Fejlesztik és tovább is adják tudásukat a Hermann Zeneiskola pedagógusai

A feol.hu-n megjelent cikk

A Hermann Zeneiskola pedagógusainak egy része külföldi kurzusokon inspirálódhat, szerezhet újabb ismereteket, képességeket a tanításhoz. A tudást pedig másoknak is tovább­adják majd.

Forrás: Illusztráció: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A pedagógusok tudják, mennyire fontos új módszereket, ötleteket bevetni a gyerekek tanításában, figyelmük felkeltésében, fenntartásában. Igaz ez a zenei nevelésre, a hangszeres oktatásra is. Ezért is jelentkezett a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI billentyűs tanszakának kilenc tanára egy közismereti tárgyakat oktató és egy fúvós tanszakon tanító kollégával együtt Erasmus-pályázatra a Tempus Közalapítványon keresztül. Az uniós pályázat sikeres volt, így a pedagógusok február végétől a tavasz folyamán Firenzében, Barcelonában, a Holland Antillákon és a Kanári-szigeteken vesznek részt az Europass Tanári Akadémia kurzusainl. 

A 6–12 napos képzések során digitális és idegen nyelvi képességek fejlesztésére, módszertani ismeretek elsajátítására lesz alkalom. A pályázat része az is, hogy a résztvevők továbbadják majd a tudást, így a hermannosok 2022 őszén projektnapot szerveznek. A rész­letekről Kovács Éva Mária és Miklós Laura, a billentyűs tanszak két pedagógusa beszélt. 

– Több célt tűztünk ki, amikor beadtuk a pályázatot. Ösztönzött bennünket az idegen nyelvi fejlődés lehetősége (a kurzusok angolul zajlanak – a szerk.), valamint az, hogy a magyar zenekultúrát, zeneoktatást külföldön népszerűsítsük. Szeretnénk továbbá bővíteni a digitális kompetenciánkat is, valamint frissítenénk a nap mint nap az oktatásban használt tudásunkat. Én például egy krea­tív oktatási stratégiákkal foglalkozó kurzusra megyek. A tizenkét pedagógus kettesével utazik a különböző helyszínekre, ám nem azonos kurzusokon vesznek részt – mesélte Miklós Laura. 

A pályázatnak komoly feltételei voltak, és ezek teljesítésében is tapasztalatot tudtak szerezni a tanárok. Fel kellett mérni például az iskola szükségleteit, célokat kellett kijelölni, és az ezek megvalósulását bemutató lehetőségeket is meg kellett adni, illetve a külföldi partnerintézménnyel is fölvették a kapcsolatot. A tervezésben és a pályázat lebonyolításában sok segítséget kaptak az iskola vezetőségétől és a Székesfehérvári Tankerületi Központtól, mely természetesen támogatja a pedagógusok fejlődését. 

A kurzusokon megszerzett tudást, a jó módszereket a tanárok az említett projektnapon adják tovább, amelyet a régió zeneiskoláinak hirdetnek meg. Személyesen is várják majd a kollégákat, akiknek workshopokat tartanak, de online anyagok is készülnek, tudástárral – tudtuk meg Éva Máriától. 

A két pedagógus elmondta: a zeneiskolában másként zajlik az oktatás, mint az úgymond hagyományos iskolában. Az oktatók többnyire külön foglalkoznak a tanulókkal, akik egymás után érkeznek, ezért ritkán találkoznak, a tanári közösség csak alkalmanként tud összejönni. Több mint százan vannak, ezt a tantestületet nehéz összefogni. Az is fontos volna, hogy a problémákkal, a kihívásokkal ne egyedül küzdjenek meg, hanem osszák meg egymással a tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat. 

A lépést nekik is tartani kell a változó világgal, hiszen a gyerekek számára sok más, olykor csillogóbbnak látszó lehetőség adódik a zenetanulás helyett. Játékosabban kell hozzáállni a hangszeres vagy az ének­tanításhoz, s nagyon lényeges, hogy szinte egyénre szabott legyen az oktatás. Előny, hogy itt sokkal személyesebb lehet a kapcsolat tanár és diák között. 

A zenei fejlesztés mellett a személyiségfejlesztésre is figyelni kell – fogalmazott Éva Mária és Laura, hozzátéve: a magyar gyerekek állami oktatás keretein belül, minimális hozzájárulással kaphatják meg azt, amiért máshol komoly összeget fizetnek. Hiszen nincs minden országban lehetőség arra, hogy hetente kétszer egyéni oktatás keretében hangszeren tanuljanak, plusz negyvenöt percben a zenei írás-­olvasás alapjainak lerakásában is részt vegyenek a szolfézs­órákon. Ezért is érdemes ezt kihasználni, és zenei képzésben részesíteni a gyerekeket. 

Comments are closed.