Zsédely Tamás

trombita-, tenorkürt-, furulyatanár
Hermann László Ifjúsági Fúvószenekar karnagya

1996-ban születtem Székesfehérváron. 2004-ben lettem tanulója a Hermann László Zeneiskolának. Kovács Tamás, Kiss Attila, majd Hámori János növendékeként tanulhattam az intézményben. 2008-ban lettem tagja a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekarnak.

2015-ben a Ciszterci Szent István Gimnáziumban érettségiztem, majd felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karára trombitatanár szakra, ahol 2020-ban szereztem meg diplomámat. Itt Neumayer Károly, Palotai István és Solymosi Péter tanítványa lehettem.

Egyetemi éveim alatt (2017-ben) lehetőséget kaptam, hogy elkezdjek tanítani a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola egyik Baranya megyei telephelyén, ahol szegény sorsú, zömében hátrányos helyzetű fiataloknak nyújtottunk lehetőséget a zene által, környezetükből való kiszakadáshoz, felemelkedéshez. Három tanévet tanítottam itt, melyből utolsó tanévben a munkacsoport-vezetői feladatokat is igyekeztem készséggel, legjobb tudásom szerint ellátni.

2020 novembere óta vagyok a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI trombitatanára és fúvószenekari vezetője.

Zenetanári hivatásom mellett római katolikus hittanárként is foglalkozom fiatalokkal a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

Tanulmányok:

  • „Egymásra építve – rézfúvós társhangszerek módszertani továbbképzése az alapfokú művészeti iskolákban tanító furulya, kürt, trombita, harsona és tuba tanárok számára”, 2021
  • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, okleveles trombitatanár, 2020
  • Ciszterci Szent István Gimnázium, érettségi, 2015

Szakmai tevékenység:

  • Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, 2008-
  • Egyházi zenés szolgálatok (szóló- és kamara produkciókban) 2011-
  • Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, 2013-
  • Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola, trombita, kamarazene, zenekar, szolfézs tanár, 2017-2020
  • Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola, kinevezett munkacsoport vezető, 2019-2020
  • Fele Zene Művész Kör, 2019-
  • Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, trombitatanár, fúvószenekar vezetője, 2020-