X. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY

A verseny időpontja: 2023. február 24-26.
Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039554 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Telefon: 22/500-989
E-mail: titkarsag@hermannzenesuli.hu 
Honlap: www.hermannzenesuli.hu   

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

A verseny célja: A különböző zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a kamaramuzsikálás gyakorlatában. Az együtt muzsikálás pedagógiai eredményeinek, művészi színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: országos döntő, amely egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Nevezési feltételek:

A versenyen zeneművészeti szakgimnáziumok növendékeiből alakult kamaraegyüttesek vehetnek részt.
A csoportok létszáma: 2-8 fő, azonos hangszeres duók nem indulhatnak.
Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhető.
Egy intézmény maximum 5 kamaracsoportot nevezhet.

A verseny anyaga:

A verseny műsora szabadon választott művekből (vagy egy mű több tételéből) áll.
A művek (egy választott mű esetén a tételek) karakterben eltérőek legyenek.
Kizárólag kamaraegyüttesre írt művekkel, vagy kamaraegyüttesre készült átiratokkal lehet nevezni. 

A verseny követelményei:

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A műsoridő betartása kötelező!
A szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni. 

Műsoridő: 

Kamaracsoportonként a teljes műsoridő minimum 10 perc, maximum 15 perc.

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: A kamaraegyüttes zenei formálása, előadásmódja, előadói karaktere, intonációs biztonsága, ritmikai pontossága, technikai biztonsága.

A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő –az Oktatási Hivatal, illetve az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lap használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF formában) elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni.

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján olvasható.

A nevezési határidőt be kell betartani!

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 6.

Comments are closed.