtőmunka segítségével. Célunk, hogy a verseny feladatain keresztül a résztvevők tudatosan keressék a családjukon, településükön belüli, több generáción átívelő, megtartó hagyományt.

A verseny két online fordulóból és egy személyes jelenléttel megszervezett döntőből áll. Az egyes fordulók témáit a kategóriákhoz és korcsoportokhoz igazítva, a jelentkezők életkori sajátosságait figyelembe véve állítjuk össze. Olyan témákat fogunk a középpontba helyezni, amelyek a néphagyomány kiérlelt eredményeit és értékeit a XXI. századi mindennapjainkkal is összefüggésbe tudják hozni. Az első forduló feladat típusai között vizuális alkotás (pl. rajz, festmény, kollázs, képregény, stb.), írásbeli teszt vagy állókép, diasorozat, animáció, de akár riportot, dramatikus előadást, vagy zenés illusztrációkat is tartalmazó hangfelvétel vagy videó is lehet. A második forduló a nagyobb gyerekektől saját gyűjtőmunkát követel a később megadott témakörökön belül. A verseny online fordulóiban a modern technikai eszközök kreatív, adaptív használata mellett teret adunk az egyéni látásmód megmutatásának is. Az egyes fordulók konkrét feladataihoz kapcsolódva szakirodalmi ajánlásokat (online irodalmat, hangfelvételeket, videókat) biztosítunk a jelentkezőknek.

Az élményszerű, komplex verseny – szándékaink szerint – gondolkodásra késztet, saját gyűjtőmunkán alapszik, egész tanéven átível, egyetemi mentorokkal kapcsol össze, lehetőséget ad a generációk együttműködésére, az egymástól való tanulásra.

A szakmai zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésére az egyéni és csoportos kategóriában is, korcsoportonként I.-VI. díjakat, illetve különdíjakat oszthat ki. A versenyzők emléklapot, oklevelet, valamint értékes élmény- és tárgyjutalmat kaphatnak. Az értékelő bizottság döntése alapján tanári különdíjak is kioszthatók.

 

KORCSOPORTOK

1) Általános iskola 1-4. osztály

2) Általános iskola 5-8. osztály

3) Középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói.

4) Zeneművészeti szakgimnáziumok 9-11. évfolyamos tanulói.

5) Zeneművészeti szakgimnáziumok 12-13. évfolyamos tanulói és OKJ 1-2. évfolyam

 

KATEGÓRIÁK

  1. egyéni
  2. 4  fős csoport

 

A döntő időpontja: 2022. június 3-4.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15. 

A verseny esélyegyenlőségének biztosítása miatt a nevezés és a versenyen való részvétel ingyenes. A döntőre való utazás, valamint a szállás és étkezés költségeiről – a folyamatban lévő pályázatok függvényében – a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A verseny ideje alatt honlapunkon (https://hermannzenesuli.hu/) folyamatos tájékoztatást adunk a versennyel kapcsolatos aktualitásokról. A részletes versenyszabályzat és az online jelentkezési lap is az iskolai honlapon vagy a következő linken érhető el:

J E L E N T K E Z É S I  L A P

A nevezéssel kapcsolatban szakmai konzultációt biztosítunk. Kérdéseiket a hatetudnad.hermann@gmail.com e-mail címre várjuk.