Dr. Szabó Balázs András

zenetörténet tanár

1970. szeptember 29-én született Székesfehérváron. Zenei tanulmányait a helyi Állami Zeneiskolában kezdte, majd 1985–89 között a veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolában Kováts Péter és Káté István, 1989-től 1993-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Győri tagozatán Pothof Csaba vezetésével folytatta. 1993-ban „Hegedűtanár és kamaraművész” diplomát szerzett. 1995–2000 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi szakának hallgatója, ahol 2000-ben kapta meg muzikológus és zeneirodalom-tanári diplomáját. 2000–2003 között a Doktoriskola hallgatója. 2001–2003 között három alkalommal nyerte el a Kodály Zoltán Zenei és Alkotói ösztöndíjat Bartók hegedűszonátáira irányuló kutatásai támogatására. „Forma és jelentés Bartók hegedűszonátáiban” című doktori értekezését 2015-ben nyújtotta be. Ugyanezen év novemberében került sor értekezésének nyilvános védésére, amelynek sikere nyomán a zenetudományban doktori (PhD) fokozatot szerzett.

1993-tól a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI hegedű-, majd szakgimnáziumi zenetörténet-tanára, 2000 óta az intézmény általa alapított Musica Bella Vonószenekarának művészeti vezetője: együttesével rendszeres szereplője Székesfehérvár hangversenyéletének. Pedagógiai tevékenységét 2016-ban a székesfehérvári „A Zenei Nevelésért Közhasznú Alapítvány” Kuratóriuma Zenei nevelésért-díjjal ismerte el.

2002 szeptemberétől a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának oktatója, egyetemi docens: az egyetemen oktatott tárgyai általános és magyar zenetörténet, zeneesztétika, opera- és oratóriumismeret, hegedű repertoárismeret és kamarazene.

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Tudományos és oktatómunkája mellett 1994 szeptembere óta a székesfehérvári Budai úti Református Egyházközség kántora, 2016-tól a Magyar Református Egyház Generális Konventje Liturgiai és Himnológiai Bizottságának rendes tagja; 2002 februárjától a Fejér megyei Hírlap zenekritikusa; 2007-től a Sukorói Zenei Nyár fesztivál művészeti vezetője. Zeneírói tevékenységéért a KÓTA (a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) 2021 januárjában KÓTA-díjjal tüntette ki.